Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekZoeken naarHoogleraren

Hoogleraren Faculteit Rechtsgeleerdheid

Hoogleraren

NaamLeerstoel
Boschma, prof. mr. dr. H.E.Ondernemingsrecht, in het bijzonder de rechtsvorm van de onderneming
Bouwman, prof. dr. J.N.Belastingrecht
Brandsma, prof. mr. F.H.J. Scheltema leerstoel in Romeins recht en zijn geschiedenis
Broring, prof. mr. dr. H.E.Bestuursrecht
Brouwer, prof. mr. dr. J.G. (honorair)Law in Society
Brus, prof. dr. M.M.T.A.Internationaal publiekrecht
Burgers, prof. dr. I.J.J.Internationaal en Europees belastingrecht
Cannataci, prof. dr. J.A.Europees informatiebeleid en technologierecht
Colombi Ciacchi, prof. dr. A.L.B.Endowed Chair in Law and Governance
Fournet, prof. dr. C.I.Rechtsvergelijking en internationale strafrechtpleging
Freudenthal, prof. mr. dr. R.M.Belastingrecht
Gormley, prof. dr. L.W., MA MScEuropees Recht
Hertogh, prof. dr. M.L.M.Rechtssociologie
Jans, prof. mr. dr. J.H.Bestuursrecht
Keulen, prof. mr. dr. B.F. (honorair)Straf- en strafprocesrecht
Knigge, prof. mr. dr. G. (honorair)Straf- en strafprocesrecht
Kolkman, prof. mr. dr. W.D.Algemene Rechtswetenschap en familievermogensrecht
Lennarts, prof. mr. M.L.Vergelijkend ondernemingsrecht
Lindenberg, prof. mr. dr. K.K.Straf- en strafprocesrecht
Mackor, prof. mr. dr. A.R.Professie-ethiek
Marseille, prof. mr. dr. A.T.Bestuurskunde, i.h.b. de empirische bestudering van het bestuursrecht
Mifsud Bonnici, prof. dr. G.P.Europees technologierecht en de fundamentele rechten van de mens
Munneke, prof. mr. dr. S.A.J.Staatsrecht
Oldenhuis, prof. mr. dr. F.T. (honorair)Religie en Recht
Pavillon, prof. mr. dr. C.M.D.S.Privaatrecht, i.h.b. Consumentenrecht
Peters, prof. mr. dr. S.S.M.Arbeidsrecht
Prakken, prof. mr. dr. H.Rechtsinformatica en juridische argumentatie
Reehuis, prof. mr. dr. W.H.M.Privaatrecht
Ridder, prof. dr. J. de (honorair)Internationaal Vergelijkende Bestudering van het Management van de Publieke Sector
Roggenkamp, prof. mr. dr. M.M.Energierecht
Schutte-Veenstra, prof. mr. dr. J.N.Onderneming en Recht
Smeulers, prof. dr. A.L.Strafrecht en Criminologie van de internationale misdrijven
Vedder, prof. mr. dr. H.H.B.Recht der economische ordening
Vellinga, prof. mr. dr. W.H. (honorair)Straf- en strafprocesrecht, i.h.b. op het gebied van de rechtspraktijk
Verheij, prof. mr. dr. A.J.Privaatrecht, i.h.b. het verbintenissenrecht
Verstappen, prof. mr. dr. L.C.A.Privaatrecht
Verstijlen, prof. mr. dr. F.M.J.Privaatrecht, i.h.b. het goederenrecht
Voerman, prof. dr. G.Ontwikkeling en functioneren van het Nederlandse en Europese partijstelsel
Vonk, prof. dr. G.J.Sociaalzekerheidsrecht
Vries, prof. dr. J. deBestuur en openbare orde
Westerman, prof. dr. P.C.Rechtsfilosofie
Wezeman, prof. mr. dr. J.B.Handelsrecht en ondernemingsrecht
Winter, prof. dr. H.B.Bestuurskunde, i.h.b. het functioneren van het openbaar bestuur
Wissink, prof. mr. dr. M.H.Privaatrecht, i.h.b. het verbintenissenrecht
Wolde, prof. mr. dr. M.H. tenPrivaatrecht met inbegrip van het internationaal privaatrecht
Wolswijk, prof. mr. dr. H.D.Straf- en strafprocesrecht

Adjunct-hoogleraren

NaamLeerstoel
Cherednychenko, prof. dr. O.O.Europees privaatrecht en rechtsvergelijking
Graaf, prof. mr. dr. K.J. deBesuursrecht en Duurzaamheid
Jansen, prof. mr. J.E.Gemeen recht
Kochenov, prof. dr. D.Europees constitutioneel recht en het individu
Merkouris, prof. dr. P.Interpretatie en Geschilbeslechting in het Internationale Recht
Ranchordás, prof. mr. dr. S.H.Europees vergelijkend publiekrecht
Toebes, prof. mr. dr. B.C.A.Internationaal gezondheidsrecht
Vols, prof. mr. dr. M.Openbare orde recht

Bijzonder hoogleraren

NaamLeerstoel
Bregman, prof. dr. ir. A.G.Bouwrecht, vanwege
Bruil, prof. mr. D.W.Agrarisch recht, vanwege Stichting voor Hoger Landbouwonderwijs
Burgerhart, prof. mr. dr. W.Fiscale aspecten van de notariële rechtspraktijk, vanwege Stichting tot bevordering der Notariële Wetenschap
Ferdinandusse, prof. mr. dr. W.N.Internationaal Strafrecht, vanwege Stichting Groninger Universiteitsfonds
Franx, prof. dr. J.P.Effectenrecht, vanwege Stichting Effectenrecht
Geerts, prof. mr. dr. P.G.F.A.Intellectueel eigendomsrecht, vanwege Stichting Intellectuele Eigendom
Houwerzijl, prof. mr. dr. M.S.Europees en vergelijkend arbeidsrecht, vanwege Stichting Versym
Hummelen, prof. dr. J.W.Forensische psychiatrie, vanwege Stichting Koningsheide
Ibili, prof. mr. F.Personen-, familie- en jeugdrecht, vanwege Stichting Personen-, Familie- en Jeugdrecht
Langer, prof. mr. dr. J.bijzonder hoogleraar Europees Recht en de Nederlandse Rechtsorde, vanwege Stichting Bevordering Europees en Economisch Recht
Nelissen, prof. mr. dr. F.A.Internationaal milieurecht, vanwege Stichting Rölingleerstoel
Otte, prof. dr. mr. M.Organisatie van de rechtspraak, vanwege Stichting tot bevordering onderwijs en onderzoek in de strafrechtwetenschappen
Romburgh, prof. mr. dr. H.D. vanAanbestedingsrecht, vanwege Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht
Veen, prof. mr. dr. G.A. van derMilieurecht, vanwege Stichting Groninger Universiteitsfonds
Voorde, prof. mr. dr. J.M. tenStrafrechtfilosofie, vanwege Stichting Bijzondere Leerstoel Leo Polak
Vries, prof. mr. dr. F. deToezicht, vanwege Beroepsvereniging VIDE
Zwitter, prof. dr. A.J.Internationale betrekkingen, vanwege Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken
printOok beschikbaar in het: English