Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)

Publisher

  1. 2020
  2. 2019
  3. ten Boom, A., Wittebrood, K., Alink, L. R. A., Cruyff, M., Downes, R., van Eijkern, E., ... Veenstra, D. R. (2019). De prevalentie van huiselijk geweld en kindermishandeling in Nederland. Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) .
  4. 2018
  5. 2017
  6. Boschma, H. E., Lennarts, M. L., Veenstra, J. N., & van Veen, K. (2017). Evaluatie Wet bestuur en toezicht. (WODC rapport; No. 2730). Den Haag: Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) .
  7. Postmes, T., Gordijn, E., Kuppens, T., Gootjes, F., & Albada, K. (2017). Draagvlak migratiebeleid. Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) .
  8. 2015
  9. Torenvlied, R., Giebels, E., Wessel, R. A., Gutteling, J. M., Moorkamp, M., & Broekema, W. G. (2015). Rapport Evaluatie Nationale Crisisbeheersingsorganisatie Vlucht MH17. Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) .

ID: 53527472