Wolters Kluwer

Publisher

 1. 2019
 2. Couwenberg, O., & Woerdman, E. (2019). Aansprakelijkheid voor aardbevingsschade: een rechtseconomische analyse. In Juridische aspecten van gaswinning: een ‘Groningse’ verkenning (pp. 107-117). (Monografieën privaatrecht; Vol. 18). Deventer: Wolters Kluwer.
 3. Wolswijk, H. (2019). Herziening van het Wetboek van Strafrecht? In E. Gritter (Ed.), Modern strafrecht (pp. 35-45). Deventer: Wolters Kluwer.
 4. Geerts, P. G. F. A. (2019). Commentaar bij Titel I Benelux Verdrag Intellectuele Eigendom (Algemene en institutionele bepalingen). In P. G. F. A. Geerts, & D. J. G. Visser (Eds.), Tekst & Commentaar Intellectuele Eigendom (6 ed., Vol. 2019). Wolters Kluwer.
 5. Geerts, P. G. F. A. (2019). Commentaar bij Titel II Benelux Verdrag Intellectuele Eigendom (Merken). In P. G. F. A. Geerts, & D. J. G. Visser (Eds.), Tekst & Commentaar Intellectuele Eigendom (6 ed., Vol. 2019). Wolters Kluwer.
 6. Geerts, P. G. F. A. (2019). Commentaar bij Titel III Benelux Verdrag Intellectuele Eigendom (Tekeningen of modellen). In P. G. F. A. Geerts, & D. J. G. Visser (Eds.), Tekst & Commentaar Intellectuele Eigendom (6 ed., Vol. 2019). Wolters Kluwer.
 7. Geerts, P. G. F. A. (2019). Commentaar bij Titel IV Benelux Verdrag Intellectuele Eigendom (Overige bepalingen). In P. G. F. A. Geerts, & D. J. G. Visser (Eds.), Tekst & Commentaar Intellectuele Eigendom (6 ed., Vol. 2019). Wolters Kluwer.
 8. Geerts, P. G. F. A. (2019). Commentaar bij Titel V Benelux Verdrag Intellectuele Eigendom (Overgangsbepalingen). In P. G. F. A. Geerts, & D. J. G. Visser (Eds.), Tekst & Commentaar Intellectuele Eigendom (6 ed., Vol. 2019). Wolters Kluwer.
 9. Geerts, P. G. F. A. (2019). Commentaar bij Titel VI Benelux Verdrag Intellectuele Eigendom (Slotbepalingen). In P. G. F. A. Geerts, & D. J. G. Visser (Eds.), Tekst & Commentaar Intellectuele Eigendom (6 ed., Vol. 2019). Wolters Kluwer.
 10. Geerts, P. G. F. A. (2019). Commentaar bij Wet bescherming oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten. In P. G. F. A. Geerts, & D. J. G. Visser (Eds.), Tekst & Commentaar Intellectuele Eigendom (6 ed., Vol. 2019). Wolters Kluwer.
 11. Kevelam, W., & ter Hoeven, R. (2019). Jaarverslaggeving door het excellente pensioenfonds: naar een informatieve verantwoording en verantwoorde informatievoorziening. In O. de Lange (Ed.), Het Excellente Pensioenfonds: Governance, rollen en taken professioneel ingevuld (2 ed., pp. 451-479). Deventer: Wolters Kluwer.
 12. de Graaf, K. J. (2019). Over uitspraakbevoegdheden: Codificeer en systematiseer verscheidenheid! In T. Barkhuysen, B. Marseille, W. den Ouden, H. Peters, & R. Schlössels (Eds.), 25 jaar Awb: In eenheid en verscheidenheid (pp. 157-165). Deventer: Wolters Kluwer.
 13. Winter, H. (2019). Kwaliteitsverbetering door bestuurlijke heroverweging? Een beschouwing naar aanleiding van ervaringen met 25 jaar voorprocedures in bezwaar. In T. Barkhuijsen, A. T. Marseille, W. den Ouden, J. A. F. Peters, & R. J. N. Schlossels (Eds.), 25 jaar Awb: In eenheid en verscheidenheid (pp. 549-556). Deventer: Wolters Kluwer.
 14. Bröring, H. E. (2019). Bestuursrechtelijke soft law: tien opmerkingen. In T. Barkhuysen, B. Marseille, W. den Ouden, H. Peters, & R. Schlössels (Eds.), 25 jaar Awb: In eenheid en verscheidenheid (pp. 167-179). Deventer: Wolters Kluwer.
 15. Geelhoed, W. (2019). Commentaar bij boek V, titel 7 - Wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van bevelen betreffende de voorlopige hechtenis tussen de lidstaten van de Europese Unie. In J. W. Ouwerkerk, & P. A. M. Verrest (Eds.), Tekst & Commentaar Internationaal strafrecht (8 ed., pp. 1917-1939). Deventer: Wolters Kluwer.
 16. Geelhoed, W. (2019). Commentaar bij boek V, titel 7 - Wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van bevelen betreffende de voorlopige hechtenis tussen de lidstaten van de Europese Unie. In C. P. M. Cleiren, J. H. Crijns, & M. J. M. Verpalen (Eds.), Tekst & Commentaar Strafvordering (13 ed., pp. 2525-2547). Deventer: Wolters Kluwer.
 17. Verstijlen, F. M. J. (2019). Commentaar op art. 20-32 Fw. met inleidende opmerkingen. In J. L. M. Groenewegen, & F. M. J. Verstijlen (Eds.), Insolventierecht: de tekst van de Faillissementswet en de Insolventieverordening (herschikking) voorzien van commentaar (11 ed., pp. 85-120). (Tekst & Commentaar). Deventer: Wolters Kluwer.
 18. Geelhoed, W. (2019). De kwalificatiebeslissing in de vervolgingsfase. Een moderne kijk op het verbod van analogie. In W. N. Ferdinandusse, W. Geelhoed, E. Gritter, W. F. van Hattum, K. K. Lindenberg, V. M. A. Sinnige, & H. D. Wolswijk (Eds.), Modern Strafrecht (1 ed., pp. 55-63). Deventer: Wolters Kluwer.
 19. Marseille, B., & Wever, M. (2019). De strijd over speelruimte, garanties en incentives in de bezwaarprocedure. In T. Barkhuysen, B. Marseille, W. den Ouden, H. Peters, & R. Schlossels (Eds.), 25 jaar Awb. In eenheid en verscheidenheid (pp. 557-566). Deventer: Wolters Kluwer.
 20. Tollenaar, A. (2019). 'Do it yourself' bestuursrecht en de Awb. In T. Barkhuysen, B. Marseille, W. Den Oudsten, H. Peters, & R. Schlossels (Eds.), 25 jaar Awb. In eenheid en verscheidenheid (pp. 717-726). Deventer: Wolters Kluwer.
 21. Verstijlen, F. M. J., & van Sint Truiden, M. P. (2019). Inleidende opmerkingen. In J. L. M. Groenewegen, & F. M. J. Verstijlen (Eds.), Insolventierecht: de tekst van de Faillissementswet en de Insolventieverordening (herschikking) voorzien van commentaar (11 ed., pp. 3-6). (Tekst & Commentaar). Deventer: Wolters Kluwer.
 22. Gritter, E. (Ed.), Lindenberg, K., Wolswijk, H., Geelhoed, W., van Hattum, W., Ferdinandusse, W., & Sinnige, V. (2019). Modern Strafrecht. Deventer: Wolters Kluwer.
 23. Boschma, H., & Schutte-Veenstra, H. (2019). Titel 4, Naamloze vennootschappen, Afdeling 1, 2 en 3. In H. B. Krans, C. J. J. M. Stolker, & W. L. Valk (Eds.), Burgerlijk Wetboek: de tekst van de Boeken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 van het BW voorzien van commentaar met toevoeging van aanverwante nationale en Europese regelgeving (13 ed., pp. 1069-1195). (Tekst & commentaar). Deventer: Wolters Kluwer.
 24. Boschma, H., & Schutte-Veenstra, H. (2019). Titel 5, Besloten Vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, Afdeling 1, 2 en 3. In H. B. Krans, C. J. J. M. Stolker, & W. L. Valk (Eds.), Burgerlijk Wetboek: de tekst van de Boeken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 van het BW voorzien van commentaar met toevoeging van aanverwante nationale en Europese regelgeving (13 ed., pp. 1349-1467). (Tekst & commentaar). Deventer: Wolters Kluwer.
 25. Boschma, H., & Schutte-Veenstra, H. (2019). Titel 7, Fusie en splitsing. In H. B. Krans, C. J. J. M. Stolker, & W. L. Valk (Eds.), Burgerlijk Wetboek: de tekst van de Boeken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 van het BW voorzien van commentaar met toevoeging van aanverwante nationale en Europese regelgeving (13 ed., pp. 1625-1761). (Tekst & Commentaar). Deventer: Wolters Kluwer.
 26. Outhuijse, A. (2019). Top-down en bottom-up bevraging van de Awb in het handhavingsrecht. In T. Barkhuysen, B. Marseille, W. den Ouden, H. Peters, & R. Schlössels (Eds.), 25 jaar Awb: In eenheid en verscheidenheid (pp. 467-476). Deventer: Wolters Kluwer.
 27. Barkhuysen, T., Marseille, B., den Ouden, W., Peters, H., & Schlössels, R. (2019). Vooraf. In T. Barkhuysen, B. Marseille, W. den Ouden, H. Peters, & R. Schlossels (Eds.), 25 jaar Awb. In eenheid en verscheidenheid (pp. VII-XVI). Deventer: Wolters Kluwer.
 28. Verstijlen, F. M. J. (2019). Voorwoord. In J. L. M. Groenewegen, & F. M. J. Verstijlen (Eds.), Insolvenierecht: de tekst van de Faillissementswet en de Insolventieverordening (herschikking) voorzien van commentaar (11 ed., pp. V-VI). (Tekst & Commentaar). Deventer: Wolters Kluwer.
 29. Barkhuysen, T., Marseille, B., den Ouden, W., Peters, H., & Schlössels, R. (Eds.) (2019). 25 jaar Awb: In eenheid en verscheidenheid. Deventer: Wolters Kluwer.
 30. 2018
 31. Peters, S. S. M. (2018). Afdeling 3 Vakantie en verlof (art. 7:634-645). In Arbeidsovereenkomst (Collectie arbeidsrecht compleet). Deventer: Wolters Kluwer.
 32. Merkouris, P. (2018). In Dubio Mitius. In J. Klingler, Y. Parkhomenko, & C. Salonidis (Eds.), Between the Lines of the Vienna Convention?: Canons and Other Principles of Interpretation in Public International Law (pp. 259-306). Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer.
 33. Stoker, J. I., & Garretsen, H. (2018). De ins en outs van een goede CEO. In M. Luckerath-Rovers, B. Bier, H. van Ees, & M. Kaptein (Eds.), Jaarboek Corporate Governance 2018-2019 (pp. 19-30). Deventer: Wolters Kluwer.
 34. van Ees, H., Luckerath-Rovers, M., Bier, B., & Kaptein, M. (2018). Jaarboek Corporate governance 2018-2019. Deventer: Wolters Kluwer.
 35. Lennarts, M. (2018). Burgerlijk Wetboek Boek 2. Titel 4, Afdeling 4, 5 en 6; Titel 5, Afdeling 4, 5 en 6. In C. Bulten, F. Leijten, & L. Lennarts (Eds.), Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht (9 ed., pp. 284-431/551-672). (Tekst & Commentaar - Burgerlijk recht). Deventer: Wolters Kluwer.
 36. Lindenberg, K. (2018). Commentaar bij Boek II, Titel VIII Sr, Misdrijven tegen het openbaar gezag (art. 177-206 Sr). In C. P. M. Cleiren, J. H. Crijns, & M. J. M. Verpalen (Eds.), Strafrecht: de tekst van het Wetboek van Strafrecht en enkele aanverwante wetten voorzien van commentaar (12 ed., pp. 1203-1308). (Tekst & commentaar). Deventer: Wolters Kluwer.
 37. Lindenberg, K. (2018). Commentaar bij Boek II, Titel XIII Sr, Misdrijven tegen de burgerlijke staat (art. 236-238 Sr). In C. P. M. Cleiren, J. H. Crijns, & M. J. M. Verpalen (Eds.), Strafrecht: de tekst van het Wetboek van Strafrecht en enkele aanverwante wetten voorzien van commentaar (12 ed., pp. 1429-1438). (Tekst & commentaar). Deventer: Wolters Kluwer.
 38. Lindenberg, K. (2018). Commentaar bij Boek II, Titel XV Sr, Verlating van hulpbehoevenden (art. 255-260 Sr). In C. P. M. Cleiren, J. H. Crijns, & M. J. M. Verpalen (Eds.), Strafrecht: de tekst van het Wetboek van Strafrecht en enkele aanverwante wetten voorzien van commentaar (12 ed., pp. 1503-1516). (Tekst & Commentaar ). Deventer: Wolters Kluwer.
 39. Lindenberg, K. (2018). Commentaar bij Boek III, Titel III Sr, Overtredingen betreffende het openbaar gezag (art. 443-447e Sr). In C. P. M. Cleiren, J. H. Crijns, & M. J. M. Verpalen (Eds.), Strafrecht: de tekst van het Wetboek van Strafrecht en enkele aanverwante wetten voorzien van commentaar (12 ed., pp. 2163-2186). (Tekst & commentaar). Deventer: Wolters Kluwer.
 40. Lindenberg, K. (2018). Commentaar bij Boek III, Titel IV Sr, Overtredingen betreffende de burgerlijke staat (art. 448-449 Sr). In C. P. M. Cleiren, J. H. Crijns, & M. J. M. Verpalen (Eds.), Strafrecht: de tekst van het Wetboek van Strafrecht en enkele aanverwante wetten voorzien van commentaar (12 ed., pp. 2187-2192). (Tekst & Commentaar ). Deventer: Wolters Kluwer.
 41. Lindenberg, K. (2018). Commentaar bij Boek III, Titel V Sr, Overtredingen betreffende hulpbehoevenden (art. 450 Sr). In C. P. M. Cleiren, J. H. Crijns, & M. J. M. Verpalen (Eds.), Strafrecht: de tekst van het Wetboek van Strafrecht en enkele aanverwante wetten voorzien van commentaar (12 ed., pp. 2193-2196). (Tekst & Commentaar ). Deventer: Wolters Kluwer.
 42. Lindenberg, K. (2018). Commentaar bij Boek III, Titel VI Sr, Overtredingen betreffende de zeden (art. 451-457 Sr). In C. P. M. Cleiren, J. H. Crijns, & M. J. M. Verpalen (Eds.), Strafrecht: de tekst van het Wetboek van Strafrecht en enkele aanverwante wetten voorzien van commentaar (12 ed., pp. 2197-2200). (Tekst & Commentaar ). Deventer: Wolters Kluwer.
 43. Snijder-Kuipers, B., & Schols, F. (2018). 'De initiële en postinitiële opleiding: Capital selecta. In Herijking van de juridische opleidingen (pp. 213-252). (Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging; Vol. 2018). Wolters Kluwer.
 44. Elzinga, H. (2018). Interdisciplinariteit in de initiële juridische opleiding (pre-advies). In Herijking van de juridische opleidingen (148 ed., pp. 65-91). (Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging; Vol. 2018). Wolters Kluwer.
 45. Wolf, R. (2018). Omzetbelasting. In S. Douma, R. Freudenthal, & A. Rijkers (Eds.), Belastingrecht in Hoofdlijnen (7 ed., pp. 187-209). (FED Fiscale Studieserie; Vol. 38). Deventer: Wolters Kluwer.
 46. Wolf, R. (2018). De btw-behandeling van intracommunautaire ABC-transacties: alles duidelijk na Toridas? In D. A. Albregtse, & P. Kavelaars (Eds.), Ontroerend goed: Opstellen aangeboden aan prof. dr. R.N.G. van der Paardt (pp. 213-221). Deventer: Wolters Kluwer.
 47. Tigelaar, L. B. A. (2018). Commentaar op art. 6:103 (Vorm van schadevergoeding). In A. T. Bolt (Ed.), Groene Serie Schadevergoeding Deventer: Wolters Kluwer.
 48. Snijder-Kuipers, B. (2018). Art 2:203 BW. In J. B. Huizink (Ed.), Groene Serie Rechtpersonen (Groene Serie Rechtpersonen). Wolters Kluwer.
Previous 1 2 3 4 5 6 7 Next

ID: 1650171