Wolters Kluwer

Publisher

 1. 2020
 2. Burgerhart, W., Verstappen, L. C. A., & Knot, J-G. (2020). Handboek Nederlands vermogensrecht bij scheiding. (6 ed.) ( Publicaties vanwege het Centrum voor Notarieel Recht; Vol. 1). Deventer: Wolters Kluwer.
 3. Verstappen, L. C. A., Burgerhart, W., Hoens, F. M. H., Lückers, M. L. C. C., van Mourik, M. J. J. R., & Staats, G. M. C. M. (2020). Handboek Nederlands vermogensrecht bij scheiding. (6 ed.) (Publicaties vanwege het Centrum voor Notarieel Recht; Vol. 1). Deventer: Wolters Kluwer.
 4. Mackor, A-R. (2020). Juridische beroepsethiek: Over macht en moraal,soft law en soft skills, T-vormige juristen en kansen-rechters. In A. Berlee, M. A. P. Bovens, J. Silvis, & T. F. E. Tjong Tjin Tai (Eds.), De toekomst van de jurist, de jurist van de toekomst (1 ed., pp. 75-107). (Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging; Vol. 150). Deventer: Wolters Kluwer.
 5. Van Erp, J. G., & Winter, H. B. (2020). 11 Toezichtsautoriteiten en inspecties. In E. R. Muller, H. R. B. M. Kummeling, & R. Nehmelman (Eds.), Instituten van de staat (1 ed., pp. 307-329). Deventer: Wolters Kluwer.
 6. Munneke, S. (2020). De provincie. In E. R. Muller, H. R. B. M. Kummeling, & R. Nehmelman (Eds.), Instituten van de staat Deventer: Wolters Kluwer.
 7. Burgerhart, W. (2020). Voor wiens rekening komt de erfbelasting? In F. Ibili, A. N. Labohm, & B. E. Reinhartz (Eds.), Van notariaat tot rechtspraak: Opstellen aangeboden aan Prof. mr. A.H.N Stollenwerck ter gelegenheid van zijn afscheid als raadsheer in het Gerechtshof Den Haag (pp. 15-20). (Ars Notariatus; Vol. 171). Deventer: Wolters Kluwer.
 8. Nethe, M. (Ed.) (2020). Ondernemingsrecht in de Lage Landen: Wat kunnen wij van de Belgen leren? ( Uitgave vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht; Vol. 117). Deventer: Wolters Kluwer.
 9. Lennarts, L. (2020). Meer vrouwen in de bestuurskamer via Boek 2 BW? Over streefcijfers, quota en de beperkingen van wetgeving. In C. D. J. Bulten, C. F. Perquin-Deelen, M. H. C. Sinninghe Damsté, & K. J. Bakker (Eds.), Diversiteit : Een multidisciplinaire terreinverkenning (pp. 155-193). (Serie vanwege het Van der Heijden Instituut; Vol. 161). Wolters Kluwer.
 10. Burgers, I. (2020). Belastingen en Europa. In I. J. J. Burgers (Ed.), Belastingrecht in Hoofdlijnen (9 ed., pp. 261-285). (Fed Fiscale Studieserie; Vol. 38). Wolters Kluwer.
 11. Burgers, I. (Ed.), Bresser, H. J., Grooten, W., Haas, F. J. P. M., Hogendoorn, M. H., & Wolf, R. (2020). Belastingrecht in Hoofdlijnen. (9 ed.) (Fed fiscale studieserie; Vol. 38). Wolters Kluwer.
 12. Geerts, P. G. F. A., & Visser, D. J. G. (2020). commentaar bij Titel I Benelux Verdrag Intellectuele Eigendom (Algemene en institutionele bepalingen). In P. G. F. A. Geerts, & D. J. G. Visser (Eds.), Tekst en Commentaar Intellectuele Eigendom (Vol. 2020). Wolters Kluwer.
 13. Geerts, P. G. F. A., & Visser, D. J. G. (Accepted/In press). commentaar bij Titel II Benelux Verdrag Intellectuele Eigendom (Merken). In P. G. F. A. Geerts, & D. J. G. Visser (Eds.), Tekst & Commentaar Intellectuele Eigendom (Vol. 2020). Wolters Kluwer.
 14. Geerts, P. G. F. A., & Visser, D. J. G. (Ed.) (Accepted/In press). commentaar bij Titel III Benelux Verdrag Intellectuele Eigendom (Tekeningen of Modellen). In P. G. F. A. Geerts , & D. J. G. Visser (Eds.), Tekst & Commentaar Intellectuele Eigendom (Vol. 2020). Wolters Kluwer.
 15. Geerts, P. G. F. A., & Visser, D. J. G. (Accepted/In press). commentaar bij Titel IV Benelux Verdrag Intellectuele Eigendom (Overige bepalingen). In P. G. F. A. Geerts, & D. J. G. Visser (Eds.), Tekst & Commentaar Intellectuele Eigendom (Vol. 2020). Wolters Kluwer.
 16. Geerts, P. G. F. A., & Visser, D. J. G. (Accepted/In press). commentaar bij Titel V Benelux Verdrag Intellectuele Eigendom (Overgangsbepalingen). In P. G. F. A. Geerts, & D. J. G. Visser (Eds.), Tekst & Commentaar Intellectuele Eigendom (Vol. 2020). Wolters Kluwer.
 17. Geerts, P. G. F. A., & Visser, D. J. G. (Accepted/In press). commentaar bij Titel VI Benelux Verdrag Intellectuele Eigendom (Slotbepalingen). In P. G. F. A. Geerts, & D. J. G. Visser (Eds.), Tekst & Commentaar Intellectuele Eigendom (Vol. 2020). Wolters Kluwer.
 18. Geerts, P. G. F. A., & Visser, D. J. G. (Accepted/In press). commentaar bij Wet bescherming oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten. In P. G. F. A. Geerts , & D. J. G. Visser (Eds.), Tekst & Commentaar Intellectuele Eigendom (Vol. 2020). Wolters Kluwer.
 19. Ibili, F. (2020). De 'nauwste band' in art. 26 lid 1 sub c van de Verordening Huwelijksvermogensstelsels. In F. Ibili, A. N. Labohm, & B. E. Reinhartz (Eds.), Van notariaat tot rechtspraak: Opstellen aangeboden aan prof. mr. A.H.N. Stollenwerck ter gelegenheid van zijn afscheid als raadsheer in het Gerechtshof Den Haag (pp. 45-49). (Ars Notariatus; Vol. 171). Deventer: Wolters Kluwer.
 20. Kolkman, W., & Salomons, F. R. (2020). De persoon, afstamming en adoptie, gezag en omgang, levensonderhoud, bescherming van meerderjarigen. (19 ed.) (Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht 1, Personen en familierecht; Vol. 1). Deventer: Wolters Kluwer.
 21. Schutte-Veenstra, H. (2020). Grensoverschrijdende mobiliteit: Het Richtlijnvoorstel grensoverschrijdende omzetting. In H. Boschma, & L. Lennarts (Eds.), Ondernemingsrecht in de Lage Landen: Wat kunnen wij van de Belgen leren? (pp. 111-142). (Uitgave vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht; Vol. 117). Deventer: Wolters Kluwer.
 22. Heikens, J. M., Hielkema, H. M., & Wissink, M. H. (2020). Huurrechtmemo 2020/2021. Deventer: Wolters Kluwer.
 23. Burgers, I. (2020). Internationaal Belastingrecht. In I. J. J. Burgers (Ed.), Belastingrecht in Hoofdlijnen (9 ed., pp. 287-313). (Fed fiscale studieseri; Vol. 38). Deventer: Wolters Kluwer.
 24. Schutte-Veenstra, H. (Accepted/In press). SER-Fusiegedragsregels 2015. In J. M. Van Slooten, M. S. A. Vegter , & E. Verhulp (Eds.), Tekst & Commentaar Arbeidsrecht (11 ed., pp. 839-895). Deventer: Wolters Kluwer.
 25. 2019
 26. Lennarts, L. (2019). De bestuurder: waakhond van de crediteuren of schoothond van de aandeelhouders? In W. Van Veen, & A. Verdam (Eds.), JB: Opstellen aangeboden aan prof. mr. J.B. Huizink (pp. 335-342). (ZIFO-reeks; Vol. 29). Deventer: Wolters Kluwer.
 27. Bouwman, J. (2019). De liquidatieverliesregeling van de vennootschapsbelasting onder vuur. In W. Van Veen, & A. Verdam (Eds.), JB : Opstellen aangeboden aan prof. mr. J.B. Huizink (pp. 63-72). (ZIFO-reeks; Vol. 29). Wolters Kluwer.
 28. Kevelam, W., & Hoeven, ter, R. (2019). Pension fund governance in de jaarverslaggeving. In M. Luckerath-Rovers, H. van Ees, M. Kaptein, & I. S. Wuisman (Eds.), Jaarboek Corporate Governance 2019/2020 (pp. 167-182). Deventer: Wolters Kluwer.
 29. Roorda, B. (2019). Artikelsgewijs commentaar bij de Wet openbare manifestaties. In E. R. Muller, E. T. Brainich, J. G. Brouwer, & A. E. Schilder (Eds.), Openbare orde en veiligheid (6 ed., pp. 103-136). (Tekst & Commentaar - Bestuursrecht). Deventer: Wolters Kluwer.
 30. Bier, B., van Olffen, M., Snijder-Kuipers, B., & Rensen, G. J. C. (Eds.) (2019). Handboek notarieel ondernemingsrecht: Vereniging, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij. (Serie Vanwege Het Van Der Heijden Instituut; Vol. 132). Deventer: Wolters Kluwer.
 31. Lindenberg, K. (2019). Commentaar bij Boek II, Titel VIII Sr, Misdrijven tegen het openbaar gezag (art. 177-206 Sr). In C. P. M. Cleiren, J. H. Crijns, & M. J. M. Verpalen (Eds.), Strafrecht: de tekst van het Wetboek van Strafrecht en enkele aanverwante wetten voorzien van commentaar (12e bijgew. dr., update 2019 ed.). (Tekst & commentaar). Deventer: Wolters Kluwer.
 32. Lindenberg, K. (2019). Commentaar bij Boek II, Titel XIII Sr, Misdrijven tegen de burgerlijke staat (art. 236-238 Sr). In C. P. M. Cleiren, J. H. Crijns, & M. J. M. Verpalen (Eds.), Strafrecht: de tekst van het Wetboek van Strafrecht en enkele aanverwante wetten voorzien van commentaar (12e bijgew. dr., update 2019 ed.). (Tekst & commentaar). Deventer: Wolters Kluwer.
 33. Lindenberg, K. (2019). Commentaar bij Boek II, Titel XV Sr, Verlating van hulpbehoevenden (art. 255-260 Sr). In C. P. M. Cleiren, J. H. Crijns, & M. J. M. Verpalen (Eds.), Strafrecht: de tekst van het Wetboek van Strafrecht en enkele aanverwante wetten voorzien van commentaar (12e bijgew. dr., update 2019 ed.). (Tekst & Commentaar ). Deventer: Wolters Kluwer.
 34. Lindenberg, K. (2019). Commentaar bij Boek III, Titel III Sr, Overtredingen betreffende het openbaar gezag (art. 443-447e Sr). In C. P. M. Cleiren, J. H. Crijns, & M. J. M. Verpalen (Eds.), Strafrecht: de tekst van het Wetboek van Strafrecht en enkele aanverwante wetten voorzien van commentaar (12e bijgew. dr., update 2019 ed.). (Tekst & commentaar). Deventer: Wolters Kluwer.
 35. Lindenberg, K. (2019). Commentaar bij Boek III, Titel IV Sr, Overtredingen betreffende de burgerlijke staat (art. 448-449 Sr). In C. P. M. Cleiren, J. H. Crijns, & M. J. M. Verpalen (Eds.), Strafrecht: de tekst van het Wetboek van Strafrecht en enkele aanverwante wetten voorzien van commentaar (12e bijgew. dr., update 2019 ed.). (Tekst & Commentaar ). Deventer: Wolters Kluwer.
 36. Lindenberg, K. (2019). Commentaar bij Boek III, Titel V Sr, Overtredingen betreffende hulpbehoevenden (art. 450 Sr). In C. P. M. Cleiren, J. H. Crijns, & M. J. M. Verpalen (Eds.), Strafrecht: de tekst van het Wetboek van Strafrecht en enkele aanverwante wetten voorzien van commentaar (12e bijgew. dr., update 2019 ed.). (Tekst & Commentaar ). Deventer: Wolters Kluwer.
 37. Lindenberg, K. (2019). Commentaar bij Boek III, Titel VI Sr, Overtredingen betreffende de zeden (art. 451-457 Sr). In C. P. M. Cleiren, J. H. Crijns, & M. J. M. Verpalen (Eds.), Strafrecht: de tekst van het Wetboek van Strafrecht en enkele aanverwante wetten voorzien van commentaar (12e bijgew. dr., update 2019 ed.). (Tekst & Commentaar ). Deventer: Wolters Kluwer.
 38. Lindenberg, K. (2019). Commentaar bij art. 184 Sr (niet opvolgen ambtelijk bevel). In E. R. Muller, J. G. Brouwer, E. T. Brainich, & A. E. Schilder (Eds.), Openbare Orde en Veiligheid (5e bijgew. dr., update 2019 ed.). (Tekst & commentaar). Deventer: Wolters Kluwer.
 39. Lindenberg, K. (2019). Commentaar bij art. 184a Sr (handelen in strijd met gedragsaanwijzing). In E. R. Muller, J. G. Brouwer, E. T. Brainich, & A. E. Schilder (Eds.), Openbare Orde en Veiligheid (5e bijgew. dr., update 2019 ed.). (Tekst & commentaar). Deventer: Wolters Kluwer.
 40. Couwenberg, O., & Woerdman, E. (2019). Aansprakelijkheid voor aardbevingsschade: een rechtseconomische analyse. In Juridische aspecten van gaswinning: een ‘Groningse’ verkenning (pp. 107-117). (Monografieën privaatrecht; Vol. 18). Deventer: Wolters Kluwer.
 41. Tigelaar, L. (2019). Commentaar op art. 6:104 (winstafdracht). In A. T. Bolt (Ed.), Groene Serie Schadevergoeding Wolters Kluwer.
 42. Poelmann, E. (2019). Algemene beginselen van behoorlijk bestuur. In J. H. P. M. Raaijmakers, W. A. P. van Roij, F. H. H. Sijbers, & M. M. de Werd (Eds.), Formeel belastingrecht : studenteneditie 2019 - 2020 (2019 ed., pp. 165-248). (Cursus Belastingrecht, studenteneditie). Deventer: Wolters Kluwer.
 43. Poelmann, E. (Ed.) (2019). Cursus Belastingrecht: Formeel Belastingrecht. (2019 ed.) Deventer: Wolters Kluwer.
 44. Poelmann, E. (Ed.) (2019). Cursus Belastingrecht: Loonbelasting. (2019 ed.) Deventer: Wolters Kluwer.
 45. Poelmann, E., Raaijmakers, J. H. P. M., van Roij, W. A. P., Sijbers, F. H. H., & de Werd, M. M. (Eds.) (2019). Formeel Belastingrecht: studenteneditie 2019-2020. (2019 ed.) (Cursus Belastingrecht, studenteneditie). Deventer: Wolters Kluwer.
 46. Poelmann, E. (2019). Heffing van de inhoudingsplichtige. In Loonheffing : studenteneditie 2019 - 2020 (pp. 321-384). (Cursus Belastingrecht, studenteneditie). Deventer: Wolters Kluwer.
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 ...10 Next

ID: 1650171