Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekOnderzoek Faculteit der LetterenFinanciering

Mogelijkheden

Financiering

De Faculteit der Letteren wil haar (wetenschappelijk) medewerkers actief stimuleren en begeleiden in het ontwikkelen van projecten en het aanvragen van gelden uit externe bronnen.

Medewerkers van de Faculteit hebben ervaring met het verwerven van financiering van nationale organisaties (NWO, KNAW, RAAK, NRO, Nederlandse Taalunie) en fondsen (bv. Waddenfonds, Ammodo, Prins Bernhard Cultuur Fonds), Europese programma’s (bv. H2020, LLLP, COST) en verschillende internationale fondsen, instellingen en overheden (bv. FWO, Australian Research Council, American State Department, Volkswagenstiftung). Er worden ook projecten (mede-)gefinancierd door partners en opdrachtgevers als ministeries, rijksdiensten, provincies, gemeenten en bedrijven, of door middel van crowd funding.

De Facultaire Funding Officer (subsidieadviseur) kan persoonlijk advies geven over financieringsmogelijkheden en –strategieën.

Laatst gewijzigd:03 november 2016 16:10
printOok beschikbaar in het: English