Prometheus

Publisher

 1. 2017
 2. Brouwer, S. (2017). De Schim van Barkov: Inleiding, vertaling en commentaar Sander Brouwer. In K. Schuurman (Ed.), Verboden Vruchten: Erotische verhalen en gedichten uit de wereldliteratuur (pp. 107-118). Amsterdam: Prometheus.
 3. 2008
 4. Draaisma, D. (2008). Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt. In J. Zwagerman (Ed.), De Nederlandse en Vlaamse literatuur vanaf 1880 in 200 essays (pp. 1177 - 1185). Amsterdam: Prometheus.
 5. 2002
 6. Corbellini, S. (2002). Albertanus van Brescia in de Nederlanden: de handschriften. In W. van Anrooij (Ed.), Al t’ Antwerpen in die stad. Jan van Boendale en de literaire cultuur van zijn tijd (pp. 95 - 108; 170-171). (Nederlandse literatuur en cultuur in de middeleeuwen; Vol. 24). Amsterdam: Prometheus.
 7. 2001
 8. Ramakers, B. (2001). Allegorisch toneel. Overlevering en benadering. In H. van Dijk, & B. Ramakers (Eds.), Spel en spektakel. Middeleeuws toneel in de Lage Landen (pp. 228-245; 365-369). (Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeuwen; Vol. 23). Amsterdam: Prometheus.
 9. te Velde, H. (2001). De koning is onschendbaar. In R. Meijer, & H. J. Schoo (Eds.), De monarchie (pp. 49 - 71). Amsterdam: Prometheus.
 10. Ramakers, B., & van Dijk, H. (2001). Spel en spektakel: Ter inleiding. In H. van Dijk, & B. Ramakers (Eds.), Spel en spektakel: Middeleeuws toneel in de Lage Landen (pp. 9-34; 306-310). (Nederlandse Literatuur en Cultuur in de Middeleeuwen; Vol. 23). Amsterdam: Prometheus.
 11. 2000
 12. Lokin, J. (2000). Franse wetten met Romeinse wortels. In M. van Hoogstraten, A. Schulte, & G.J. van Setten (Eds.), Zuidenwind : Romaanse invloeden op de Nederlandse Cultuur (pp. 100-110). Amsterdam: Prometheus.
 13. 1998
 14. de Boer, D. E. H. (1998). Beijing-Bagdad-Bordeau. In D. E. H. de Boer (Ed.), Kennis op kamelen (pp. 100 - 123). Amsterdam: Prometheus.
 15. de Boer, D. E. H. (1998). Een andere wereld. In D. E. H. de Boer (Ed.), Kennis op kamelen (pp. 9 - 33). Amsterdam: Prometheus.
 16. de Boer, D. E. H. (1998). Een samenleving in verandering. Het ontstaan van het nieuwe Europa en het verloop van de kruistochten. In D. E. H. de Boer (Ed.), Kennis op kamelen (pp. 52 - 80). Amsterdam: Prometheus.
 17. Krul, W. E. (1998). Geschiedenis en ikonologie: G.J. Hoogewerff. In P. Hecht, C. Stolwijk, & A. Hoogenboom (Eds.), Kunstgeschiedenis in Nederland: negen opstellen (pp. 105 - 125). Amsterdam: Prometheus.
 18. Hoogvliet, M. (1998). Kennis op de kaart. In D. E. H. de Boer (Ed.), Kennis op kamelen (pp. 81 - 99). Amsterdam: Prometheus.
 19. de Boer, D. E. H. (1998). Met eigen ogen? Het Europese perspectief omstreeks 1350. In D. E. H. de Boer (Ed.), Kennis op kamelen (pp. 275 - 286). Amsterdam: Prometheus.
 20. Gosman, M. M. E. (1998). Reizen tussen vrees en hoop. In D. E. H. de Boer (Ed.), Kennis op kamelen (pp. 211 - 247). Amsterdam: Prometheus.
 21. de Boer, D. E. H. (1998). Van horen zeggen. De Europese kijk op de wereld tot omstreeks 1150. In D. E. H. de Boer (Ed.), Kennis op kamelen (pp. 34 - 51). Amsterdam: Prometheus.
 22. 1996
 23. Huizenga, E. (1996). Hoe mense noemt in Latijnen metten Duytsche. In P. Wackers (Ed.), Verraders en bruggenbouwers. (pp. 305 - 322). Amsterdam: Prometheus.
 24. de Beus, J. W. (1996). Patriëring van oude en nieuwe Nederlanders. In K. Koch, & P. Scheffer (Eds.), Het nut van Nederland (pp. 161 - 186). Amsterdam: Prometheus.
 25. ext. Engels, L. J. (1996). 'Reynardus Vulpes'als bewerking van de 'Reinart'. In P. Wackers (Ed.), Verraders en bruggenbouwers. Amsterdam: Prometheus.

ID: 998725