Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)

Publisher

  1. 2020
  2. 2019
  3. ten Boom, A., Wittebrood, K., Alink, L. R. A., Cruyff, M., Downes, R., van Eijkern, E., van Gils, G., Heijden, P. G. M. V. D., Prevoo, M., Ramakers, C., Schellingerhout, R., Snippe, J., & Veenstra, D. R. (2019). De prevalentie van huiselijk geweld en kindermishandeling in Nederland. Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) . https://www.wodc.nl/binaries/Cahier%202019-1_2668i%20_Volledige%20tekst_tcm28-374137.pdf
  4. 2018
  5. 2017
  6. Boschma, H. E., Lennarts, M. L., Veenstra, J. N., & van Veen, K. (2017). Evaluatie Wet bestuur en toezicht. (WODC rapport; No. 2730). Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) .
  7. 2015
  8. Torenvlied, R., Giebels, E., Wessel, R. A., Gutteling, J. M., Moorkamp, M., & Broekema, W. G. (2015). Rapport Evaluatie Nationale Crisisbeheersingsorganisatie Vlucht MH17. Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) .

ID: 53527472