Uitgeverij Verloren

Publisher

 1. 2020
 2. Williams, M. (2020). Ad regem: Diplomatic Documents as Artifacts of Early Modern Foreign Policymaking. In E. C. Dijkhof (Ed.), Medieval Documents as Artefacts, 1100-1600 (Schrift en Schriftdragers in de Nederlanden in de Middeleeuwen; Vol. 6). Hilversum: Uitgeverij Verloren.
 3. 2019
 4. Vermeer, L. (2019). Wiskundig bewijs voor wonderen: De literaire verwerking van ‘de vierde dimensie’ door Frederik van Eeden en Felix Ortt (1880-1940). In A-F. van der Meer, W. Schrover, N. Moser, & M. Onrust (Eds.), Naar het onbekende: Perspectieven op literatuur, cultuur en kennis (pp. 93-107). Hilversum: Uitgeverij Verloren.
 5. 2018
 6. Santing, C. (2018). Lichaamsgeschiedenis: Opkomen en onderduiken van een cultuurhistorisch (sub)specialisme. In K. van Berkel, B. Hellemans, & R. Aerts (Eds.), Alles is Cultuur: Vensters op moderne cultuurgeschiedenis (pp. 30-45). Hilversum: Uitgeverij Verloren.
 7. Hellemans, B. S. (2018). De Franse Slag: Over Huizinga en de melancholie als cultuurhistorische methode. In B. S. Hellemans , K. van Berkel , & R. Aerts (Eds.), Alles is Cultuur: Vensters op Moderne Cultuurgeschiedenis (pp. 212-228). Uitgeverij Verloren.
 8. Vermeer, L. (2018). Honger naar echt: De populariteit van gedrukte dagboeken in de achttiende en negentiende eeuw. In L. Duyvendak, & J. Oosterholt (Eds.), Uit de marge: Kanttekeningen bij de cultuurhistorische canon (pp. 197-208). Hilversum: Uitgeverij Verloren.
 9. Dorleijn, G., & van Voorst, S. (2018). Nieuwe griffels, schone meiden: Paul Rodenko en de ooievaars. In L. Duyvendak, & J. Oosterholt (Eds.), Uit de marge: Kanttekeningen bij de cultuurhistorische canon (1 ed., pp. 37-49). [[5]] Hilversum: Uitgeverij Verloren.
 10. Voerman, G., & Vollaard, H. (2018). Inleiding: De SGP: een religieuze partij in de democratie. In H. Vollaard, & G. Voerman (Eds.), Mannen van Gods Woord: De Staatkundig Gereformeerde Partij 1918-2018 (pp. 7-18). Hilversum: Uitgeverij Verloren.
 11. Vollaard, H., & Voerman, G. (Eds.) (2018). Mannen van Gods Woord: De Staatkundig Gereformeerde Partij 1918-2018. Hilversum: Uitgeverij Verloren.
 12. Weijermars, J. (2018). ‘Boven lof en blaem verheven’: Prudens van Duyse als bemiddelaar van Maria Doolaeghe. In L. Duyvendak, & J. Oosterholt (Eds.), Uit de marge: Kanttekeningen bij de cultuurhistorische canon (pp. 225-231). Hilversum: Uitgeverij Verloren.
 13. Wilde, C. (2018). De Rum in de Koran: Een laatantiek perspectief. In J. van Bent, F. van den Eijnde, & J. Weststeijn (Eds.), Mohammed en de Late Oudheid (pp. 57-80). (Zenobiareeks; Vol. 6). Hilversum: Uitgeverij Verloren.
 14. Evink, E. (2018). Derrida, Kafka, en de wet. In L. Duyvendak, & J. Oosterholt (Eds.), Uit de marge: Kanttekeningen bij de cultuurhistorische canon (pp. 55-60). Hilversum: Uitgeverij Verloren.
 15. Gietman, C. (2018). Het laatste voorrecht: Adel en jacht tijdens de Republiek. Manuscript submitted for publication. In Y. Kuiper, & E. Storms (Eds.), Jacht en landgoederen in Nederland Uitgeverij Verloren.
 16. Sanders, M., & Winkler, M. (2018). Paperbacks met pretentie: Over de reeks Kartons van uitgeverij Polak & Van Gennep (1961-1968). In Uit de marge: Kanttekeningen bij de cultuurhistorische canon (pp. 159-172). Hilversum: Uitgeverij Verloren.
 17. Hoff, R., Finke, T., & Terwisscha van Scheltinga, M. (2018). Van een paard en de Drie-eenheid: Een raadsel in Het Utrechts Archief. In B. Jaski, M. Mostert, & K. van Vliet (Eds.), Perkament in stukken: Teruggevonden middeleeuwse handschriftfragmenten (pp. 240-245). Hilversum: Uitgeverij Verloren.
 18. 2017
 19. Sanders, M., van Boven, E., & Verstraeten, P. (Eds.) (2017). Echte leesboeken: Publieksliteratuur in de twintigste eeuw. Hilversum: Uitgeverij Verloren.
 20. Sanders, M., van Boven, E., & Verstraeten, P. (2017). Inleiding. In Echte leesboeken: Publieksliteratuur in de twintigste eeuw (pp. 7-24). Uitgeverij Verloren.
 21. Keltjens, R. (2017). Jan Rap en z'n maat van Yvonne Keuls (1977). In E. van Boven, M. Sanders, & P. Verstraeten (Eds.), Echte leesboeken: Publieksliteratuur in de twintigste eeuw (pp. 265-286). Hilversum: Uitgeverij Verloren.
 22. Duijvendak, M., & Buursma, A. (2017). Rooms-katholieke zorg in Groningen in de periode 1912-1974 Naar centralisatie. In Caritas in verandering: Vier eeuwen rooms-katholieke social zorg in de stad Groningen (pp. 192-272). Hilversum: Uitgeverij Verloren.
 23. Dullemond, C., Henkes, B., & Kennedy, J. (Eds.) (2017). ‘Maar we wisten ons door de Heer geroepen’: Kerk en apartheid in transnationaal perspectief. (Passage Reeks; Vol. 46). Hilversum: Uitgeverij Verloren.
 24. Marchand, W. (2017). In navolging van “de Grote Grensoverschrijder”: Jan Buskes, John Collins en de vroege anti-apartheidsbeweging als onderdeel van een global civil society, 1956-1965. In C. Dullemond, B. Henkes, & J. Kennedy (Eds.), 'Maar we wisten ons door de Heer geroepen': Kerk en apartheid in transnationaal perspectief (pp. 23-42). (Passage reeks; Vol. 46). Hilversum: Uitgeverij Verloren.
 25. Henkes, B., Dullemond, C., & Kennedy, J. (2017). Inleiding: Kerk en apartheid in transnationaal perspectief. In C. Dullemond, B. Henkes, & J. Kennedy (Eds.), 'Maar we wisten ons door de Heer geroepen': Kerk en apartheid in transnationaal perspectief (pp. 7-22). (Passage Reeks; Vol. 46). Hilversum: Uitgeverij Verloren.
 26. Henkes, B. (2017). ‘”Dan neem jy iets van die Skepper in jou eie hand”: Botsende betekenissen van ras en religie in een Nederlands-Zuid-Afrikaans verwantschapsnetwerk. In C. Dullemond, B. Henkes, & J. Kennedy (Eds.), ‘Maar we wisten ons door de Heer geroepen’ : Kerk en apartheid in transnationaal perspectief (pp. 171-195). (Passage Reeks; Vol. 46). Hilversum: Uitgeverij Verloren.
 27. Sanders, M. (2017). De Rechter Tie mysteries van Robert van Gulik (1964). In Echte leesboeken: Publieksliteratuur in de twintigste eeuw (pp. 199-220). Hilversum: Uitgeverij Verloren.
 28. Verwaal, R. (2017). De traan. In 'Dingen die ergens toe dienen': Verhalen over materiële cultuur van wetenschap (pp. 16-19). Hilversum: Uitgeverij Verloren.
 29. van Steensel, A. (2017). Vorstelijke ridderorden en adellijke distinctie in de laatmiddeleeuwse Nederlanden. In C. Gietman, J. Moes, D. Rewijk, H. Ronnes, J. N. Bremmer, T. Spek, & Y. Kuiper (Eds.), Huis en habitus: over kastelen, buitenplaatsen en notabele levensvormen (pp. 200-211). (Adelsgeschiedenis; Vol. 15). Hilversum: Uitgeverij Verloren.
 30. Bremmer, J., & Bijleveld, N. H. (2017). Yme Kuiper: Een leven tussen sport, adel en buitenplaatsen. In C. Gietman, J. Moes, D. Rewijk, H. Ronnes, J. N. Bremmer, & T. Spek (Eds.), Huis en Habitus: Over kastelen, buitenplaatsen en notabele levensvormen (pp. 20-32). Hilversum: Uitgeverij Verloren.
 31. 2016
 32. van Voorst, S. (2016). De ballingschrijver Kader Abdolah. In E. van Boven, & P. Verstraeten (Eds.), Schrijverstypen: De moderne auteur tussen individu en collectief (pp. 203-216). Hilversum: Uitgeverij Verloren.
 33. van Heusden, B. (2016). Speelgenoten: Julio Cortázar en Carol Dunlop, de astronauten van de kosmosnelweg. In E. van Boven, & P. Verstraete (Eds.), Schrijverstypen: De moderne auteur tussen individu en collectief (pp. 193-201). [16] Hilversum: Uitgeverij Verloren.
 34. ten Voorde, J. (2016). Polak en der zin der vergelding: Context, totstandkoming en betekenis van een proefschrift. In K. van Berkel, & S. van der Poel (Eds.), Nieuw licht op Leo Polak (1880-1941): Filosoof van het vrije denken (pp. 15-36). (Studies over de Geschiedenis van de Groningse Universiteit; Vol. 10). Hilversum: Uitgeverij Verloren.
 35. Weijermars, J. (2016). De romantische auteur: Prudens van Duyse (1804-1859). In E. van Boven, & P. Verstraeten (Eds.), Schrijverstypen: De moderne auteur tussen individu en collectief (pp. 13-24). Hilversum: Uitgeverij Verloren.
 36. Hoorn, A. (2016). De stem van de student: Nederlandse studentenbladen in de negentiende eeuw. (Studies over de Geschiedenis van de Groningse Univ; Vol. 9). Uitgeverij Verloren.
 37. van der Poel, S. (2016). 'Euthymia bleibt uns': De laatste jaren van Leo Polak, 1938-1941. In Nieuw licht op Leo Polak (1880-1941): Filosoof van het vrije denken (pp. 139-169). Hilversum: Uitgeverij Verloren.
 38. van den Broeke, M. (2016). 'Het pryeel van Zeeland': Buitenplaatsen op Walcheren 1600-1820. Hilversum: Uitgeverij Verloren.
 39. van der Poel, S., & van Berkel, K. (2016). Leo Polak, filosoof van het vrije denken: Een inleiding. In Nieuw licht op Leo Polak (1880-1941): Filosoof van het vrije denken (pp. 9-15). (Studies over de geschiedenis van de Groningse Universiteit; Vol. 10). Hilversum: Uitgeverij Verloren.
 40. Kuiper, Y. (2016). Rijkdom, buitenleven en elitevorming in het Leeuwarden van de 'late' Gouden Eeuw: Een terreinverkenning. In H. Oly, & G. de Vries (Eds.), Leeuwarden in de Gouden Eeuw (pp. 133-164). Hilversum: Uitgeverij Verloren.
 41. 2015
 42. Kuiper, Y., & Olde Meierink, B. (Eds.) (2015). Buitenplaatsen in de Gouden Eeuw: De rijkdom van het buitenleven in de Republiek . (Adelsgeschiedenis; Vol. 14). Hilversum: Uitgeverij Verloren.
 43. van Sluis, J. (2015). Mutual affairs: Petrus Camper as seen by his friend François Hemsterhuis. In K. van Berkel, & B. Ramakers (Eds.), Petrus Camper in context: Science, the arts, and society in the eighteenth-century Dutch Republic (pp. 91-109). [5] Hilversum: Uitgeverij Verloren.
 44. Jensma, G. (2015). Aut bene, aut non: Petrus Camper as a Frisian Regent. In K. van Berkel, & B. Rademakers (Eds.), Petrus Camper in context: Science, the arts, and society in the eighteenth-century Dutch Republic (pp. 43-74). Hilversum: Uitgeverij Verloren.
 45. Kuiper, Y., & Zijlstra, A. (2015). Het buitenleven van rijke en voorname Friezen in de Gouden Eeuw. In Y. Kuiper, & B. Olde Meierink (Eds.), Buitenplaatsen in de Gouden Eeuw: Het rijke buitenleven in de Republiek (pp. 96-127). (Adelsgeschiedenis; Vol. 14). Hilversum: Uitgeverij Verloren.
 46. van Boven, E. (2015). In ballingschap: De drie Indische jaren van Annie Salomons. In R. Honings, & P. van Zonneveld (Eds.), Een tint van het Indische oosten: Reizen in Insulinde 1800-1950. (pp. 205-214). Hilversum: Uitgeverij Verloren.
 47. de Boer, D., Duisterwinkel, J., & Jongen, L. (Eds.) (2015). In het water gevonden: Het Amersfoortse Mirakelboek naar het handschrift Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 8179-8180 . (Middeleeuwse Studies en Bronnen; Vol. 155). Hilversum: Uitgeverij Verloren.
 48. Kuiper, Y. (2015). Onderzoek naar de buitenplaats in de Gouden Eeuw: Een vogelvluchtperspectief. In Y. Kuiper, & B. Olde Meierink (Eds.), Buitenplaatsen in de Gouden Eeuw: De rijkdom van het buitenleven in de Republiek (pp. 12-41). (Adelsgeschiedenis; Vol. 14). Hilversum: Uitgeverij Verloren.
 49. van Berkel, K., & Ramakers, B. (2015). Petrus Camper in Context: An Introduction. In B. Ramakers, & K. van Berkel (Eds.), Petrus Camper in Context: Science, the Arts, and Society in the Eighteenth-Century Dutch Republic (pp. 9-16). Hilversum: Uitgeverij Verloren.
Previous 1 2 3 4 5 6 Next

ID: 1012618