Uitgeverij Kok

Publisher

 1. 2019
 2. Kreijkes, J. (2019). Woord vooraf bij de preken van Chrysostomus (1538?). In Calvijn Verzameld, deel 1. (pp. 27-38). Kampen: Uitgeverij Kok.
 3. 2011
 4. de Harder, M. A. G. (2011). Albertinus van der Heide (1872-1953): rode dominee tussen pastoraat en parlement. Groningen: Uitgeverij Kok.
 5. van den Belt, H. (2011). Extern en intern bij prediking en doop in de theologie van Melanchthon. In F. van der Pol (Ed.), Philippus Melanchthon - Bruggenbouwer (pp. 187-203). Kampen: Uitgeverij Kok.
 6. 2010
 7. Slob, W. H. (2010). Hoe is de christelijke kerk met het Joodse volk verbonden? In A. van der Deijl, S. de Jong, & A. M. Spijkerboer (Eds.), Doornse Catechismus; Oude vragen, nieuwe antwoorden (pp. 111 - 113). Kampen: Uitgeverij Kok.
 8. Slob, W. H. (2010). Is de Bijbel Gods woord? In S. de Jong, A. van der Deijl, & A. M. Spijkerboer (Eds.), Doornse Catechismus; Oude vragen, nieuwe antwoorden (pp. 114 - 116). Kampen: Uitgeverij Kok.
 9. Slob, W. H. (2010). Wat is de zin van mijn individuele bestaan? In S. de Jong, A. van der Deijl, & A. M. Spijkerboer (Eds.), Doornse Catechismus; Oude vragen, nieuwe antwoorden (pp. 132 - 134). Kampen: Uitgeverij Kok.
 10. Slob, W. H. (2010). Wat is liefde? In S. de Jong, A. van der Deijl, & A. M. Spijkerboer (Eds.), Doornse Catechismus; Oude vragen, nieuwe antwoorden (pp. 137 - 139). Kampen: Uitgeverij Kok.
 11. 2008
 12. Muthert, J. K. (2008). Een straffende god bij schizofrenie: een ongezond, gek verlangen? Reflectie van een geestelijke verzorger. In E. Maeckelberghe, & H. Westerink (Eds.), Gekke verlangens: Opstellen in ethiek en godsdienstpsychologie voor Patrick Vandermeersch (pp. 35 - 48). Kampen: Uitgeverij Kok.
 13. Zock, T. H. (2008). Het “True Self” en het driftleven. Winnicott voor lacanianen verklaard. In E. Maeckelberghe, & H. Westerink (Eds.), Gekke verlangens. Opstellen in ethiek en godsdienstpsychologie voor Patrick Vandermeersch (pp. 100 - 115). Kampen: Uitgeverij Kok.
 14. Maeckelberghe, E. (2008). Ik ben mijn lichaam, mijn lichaam ben ik: Over het gekke verlangen naar het 'echte' lichaam in de eenentwintigste eeuw. In E. L. M. Maeckelberghe, & H. Westerink (Eds.), Gekke verlangens: Opstellen in ethiek en godsdienstpsychologie voor Patrick Vandermeersch (pp. 163-174). Kampen: Uitgeverij Kok.
 15. Maeckelberghe, E., & Westerink, H. (2008). Inleiding gekke verlangens. In E. L. M. Maeckelberge, & H. Westerink (Eds.), Gekke verlangens: Opstellen in ethiek en godsdienstpsychologie voor Patrick Vandermeersch (pp. 7-12). Kampen: Uitgeverij Kok.
 16. Bosgraaf, E. (2008). 'Klits klats, klits klats'. Over versterving en superioriteit in het Nederlandse kloosterleven rond 1950. In H. Westerink, & E. Maeckelberghe (Eds.), Gekke verlangens. Opstellen in ethiek en godsdienstpsychologie voor Patrick Vandermeersch (pp. 13 - 34). Kampen: Uitgeverij Kok.
 17. 2006
 18. Bremmer, J. N. (2006). Een mislukte ontmoeting: Bavinck en de godsdienstwetenschap. In G. Harinck (Ed.), Ontmoetingen met Herman Bavinck (pp. 47 - 61). Kampen: Uitgeverij Kok.
 19. 2005
 20. Sanders, A. F. (2005). Godsdienstfilosofie. In G. Harinck, W. Berkelaar, & et. al. (Eds.), Christelijke Encyclopedie (Vol ed., pp. 674 - 675). Kampen: Uitgeverij Kok.
 21. Bremmer, J. N. (2005). Godsdienstwetenschap. In G. Harinck (Ed.), Christelijke encyclopedie, derde editie (pp. 683 - 685). Kampen: Uitgeverij Kok.
 22. Bremmer, J. N. (2005). Heilige oorlog. In G. Harinck (Ed.), Christelijke encyclopedie, derde editie (pp. 760 - 761). Kampen: Uitgeverij Kok.
 23. Bremmer, J. N. (2005). Hellenisme. In G. Harinck (Ed.), Christelijke encyclopedie, derde editie (pp. 774 - 775). Kampen: Uitgeverij Kok.
 24. Bremmer, J. N. (2005). Monotheisme. In G. Harinck (Ed.), Christelijke encyclopedie, derde editie (pp. 774 - 775). Kampen: Uitgeverij Kok.
 25. Bremmer, J. N. (2005). Numen. In G. Harinck (Ed.), Christelijke encyclopedie, derde editie (pp. 1318). Kampen: Uitgeverij Kok.
 26. Bremmer, J. N. (2005). Rudolf Otto. In G. Harinck (Ed.), Christelijke encyclopedie, derde editie (pp. 1364). Kampen: Uitgeverij Kok.
 27. Bremmer, J. N. (2005). Verlossing. In G. Harinck (Ed.), Christelijke encyclopedie, derde editie (pp. 1803 - 1804). Kampen: Uitgeverij Kok.
 28. 2004
 29. Tiesinga, L. (2004). Spiritualiteit van de professional in de gezondheidszorg. In J. Bouwer (Ed.), Spiritualiteit van de professional in de gezondheidszorg (pp. 61-80). Kampen: Uitgeverij Kok.
 30. 2003
 31. Jelsma, A. J., Baers, J., & Et al, N. V. (2003). Encyclopedie van de mystiek: Fundamenten, Tradities, Perspectieven. Kampen: Uitgeverij Kok.
 32. Stoker, W., & van der Sar, H. C. (2003). Heroriëntatie in de theologie. Kampen: Uitgeverij Kok.
 33. Noort, E. (2003). Het Oude Testament en zijn lezers: van toen naar toekomst. In W. Stoker, & H. C. van der Sar (Eds.), Heroriëntatie in de theologie (pp. 56 - 63). Kampen: Uitgeverij Kok.
 34. Noort, E. (2003). Mystiek in het Oude Testament. In A. J. Jelsma, & J. Baers (Eds.), Encyclopedie van de mystiek: Fundamenten, Tradities, Perspectieven (pp. 511 - 520). Kampen: Uitgeverij Kok.
 35. 2002
 36. de Lange, F. (2002). Een aanlokkelijk geloof. Kampen: Uitgeverij Kok.
 37. Maat, H. A. H., Meesters, A. C., & Smedes, T. A. (2002). Nieuwe Woorden voor een Oude Traditie? In F. de Lange (Ed.), Een aanlokkelijk geloof (pp. 63 - 77). Kampen: Uitgeverij Kok.
 38. 2001
 39. Houtman, C., van Sluis, J., & van de Bank, J. H. (Eds.) (2001). Biografisch Lexicon voor de Geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme. Kampen: Uitgeverij Kok.
 40. Tigchelaar, E. J. C. (2001). De pseudepigrafen/apocriefen uit de periode rond het begin van onze tijdrekening. In E. Noort, T. Baarda, A. Denaux, & E. Eynikel (Eds.), Internationaal Commentaar op de Bijbel (pp. 1418 - 1419). Kampen: Uitgeverij Kok.
 41. Noort, E. (2001). De telling van de Tien Woorden. In E. Noort, T. Baarda, A. Denaux, & E. Eynikel (Eds.), Internationaal Commentaar op de Bijbel Kampen: Uitgeverij Kok.
 42. Noort, E. (2001). De uitleg van de Bijbel in en na de Verlichting; de bijbelse theologie en de geschiedenis. In E. Noort, T. Baarda, A. Denaux, & E. Eynikel (Eds.), Internationaal Commentaar op de Bijbel (pp. 124 - 127). Kampen: Uitgeverij Kok.
 43. Noort, E. (2001). Geweld en het Oude Testament. In E. Noort, T. Baarda, A. Denaux, & E. Eynikel (Eds.), Internationaal Commentaar op de Bijbel Kampen: Uitgeverij Kok.
 44. Sanders, A. F. (2001). Hubbeling, Hubertus Gezinus. In C. Houtman, J. van Sluis, & J. H. van de Bank (Eds.), Biografisch Lexicon voor de Geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme (pp. 265 - 266). Kampen: Uitgeverij Kok.
 45. Noort, E., Eynikel, E., Baarda, T., & Denaux, A. (2001). Internationaal Commentaar op de Bijbel. Kampen: Uitgeverij Kok.
 46. Luth, J. R. (2001). Jan Wit. In C. Houtman, J. van Sluis, & J. H. van de Bank (Eds.), Biografisch Lexicon voor de Geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme (pp. 573 - 575). Kampen: Uitgeverij Kok.
 47. de Geus, C. H. J. (2001). Johannes Hendrik Hospers, (1921-1993). In Biografisch Lexicon voor de Geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme (pp. 261-262). Kampen: Uitgeverij Kok.
 48. Noort, E. (2001). Omgaan met de geboden. In E. Noort, E. Eynikel, T. Baarda, & A. Denaux (Eds.), Internationaal Commentaar op de Bijbel Kampen: Uitgeverij Kok.
 49. García Martínez, F. (2001). Schriftuitleg in Qumran. In E. Noort, T. Baarda, A. Denaux, & E. Eynikel (Eds.), Internationaal Commentaar op de Bijbel (pp. 76 - 79). Kampen: Uitgeverij Kok.
 50. de Baar, M. P. A. (2001). Taube (Duive), Jacob. In C. Houtman, J. van Sluis, & J. H. van de Bank (Eds.), Biografisch Lexicon voor de Geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme (Vol. 5, pp. 500-501). Kampen: Uitgeverij Kok.
 51. Luttikhuizen, G. P. (2001). Veronderstellingen over het vroegste christendom in Alexandrië. In J. Delobel, H. J. de Jonge, M. Menken, & H. v.d. Sandt (Eds.), Vroegchristelijke gemeenten. Tussen werkelijkheid en ideaal (pp. 207 - 222). Kampen: Uitgeverij Kok.
 52. de Jonge, H. J., Delobel, J., Menken, M., & van de Sandt, H. (2001). Vroegchristelijke gemeenten tussen werkelijkheid en ideaal: opstellen van leden van de Studiosorum Novi Testamenti Conventus. Kampen: Uitgeverij Kok.
 53. 2000
 54. Beek, M. A., van Elderen, B., & Franken, H. J. (2000). Bijbels Handboek. Kampen: Uitgeverij Kok.
 55. de Geus, C. H. J. (2000). De ontwikkeling van de Palestijnse Archeologie en haar betekenis voor de Bijbelwetenschap. In C. H. J. de Geus, M. A. Beek, B. van Elderen, & H. J. Franken (Eds.), Bijbels Handboek (pp. 97 - 113). Kampen: Uitgeverij Kok.
 56. van Leeuwen, T. M., & Bosman-Huizinga, M. A. (2000). De Remonstranten. Kampen: Uitgeverij Kok.
 57. Cossee, E. H. (2000). Geschiedenis. In E. H. Cossee, T. M. van Leeuwen, & M. A. Bosman-Huizinga (Eds.), De Remonstranten (pp. 27 - 46). Kampen: Uitgeverij Kok.
 58. Frishman, J., Jenner, K. D., & Wiegers, G. A. (2000). Godsdienstvrijheid en de religieuze identiteit van Joden, Christenen en Moslims. Kampen: Uitgeverij Kok.
 59. Zock, T. H. (2000). Grenzen aan de tolerantie. In J. Frishman, K. D. Jenner, & G. A. Wiegers (Eds.), Godsdienstvrijheid en de religieuze identiteit van Joden, Christenen en Moslims (pp. 22 - 43). Kampen: Uitgeverij Kok.
Previous 1 2 3 Next

ID: 1782768