Skip to ContentSkip to Navigation
Research Our research Research schools

Onderzoeksscholen

Vanuit de verschillende onderzoekinstituten wordt geparticipeerd in landelijke of lokale onderzoekscholen. Onderzoekscholen kennen een eigen onderzoekprogramma en verzorgen de opleiding van promovendi.

Om formeel als onderzoekschool te kunnen functioneren is erkenning door de KNAW nodig. De KNAW beoordeelt de kwaliteit van het verrichte onderzoek en het opleidingsprogramma. Erkenning wordt toegekend voor 5 jaar, waarna hererkenning moet worden aangevraagd.

In onderzoekscholen wordt door verschillende faculteiten deelgenomen. De scholen hebben een directeur en een Wetenschappelijke Adviesraad en worden bestuurlijk aangestuurd door een van de deelnemende faculteiten, de penvoerder.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van een onderzoeker van een onderzoekschool en de omvang van de inzet worden bepaald in overleg tussen de directeur van het onderzoekinstituut en de onderzoekschool. Een instituut kan leden leveren aan meerdere scholen.  

Deelname Letteren aan Onderzoekscholen

Penvoerderschap
De Faculteit der Letteren is penvoerder van de landelijke onderzoekschool, Mediëvistiek.

Deelname vanuit CLCG
Het CLCG neemt deel aan de lokale onderzoekschool BCN (Groningen Graduate School for Behavioral and Cognitive Neurosciences), de Groningse onderzoekschool voor cognitieve neurowetenschappen. Daarnaast participeert het CLCG in LOT (Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap).

Deelname vanuit GIA
Het GIA neemt deel aan de landelijke onderzoekschool voor archeologisch onderzoek ARCHON en aan het N.W. Posthumus Instituut (de landelijke onderzoekschool voor economische en sociale geschiedenis).

Deelname vanuit ICOG
Aan de onderzoekschool Mediëvistiek wordt deelgenomen vanuit het onderzoekinstituut ICOG. Vanuit het ICOG wordt ook geparticipeerd in de landelijke onderzoekschool voor de klassieken OIKOS en in het N.W. Posthumus Instituut . Daarnaast wordt er deelgenomen aan de landelijke Onderzoeksschool Kunstgeschiedenis.

Laatst gewijzigd:24 juni 2019 15:31
printView this page in: English