Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Publisher

 1. 2020
 2. 2019
 3. Bock, B. (2019). Van leefbaarheid naar toekomstkracht: inspiratie voor een nieuw krimpbeleid. In V. Beuzenberg, & M. Wouters (Eds.), Land in samenhang: Krimp en regionale kansengelijkheid (pp. 10-29). Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 4. 2018
 5. Veling, K., de Jong, A. H. M., de Lange, S. L., & Voerman, G. (2018). Het publieke belang van politieke partijen: eindrapport van de Evaluatie- en Adviescommissie Wet financiering politieke partijen. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 6. 2016
 7. 2015
 8. Roorda, B., Brouwer, J., & Schilder, A. E. (2015). Evaluatie Wet openbare manifestaties. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 9. Marseille, A. T., de Waard, B. W. N., Tollenaar, A., Laskewitz, P., & Boxum, C. (2015). De praktijk van de Nieuwe zaaksbehandeling in het bestuursrecht. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 10. 2014
 11. Haartsen, T., Krikke, P., Hooimeijer, P., & van Waveren, H. (2014). Grenzen aan de krimp: Toespitsing Interbestuurlijk Actieplan Bevolkingsdaling Noodzakelijk. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 12. Broring, H. (2014). Complexe besluitvorming en legitimiteit: Een verhaal over de vestiging van windparken in de Drentse Veenkoloniën. In B. Marseille, & L. van der Velden (Eds.), Vertrouwen verdient. Verdiend vertrouwen: Visies op geschilbeslechting door de overheid (pp. 60-83). Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 13. Vols, M., & Crooy, I. (2014). Handreiking ruimte voor arbeidsmigranten. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 14. Marseille, A. T., Tolsma, H. D., & de Graaf, K. J. (2014). Juridische kwaliteit van de uitkomst van de informele aanpak. In A. T. Marseille, & L. van der Velden (Eds.), Vertrouwen verdient, verdiend vertrouwen: Visies op geschilbeslechting door de overheid (pp. 30-44). Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 15. 2013
 16. Marseille, A., & van der Velden, L. (Eds.) (2013). Vertrouwen verdient. Verdiend vertrouwen: Visies op geschilbeslechting door de overheid. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 17. 2012
 18. Brouwer, J. G., & Vols, M. (2012). Bestrijding woonoverlast veroorzaakt door psychisch kwetsbaren. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 19. Vols, M., Brouwer, J. G., & Van Schendel, T. C. (2012). Helpen en ingrijpen bij woonoverlast door psychisch kwetsbaren. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 20. 2010
 21. Jedan, C., Van Oudenhoven, J. P., Sluis, A. F., & de Looijer, G. (2010). Deugden, burgerschap en participatie. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 22. 2008
 23. Engels, J. W. M. (2008). De staat van de dualisering in het decentraal bestuur. In Congresuitgave Staat van de Dualisering Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 24. Brouwer, J. G. (2008). Sui Generis besluiten. In Handhaving van de openbare orde: is voorkomen beter dan genezen. (pp. 8 - 17). (publicaties BZK). Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 25. 2007
 26. Lucardie, A., Marchand, A., & Voerman, G. (2007). Frictie in de fractie. In E. van der Hout, A. Lucardie, G. Voerman, & W. van der Woude (Eds.), Representatie, fractiediscipline en financiering: drie onderzoeken rondom het advies over een nieuw kiesstelsel (pp. 59 - 168). [2] Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 27. van der Hout, E., Lucardie, A., Marchand, A., Voerman, G., & van der Woude, W. (2007). Representatie, fractiediscipline en financiering. Drie onderzoeken rondom het advies over een nieuw kiesstelsel. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 28. Blank, T. D. S., & Leemhuis, F. (2007). Nederlandse islam: Imams, deugden, heilige bronnen. Eerste rapportage. (SKO-17.09.07-001 ed.) Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 29. 2004
 30. de Vries, F., & Hoogers, H. G. (2004). 'Volkssoevereiniteit op kousevoeten en een gele kaart'. In M. M. Prinsen (Ed.), Europese grondwet, De doorwerking van de ontwerp Europese Grondrecht op beleidsterreinen van BZK (pp. 89 - 111). Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 31. 2001
 32. Aarts, K., Leenes, R. E., & Svensson, J. S. (2001). Kiezen op Afstand Monitor: Nulmeting. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 33. Herweijer, M. (2001). Beleid voeren voor het platteland. In R. Engbersen, A. van der Kooij, B. Fokkens, & N. Beun (Eds.), De krachten gebundeld (pp. 15 - 28). Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 34. Engbersen, R., van der Kooij, A., Fokkens, B., & Beun, N. (2001). De krachten gebundeld. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 35. Aarts, K., Leenes, R. E., & Svensson, J. S. (2001). Kiezen op Afstand Monitor: Vooronderzoek. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 36. 2000
 37. Elzinga, D. J. (2000). De formele kenmerken van het gemeentelijk bestel. In D. J. Elzinga (Ed.), Dualisme en lokale democratie (pp. 63 - 82). Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 38. Elzinga, D. J. (2000). Dualisering van bevoegdheden. In D. J. Elzinga (Ed.), Dualisme en lokale democratie (pp. 205 - 242). Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 39. Elzinga, D. J. (2000). Dualisme en lokale democratie. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 40. de Haan, W. J. M., van der Laan, A. M., & Nijboer, J. A. (2000). Escalatierisico's bij openbare ordeverstoringen. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 41. Elzinga, D. J. (2000). Versterking van de controlerende functie van de gemeenteraad. In D. J. Elzinga (Ed.), Dualisme en lokale democratie (pp. 243 - 262). Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 42. 1999
 43. de Ridder, J. (1999). Lokale overheden in de Verenigde Staten. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

ID: 1759716