Prometheus

Publisher

 1. 2019
 2. Lijster, T. (2019). Verenigt U! Arbeid in de 21ste eeuw. (Nieuw Licht). Amsterdam: Prometheus.
 3. 2018
 4. 2017
 5. Brouwer, S. (2017). De Schim van Barkov: Inleiding, vertaling en commentaar Sander Brouwer. In K. Schuurman (Ed.), Verboden Vruchten: Erotische verhalen en gedichten uit de wereldliteratuur (pp. 107-118). Amsterdam: Prometheus.
 6. 2012
 7. 2008
 8. Draaisma, D. (2008). Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt. In J. Zwagerman (Ed.), De Nederlandse en Vlaamse literatuur vanaf 1880 in 200 essays (pp. 1177 - 1185). Amsterdam: Prometheus.
 9. 2005
 10. Hellemans, B. S., Raaijmakers, J., & van Rhijn, C. (2005). Ooggetuigen van de Middeleeuwen. Prometheus.
 11. 2004
 12. Breeuwsma, G. (2004). Psychologische zaken. Amsterdam: Prometheus.
 13. 2002
 14. Corbellini, S. (2002). Albertanus van Brescia in de Nederlanden: de handschriften. In W. van Anrooij (Ed.), Al t’ Antwerpen in die stad. Jan van Boendale en de literaire cultuur van zijn tijd (pp. 95 - 108; 170-171). (Nederlandse literatuur en cultuur in de middeleeuwen; Vol. 24). Amsterdam: Prometheus.
 15. Meijer, R., & Schoo, H. J. (2002). De monarchie. Staatsrecht, volksgunst en het Huis van Oranje. Amsterdam: Prometheus.
 16. 2001
 17. Ramakers, B. (2001). Allegorisch toneel. Overlevering en benadering. In H. van Dijk, & B. Ramakers (Eds.), Spel en spektakel. Middeleeuws toneel in de Lage Landen (pp. 228-245; 365-369). (Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeuwen; Vol. 23). Amsterdam: Prometheus.
 18. te Velde, H. (2001). De koning is onschendbaar. In R. Meijer, & H. J. Schoo (Eds.), De monarchie (pp. 49 - 71). Amsterdam: Prometheus.
 19. Meijer, R., & Schoo, H. J. (2001). De monarchie. Amsterdam: Prometheus.
 20. Ramakers, B., & van Dijk, H. (2001). Spel en spektakel: Ter inleiding. In H. van Dijk, & B. Ramakers (Eds.), Spel en spektakel: Middeleeuws toneel in de Lage Landen (pp. 9-34; 306-310). (Nederlandse Literatuur en Cultuur in de Middeleeuwen; Vol. 23). Amsterdam: Prometheus.
 21. van Dijk, H., & Ramakers, B. (Eds.) (2001). Spel en spektakel. Middeleeuws toneel in de Lage Landen. (Nederlandse literatuur en cultuur in de middeleeuwen; Vol. 23). Amsterdam: Prometheus.
 22. 2000
 23. Lokin, J. (2000). Franse wetten met Romeinse wortels. In M. van Hoogstraten, A. Schulte, & G.J. van Setten (Eds.), Zuidenwind : Romaanse invloeden op de Nederlandse Cultuur (pp. 100-110). Amsterdam: Prometheus.
 24. Corbellini, S. (2000). Italiaanse deugden en ondeugden. Dirc Potters Blome der doechden en de Italiaanse Fiore di Virtù. (Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeuwen; Vol. 22). Amsterdam: Prometheus.
 25. 1998
 26. de Boer, D. E. H. (1998). Beijing-Bagdad-Bordeau. In D. E. H. de Boer (Ed.), Kennis op kamelen (pp. 100 - 123). Amsterdam: Prometheus.
 27. de Boer, D. E. H. (1998). Een andere wereld. In D. E. H. de Boer (Ed.), Kennis op kamelen (pp. 9 - 33). Amsterdam: Prometheus.
 28. de Boer, D. E. H. (1998). Een samenleving in verandering. Het ontstaan van het nieuwe Europa en het verloop van de kruistochten. In D. E. H. de Boer (Ed.), Kennis op kamelen (pp. 52 - 80). Amsterdam: Prometheus.
 29. Krul, W. E. (1998). Geschiedenis en ikonologie: G.J. Hoogewerff. In P. Hecht, C. Stolwijk, & A. Hoogenboom (Eds.), Kunstgeschiedenis in Nederland: negen opstellen (pp. 105 - 125). Amsterdam: Prometheus.
 30. Hoogvliet, M. (1998). Kennis op de kaart. In D. E. H. de Boer (Ed.), Kennis op kamelen (pp. 81 - 99). Amsterdam: Prometheus.
 31. de Boer, D. E. H. (1998). Kennis op kamelen. Amsterdam: Prometheus.
 32. Hecht, P., Stolwijk, C., & Hoogenboom, A. (1998). Kunstgeschiedenis in Nederland: negen opstellen. Amsterdam: Prometheus.
 33. de Boer, D. E. H. (1998). Met eigen ogen? Het Europese perspectief omstreeks 1350. In D. E. H. de Boer (Ed.), Kennis op kamelen (pp. 275 - 286). Amsterdam: Prometheus.
 34. Gosman, M. M. E. (1998). Reizen tussen vrees en hoop. In D. E. H. de Boer (Ed.), Kennis op kamelen (pp. 211 - 247). Amsterdam: Prometheus.
 35. de Boer, D. E. H. (1998). Van horen zeggen. De Europese kijk op de wereld tot omstreeks 1150. In D. E. H. de Boer (Ed.), Kennis op kamelen (pp. 34 - 51). Amsterdam: Prometheus.
 36. 1996
 37. Huizenga, E. (1996). Hoe mense noemt in Latijnen metten Duytsche. In P. Wackers (Ed.), Verraders en bruggenbouwers. (pp. 305 - 322). Amsterdam: Prometheus.
 38. de Beus, J. W. (1996). Patriëring van oude en nieuwe Nederlanders. In K. Koch, & P. Scheffer (Eds.), Het nut van Nederland (pp. 161 - 186). Amsterdam: Prometheus.
 39. ext. Engels, L. J. (1996). 'Reynardus Vulpes'als bewerking van de 'Reinart'. In P. Wackers (Ed.), Verraders en bruggenbouwers. Amsterdam: Prometheus.
 40. Wackers, P. (1996). Verraders en bruggenbouwers. (15 ed.) Amsterdam: Prometheus.
 41. 1995
 42. van den Akker, W. J., & Dorleijn, G. J. (1995). (ed.) M. Nijhoff: Verzamelde gedichten. Amsterdam: Prometheus.

ID: 998725