Rijksuniversiteit Groningen, Vakgroep Bestuursrecht & Bestuurskunde

Publisher

 1. 2020
 2. Bröring, H. E., Tollenaar, A., Feenstra, M., & Outhuijse, A. (2020). Schorsende werking van rechtsmiddelen bij bestuurlijke boetes. (Vakgroep Bestuursrecht & Bestuurskunde; Vol. 19). Rijksuniversiteit Groningen, Vakgroep Bestuursrecht & Bestuurskunde.
 3. 2017
 4. Marseille, A. T., de Waard, B. W. N., & Wever, M. (2017). Evaluatie bezwaarschriftprocedure gemeente Tilburg. (Serie Bestuursrecht en Bestuurskunde Groningen; Vol. 17). Rijksuniversiteit Groningen, Vakgroep Bestuursrecht & Bestuurskunde.
 5. 2016
 6. Tollenaar, A. (2016). Humane rechtsbetrekking in de lokale verzorgingsstaat. In Rechtsstatelijke aspecten van de decentralisaties in het sociale domein (pp. 27-61). (Serie Bestuursrecht & Bestuurskunde Groningen; Vol. 13). Rijksuniversiteit Groningen, Vakgroep Bestuursrecht & Bestuurskunde.
 7. de Graaf, K. J., Squintani, L., & Tolsma, H. D. (2016). Juridische kaders bij maatregelen ter reductie van CO2-emissies. Rijksuniversiteit Groningen, Vakgroep Bestuursrecht & Bestuurskunde.
 8. 2015
 9. Bantema, W. (2015). De ene overtreder is de andere niet. In A. J. Tollenaar (Ed.), Juridische uitdagingen van effectieve handhaving: Keuzes en dilemma's bij de vormgeving van overheidstoezicht (pp. 9-25). (Serie Bestuursrecht & Bestuurskunde Groningen; No. 12). Rijksuniversiteit Groningen, Vakgroep Bestuursrecht & Bestuurskunde.
 10. Tollenaar, A. (2015). Inleiding. In Juridische uitdagingen van effectieve handhaving: Keuzes en dilemma’s bij de vormgeving van overheidstoezicht (pp. 1-9). [1] (Serie  Bestuursrecht & Bestuurskunde Groningen; Vol. 12). Rijksuniversiteit Groningen, Vakgroep Bestuursrecht & Bestuurskunde.
 11. Tollenaar, A. (Ed.) (2015). Juridische uitdagingen van effectieve handhaving: Keuzes en dilemma's bij de vormgeving van overheidstoezicht. (Serie Bestuursrecht & Bestuurskunde Groningen; No. 12). Rijksuniversiteit Groningen, Vakgroep Bestuursrecht & Bestuurskunde.
 12. Mulder, T. (2015). Toezicht door datakoppling: de case van SyRI. In Juridische uitdagingen van effectieve handhaving: Keuzes en dilemma’s bij de vormgeving van overheidstoezicht (pp. 27-39). (Serie Bestuursrecht & Bestuurskunde Groningen; Vol. 12). Rijksuniversiteit Groningen, Vakgroep Bestuursrecht & Bestuurskunde.
 13. Bruijn, L. M. (2015). Zelfregulering dansevents. In Juridische uitdagingen van effectieve handhaving: Keuzes en dilemma's bij de vormgeving van overheidstoezicht (12 ed., pp. 101-116). (Bestuursrecht & Bestuurskunde). Rijksuniversiteit Groningen, Vakgroep Bestuursrecht & Bestuurskunde. https://www.rug.nl/research/portal/en/publications/juridische-uitdagingen-van-effectieve-handhaving(7ecaf97d-38ef-4563-84b8-caeed5565819).html!null
 14. 2014
 15. Marseille, A. T., de Waard, B. W. N., de Graaf, K. J., van Ling, P. C. E., Tolsma, H. D., & Verheul, E. F. (2014). Crisis- en herstelwet: Tweede evaluatie procesrechtelijke bepalingen. (Serie Bestuursrecht & Bestuurskunde Groningen; No. 10). Rijksuniversiteit Groningen, Vakgroep Bestuursrecht & Bestuurskunde.
 16. 2012
 17. Tollenaar, A. (2012). Aanscherping van het sanctiebeleid in de SZ-wetten beoordeeld. In G. J. Vonk, & A. Tollenaar (Eds.), Lokale verzorgingsstaat (pp. 129-149). (Serie Bestuursrecht & Bestuurskunde, nr. 8). Rijksuniversiteit Groningen, Vakgroep Bestuursrecht & Bestuurskunde.
 18. Marseille, A. T., Waard, B. W. N. D., Jansen, F. J., Graaf, K. J. D., & Vos, N. A. D. (2012). Crisis- en herstelwet: evaluatie procesrechtelijke bepalingen. (Bestuursrecht en Bestuurskunde; Vol. 7). Rijksuniversiteit Groningen, Vakgroep Bestuursrecht & Bestuurskunde.
 19. Hertogh, M. L. M., Winter, H. B., & Schudde, L. T. (2012). Een factuurtje uit Leeuwarden: De invloed van legitimiteit op het nalevings- en betalingsgedrag van CJIB-debiteuren. (9 ed.) Rijksuniversiteit Groningen, Vakgroep Bestuursrecht & Bestuurskunde.
 20. Keulen, B. F. (2012). Inleiding. In H. E. Broring, B. F. Keulen, N. J. M. Kwakman, A. Tollenaar, & M. den Uijl (Eds.), Referentiekader geldboetes (pp. 1-11). Rijksuniversiteit Groningen, Vakgroep Bestuursrecht & Bestuurskunde.
 21. Vonk, G. J., & Tollenaar, A. (2012). Lokale verzorgingsstaat: nieuwe uitdagingen voor de sociale rechtsstaat. (Bestuursrecht & Bestuurskunde; Vol. 8). Rijksuniversiteit Groningen, Vakgroep Bestuursrecht & Bestuurskunde.
 22. Vonk, G. J. (2012). Lokale verzorgingsstaat, nieuwe uitdagingen voor de sociale rechtsstaat. In G. J. Vonk, & A. Tollenaar (Eds.), Lokale verzorgingsstaat (pp. 1-20). (Serie Bestuursrecht en Bestuurskunde, nr. 8). Rijksuniversiteit Groningen, Vakgroep Bestuursrecht & Bestuurskunde.
 23. Keulen, B. F. (2012). Samenvatting, conclusies en aanbevelingen. In H. E. Broring, B. F. Keulen, N. J. M. Kwakman, A. Tollenaar, & M. den Uijl (Eds.), Referentiekader geldboetes (pp. 243-271). Rijksuniversiteit Groningen, Vakgroep Bestuursrecht & Bestuurskunde.
 24. Kwakman, N. J. M. (2012). Straftoemeting in het strafrecht. In K. J. de Graaf (Ed.), Referentiekader geldboetes (pp. 13-96). Rijksuniversiteit Groningen, Vakgroep Bestuursrecht & Bestuurskunde.
 25. de Ridder, J. (2012). Toezicht op de kinderopvang. Rijksuniversiteit Groningen, Vakgroep Bestuursrecht & Bestuurskunde.
 26. 2011
 27. Schol, M. J., Nagtegaal, J., Sibma, A., Visser, F. W., Brouwer, J. G., & Winter, H. B. (2011). Rechtsbescherming van uithuisgeplaatsten: een verkennend onderzoek. Rijksuniversiteit Groningen, Vakgroep Bestuursrecht & Bestuurskunde.
 28. 2010
 29. Marseille, A. T. (2010). Comparitie en regie in de bestuursrechtspraak. (3 ed.) Rijksuniversiteit Groningen, Vakgroep Bestuursrecht & Bestuurskunde.
 30. 2009
 31. de Ridder, J., Struiksma, N., & Schol, M. J. (2009). Grip op milieuzaken: evaluatie van de strafrechterlijke milieuhandhaving. (Serie Bestuursrecht & Bestuurskunde Groningen; Vol. 2). Rijksuniversiteit Groningen, Vakgroep Bestuursrecht & Bestuurskunde.
 32. 2005
 33. Tollenaar, A. (2005). Vrijstellingsbeleid op grond van artikel 19 WRO. Rijksuniversiteit Groningen, Vakgroep Bestuursrecht & Bestuurskunde.
 34. 2003
 35. de Graaf, K. J., & Marseille, A. T. (2003). Mediation in bezwaar. Rijksuniversiteit Groningen, Vakgroep Bestuursrecht & Bestuurskunde.
 36. 2000
 37. Haan-Kamminga, A., & Kwakman, E. (2000). Kansen en risico's van bestuurlijke verkeershandhaving. Rijksuniversiteit Groningen, Vakgroep Bestuursrecht & Bestuurskunde.
 38. Haan-Kamminga, A., Kwakman, E., & Otte, M. (2000). Kansen en risico's van bestuurlijke verkeershandhaving. Rijksuniversiteit Groningen, Vakgroep Bestuursrecht & Bestuurskunde.
 39. Struiksma, N., & Edzes, A. J. E. (2000). Situeren met beleid. Rijksuniversiteit Groningen, Vakgroep Bestuursrecht & Bestuurskunde.
 40. 1999
 41. Bröring, H. E. (1999). Buitengerechtelijke geschilbeslechting in het bestuursrecht en privaatrecht. Rijksuniversiteit Groningen, Vakgroep Bestuursrecht & Bestuurskunde.
 42. Haan-Kamminga, A. (1999). Haren leert! Rijksuniversiteit Groningen, Vakgroep Bestuursrecht & Bestuurskunde.
 43. 1998
 44. Sanders, K. H., van Velzen, P., & de Ridder, J. (1998). Bestuurlijke samenwerking bij de Actualisering Vinex. Rijksuniversiteit Groningen, Vakgroep Bestuursrecht & Bestuurskunde.
 45. 1997
 46. van Keulen, M. (1997). Bestuurskunde in Nederland: minimumpakket voor een curriculum. Rijksuniversiteit Groningen, Vakgroep Bestuursrecht & Bestuurskunde.
 47. van de Peppel, R. A. (1997). Clientenonderzoek Premieheffing. Rijksuniversiteit Groningen, Vakgroep Bestuursrecht & Bestuurskunde.
 48. van Montfort, A. J. G. M., Noordam, F. M., de Ridder, J., & Verkruisen, W. G. (1997). De Algemene wet bestuursrecht en de premieheffing werknemersverzekeringen. Rijksuniversiteit Groningen, Vakgroep Bestuursrecht & Bestuurskunde.
 49. Oelen, D. W., & van Montfort, A. J. G. M. (1997). De werking van de TRAS-richtlijn. Rijksuniversiteit Groningen, Vakgroep Bestuursrecht & Bestuurskunde.
 50. Top, S. J. (1997). In het spervuur van belangen. Rijksuniversiteit Groningen, Vakgroep Bestuursrecht & Bestuurskunde.
 51. de Ridder, J. (1997). Met de nodige bezwaren. Rijksuniversiteit Groningen, Vakgroep Bestuursrecht & Bestuurskunde.
 52. Lindeman, J. G., de Ridder, J., & Scheltema, M. (1997). Toezicht op toegelaten instellingen. Rijksuniversiteit Groningen, Vakgroep Bestuursrecht & Bestuurskunde.
 53. 1996
 54. van de Peppel, R. A. (1996). Clientenonderzoek AKW. Rijksuniversiteit Groningen, Vakgroep Bestuursrecht & Bestuurskunde.
 55. van de Peppel, R. A. (1996). Clientenonderzoek WW. Rijksuniversiteit Groningen, Vakgroep Bestuursrecht & Bestuurskunde.
 56. van Montfort, A. J. G. M. (1996). De Algemene wet bestuursrecht en de bijstandsverlening. Rijksuniversiteit Groningen, Vakgroep Bestuursrecht & Bestuurskunde.
 57. Bosch, J. J. A. (1996). De Awb en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Rijksuniversiteit Groningen, Vakgroep Bestuursrecht & Bestuurskunde.
 58. Beerten, M. S., Bosch, J. J. A., van Montfort, A. J. G. M., & Verbaas, F. W. (1996). De Awb en de inkomstenbelasting. Rijksuniversiteit Groningen, Vakgroep Bestuursrecht & Bestuurskunde.
 59. Verbaas, F. W. (1996). De Awb en de loonbelasting. Rijksuniversiteit Groningen, Vakgroep Bestuursrecht & Bestuurskunde.
Previous 1 2 Next

ID: 2081201