Walburg Pers

Publisher

 1. 2019
 2. Boschma, H., & Wezeman, J. (2019). Aansprakelijkheid. In W. D. Kolkman, & L. C. A. Verstappen (Eds.), Handboek Ondernemingsrecht 2019/2020 (4 ed., pp. 718-786). Zutphen: Walburg Pers.
 3. Nethe, M. (2019). Ontbinding en vereffening van rechtspersonen. In W. D. Kolkman, & L. C. A. Verstappen (Eds.), Handboek Ondernemingsrecht 2019/2020 (4 ed., pp. 573-601). Zutphen: Walburg Pers.
 4. Gepken-Jager, E. (2019). Vertegenwoordiging. In W. D. Kolkman, & L. C. A. Verstappen (Eds.), Handboek Ondernemingsrecht 2019/2020 (4 ed., Vol. 2019/2020, pp. 397-430). Zutphen: Walburg Pers.
 5. 2018
 6. Boschma, H., & Wezeman, J. (2018). Aansprakelijkheid. In W. D. Kolkman, & L. C. A. Verstappen (Eds.), Handboek Ondernemingsrecht 2018/2019 (4 ed.). Zutphen: Walburg Pers.
 7. Kolkman, W. (2018). Familievermogensrecht (diverse hoofdstukken). In W. Kolkman, & L. Verstappen (Eds.), Handboek Familievermogensrecht (Vol. 2018/2019). Zutphen: Walburg Pers.
 8. Beuker, M., & Nuytinck, A. J. M. (2018). Hoofdstuk 2 Naamrecht, afstammingsrecht en gezagsrecht. In W. D. Kolkman, & L. C. A. Verstappen (Eds.), Handboek Familievermogensrecht 2018/2019 (pp. 58-81). Zutphen: Walburg Pers.
 9. van Dijk, M. (2018). Johannes Brinckerinck. In S. Folkerts, & G. Verhoeven (Eds.), Deventer Boekenstad: Twaalf eeuwen boekcultuur aan de IJssel Zutphen: Walburg Pers.
 10. van Dijk, M. (2018). ‘Nieuwe doelen, nieuwe doelgroepen’. In S. Folkerts, & G. Verhoeven (Eds.), Deventer Boekenstad: Twaalf eeuwen boekcultuur aan de IJssel Zutphen: Walburg Pers.
 11. Kolkman, W. (2018). Registergoederenrecht (diverse hoofdstukken). In W. Burgerhart, W. Kolkman, & L. Verstappen (Eds.), Handboek Registergoederenrecht 2018/2019 Walburg Pers.
 12. van Dijk, M. (2018). Salome Sticken. In S. Folkerts (Ed.), Deventer Boekenstad: Twaalf eeuwen boekcultuur aan de IJssel Zutphen: Walburg Pers.
 13. ten Wolde, M. (2018). Toepasselijke recht op het huwelijksvermogensregime volgens Nederlands IPR. In W. D. Kolkman, & L. C. A. Verstappen (Eds.), Handboek familievermogensrecht 2018 - 2019 (pp. 1037-1057). Zutphen: Walburg Pers.
 14. 2017
 15. 2016
 16. Veenstra, J. (2016). Europese dimensie. In W. D. Kolkman, & L. C. A. Verstappen (Eds.), Handboek Ondernemingsrecht 2016/2017: Handbook Company Law 2016/2017 (3 ed., pp. 917-926). [Hoofdstuk 20] Zuthpen: Walburg Pers.
 17. Veenstra, J. (2016). Kapitaal en crediteurenbescherming. In W. D. Kolkman, & L. C. A. Verstappen (Eds.), Handboek Ondernemingsrecht 2016/2017 (3 ed., pp. 559-673). [Hoofdstuk 14] Zuthpen: Walburg Pers.
 18. van der Laan, A. (2016). De Laurenslibrije in Rotterdam. In J. Bedaux, & A. Leerintveld (Eds.), Historische stadsbibliotheken in Nederland: Studies over openbare stadsbibliotheken in de Nederlanden vanaf circa 1560 tot 1800 (pp. 73-81). Zutphen: Walburg Pers.
 19. Boschma, H., & Wezeman, J. (2016). Handboek Ondernemingsrecht. In W. D. Kolkman, & L. C. A. Verstappen (Eds.), Handboek Ondernemingsrecht 2016/2017 (pp. 674-740). Zutphen: Walburg Pers.
 20. ten Wolde, M. H., & Knot, J. (2016). Internationale boedelafwikkeling. In W. D. Kolkman, & L. C. A. Verstappen (Eds.), Handboek Boedelafwikkeling 2016/2017 (pp. 1661-1845). Walburg Pers.
 21. Nethe, M. (2016). Ontbinding en vereffening van rechtspersonen. In W. D. Kolkman, & L. C. A. Verstappen (Eds.), Handboek Ondernemingsrecht 2016/2017 (3 ed., pp. 530-558). Zutphen: Walburg Pers.
 22. 2015
 23. Verstappen, L., Kolkman, W., Blankman, K., Blokland, P., Le Cat, P. J. F. M., Graler, J. G., ... Welkers, L. E. (2015). Handboek Familievermogensrecht. Zutphen: Walburg Pers.
 24. Verstappen, L., Kolkman, W., Costers, M., Giesbers, M. H. G., Graler, J. G., Hartman, A. G., ... Stubbe, J. P. M. (2015). Handboek Registergoederenrecht. Zutphen: Walburg Pers.
 25. Kloosterman, A. (2015). Huurrecht Algemeen. In W. D. Kolkman, & L. C. A. Verstappen (Eds.), Handboek Registergoederenrecht 2015/2016: Dé leidraad voor uw notariële praktijk Walburg Pers.
 26. Kloosterman, A. (2015). Huurrecht woonruimte. In W. D. Kolkman, & L. C. A. Verstappen (Eds.), Handboek Registergoederenrecht 2015/2016: dé leidraad voor uw notariële praktijk Walburg Pers.
 27. 2014
 28. Verstappen, L., Kolkman, W., ter Haar, H., Heida, A., Hendriks, R., de Lange, K. D., ... Welkers, L. E. (2014). Handboek Boedelafwikkeling. Zutphen: Walburg Pers.
 29. Kloosterman, A. (2014). Huurrecht algemeen. In Handboek Registergoederenrecht (Vol. 2013/2014). Zutphen: Walburg Pers.
 30. Kloosterman, A. (2014). Huurrecht Woonruimte. In Handboek Registergoederenrecht (Vol. 2013/2014). Zutphen: Walburg Pers.
 31. 2013
 32. Fila, J., Dekker, J. J. H., & Wildschut, Y. (Ed.) (2013). De Kunst van het opvoeden. Zutphen: Walburg Pers.
 33. Schutte-Veenstra, J. N. (2013). Europese dimensie. In W. D. Kolkman, & L. C. A. Verstappen (Eds.), Handboek Ondernemingsrecht 2013/2014 (pp. 901-910). Zutphen: Walburg Pers.
 34. Burgerhart, W. (2013). Fiscale aspecten van familievermogensrecht, onderdeel Estate Planning. In L. C. A. Verstappen, & W. D. Kolkman (Eds.), Handboek Familievermogensrecht (pp. 984-1052). Zutphen: Walburg Pers.
 35. Beckman, H. (2013). Het jaarrekeningenrecht. In W. D. Kolkman, & L. C. A. Verstappen (Eds.), Handboek Ondernemingsrecht 2013/2014 (pp. 732-789). Zutphen: Walburg Pers.
 36. Verstappen, L. C. A. (2013). Hoofdstuk 5, onderdeel 2.3, Hoofdstuk 9, Hoofdstuk 10, onderdeel 6 en 9 en Hoofdstuk 13. In L. C. A. Verstappen, & W. D. Kolkman (Eds.), Handboek Familievermogensrecht (Praktijkhandboeken voor het Notariaat). Zutphen: Walburg Pers.
 37. ten Wolde, M. H., & Knot, J. G. (2013). Internationale boedelafwikkeling. In L. C. A. Verstappen, & W. D. Kolkman (Eds.), Handboek Boedelafwikkelingen 2013/2014 (pp. 1608-1759). Zutphen: Walburg Pers.
 38. Schutte-Veenstra, J. N. (2013). Kapitaalbescherming. In W. D. Kolkman, & L. C. A. Verstappen (Eds.), Handboek Ondernemingsrecht 2013/2014 (pp. 553-666). Zutphen: Walburg Pers.
 39. Verstappen, L. C. A. (2013). Onderdelen: hoofdstuk 1; Hoofdstuk 2, onderdelen 2.5-2.7.1, 2.7.10, 2.7.12; Hoofdstuk 7, onderdelen 7.1, 7.5, 7.9.1-7.9.2.3, 7.9.11; Hoofdstuk 10, onderdelen 10.1- 10.2 en 10.3. In L. C. A. Verstappen, & W. D. Kolkman (Eds.), Handboek Registergoederenrecht (Praktijkhandboeken voor het Notariaat). Zutphen: Walburg Pers.
 40. Nethe, M. Y. (2013). Ontbinding en vereffening van rechtspersonen. In W. D. Kolkman, & L. C. A. Verstappen (Eds.), Handboek Ondernemingsrecht 2013-2014 (2 ed., pp. 528-552). Zutphen: Walburg Pers.
 41. Dekker, J. J. H. (2013). Opvoeden in de Nederlandse geschiedenis: Sterke ambities binnen een groeiende pedagogische ruimte. In De Kunst van het opvoeden. (pp. 118-124). Zutphen: Walburg Pers.
 42. Gepken-Jager, E. E. G. (2013). Vertegenwoordiging. In W. D. Kolkman, & L. C. A. Verstappen (Eds.), Handboek Ondernemingsrecht 2013/2014 (pp. 356-384). Zutphen: Walburg Pers.
 43. Dekker, J. J. H. (2013). Voorwoord. In J. Fila, J. J. H. Dekker, & Y. Wildschut (Eds.), De Kunst van het Opvoeden (pp. 7). Zutphen: Walburg Pers.
 44. 2012
 45. Kloosterman, A. M. (2012). Handboek Registergoederenrecht. In W. D. Kolkman, & L. C. A. Verstappen (Eds.), Handboek Registergoederenrecht (pp. 29). Zutphen: Walburg Pers.
 46. ter Haar, J. H. M. (2012). Personen- en familierecht. In Personen- en familierecht en erfrecht in een notendop (pp. 13-92). Zutphen: Walburg Pers.
 47. ten Wolde, M. H. (2012). Toepasselijk recht op huwelijksvermogensregime volgens Nederlands IPR. In W. D. Kolkman, & L. C. A. Verstappen (Eds.), Handboek Familievermogensrecht Walburg Pers.
 48. 2011
 49. Kolkman, W. D. (2011). Bijzondere afwikkelingen: wettelijke vereffening, afwikkelingsbewind, quasi-wettelijke verdeling. In W. D. Kolkman, & L. C. A. Verstappen (Eds.), Handboek Boedelafwikkeling 2011/2012 (pp. 195 - 330). Zutphen: Walburg Pers.
 50. Kolkman, W. D. (2011). Civiele rechtspraak inzake familievermogensrecht. In W. D. Kolkman, & L. C. A. Verstappen (Eds.), Handboek Familievermogensrecht (pp. 969 - 1201). Zutphen: Walburg Pers.
 51. Kolkman, W. D. (2011). De andere wettelijke rechten. In W. D. Kolkman, & L. C. A. Verstappen (Eds.), Handboek Boedelafwikkeling 2011/2012 (pp. 425 - 477). Zutphen: Walburg Pers.
 52. Kolkman, W. D. (2011). De executeur. In W. D. Kolkman, & L. C. A. Verstappen (Eds.), Handboek Boedelafwikkeling 2011/2012 (pp. 567 - 593). Zutphen: Walburg Pers.
 53. Vries, O. (2011). De Friese vrijheid (1200-1498). In J. J. B. Kuipers (Ed.), Nederland in de Middeleeuwen. De canon van ons middeleeuws verleden (pp. 87 - 90). Zutphen: Walburg Pers.
Previous 1 2 3 4 5 6 Next

ID: 938346