Instituut voor Nederlandse Geschiedenis

Publisher

 1. 2008
 2. Kooij, P. (2008). Bernard Hendrik Slicher van Bath. In Biografisch Woordenboek van Nederland, Zesde deel (pp. 468 - 471). 's-Gravenhage: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.
 3. Krul, W., & Gabriëls e.a., A. J. C. M. (Eds.) (2008). Biografisch Woordenboek van Nederland, dl. 6. Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.
 4. Meijer, J. (2008). Frederik Herman de Hoog (1889-1939). In A. C. J. M. Gabriëls, & J. Charité (Eds.), Biografisch woordenboek van Nederland: Biographic Encyclopedia of the Netherlands (Vol. 6, pp. 213-216). 's-Gravenhage: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.
 5. Meijer, J. (2008). Gerhard Sietse Vrijburg (1905-1989). In A. C. J. M. Gabriëls (Ed.), Biografisch woordenboek van Nederland (Vol. 6, pp. 535-537). The Hague: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.
 6. Krul, W. E. (2008). ‘Kooning, Willem de’. In Biografisch Woordenboek van Nederland (BWN) VI (pp. 252 - 255). ’s Gravenhage: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.
 7. Meijer, J. (2008). Marie Sophia (Mieke) van den Berg (1907-1966). In A. C. J. M. Gabriëls (Ed.), Biografisch woordenboek van nederland: Biographic Encyclopedia of the Netherlands (Vol. 6, pp. 24-26). The Hague: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.
 8. Krul, W. E. (2008). ‘Müller, Julie Emma Laura Helene (bekend onder de naam Helene Kröller-Müller)’. In Biografisch Woordenboek van Nederland (BWN) VI (pp. 326 - 329). ’s Gravenhage: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.
 9. Meijer, J. (2008). Petrus Johannes Willekens (1881-1971). In A. C. J. M. Gabriëls (Ed.), Biografisch woordenboek van Nederland (Vol. 6, pp. 554-556). The Hague: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.
 10. Krul, W. E. (2008). ‘Sandberg, jhr. Willem Jacob Henri Berend’. In Biografisch Woordenboek van Nederland (BWN) VI (pp. 423 - 427). Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.
 11. Meijer, H. (2008). Willem Leonard Oltmans (1925-2004). In A. C. J. M. Gabriëls (Ed.), Biografisch Woordenboek van Nederland (Vol. 6, pp. 350-354). Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.
 12. 2007
 13. Rovers, E. M. (2007). Lemma digitaal vrouwenlexicon: Anna van der Horst (1735-1785). In http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/DVN/lemmata/data/JacobaBusken Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.
 14. Rovers, E. M. (2007). Lemma digitaal vrouwenlexicon: Jacoba Busken (1759-1841). In http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/DVN/lemmata/data/JacobaBusken Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.
 15. 2005
 16. Meijer, H. (2005). Vrijburg, Gerhard Sietse (1905-1989). In A. J. C. M. Gabriëls (Ed.), Biografisch Woordenboek van Nederland (BWN) (Vol. 6). Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.
 17. 2002
 18. Van Synghel, G. A. M. (2002). Broncommentaren 4. Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.
 19. Davids, C. A., Duijvendak, M. G. J., Jeurgens, K. J. P. F. M., Knotter, A., de Kruif, J., Pennings, J., ... Schrover, M. (2002). Bronnen betreffende de registratie van vreemdelingen in Nederland in de negentiende en twintigste eeuw. Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.
 20. Gaemers, J. (2002). Over de grenzen van de Nederlandse geschiedenis. Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.
 21. Kooij, P. (2002). Van RGP naar ING. Honderd jaar historische infrastructuur. In J. Gaemers (Ed.), Over de grenzen van de Nederlandse geschiedenis (pp. 11 - 23). Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.
 22. 2001
 23. Meijer, J. (2001). Antonius Hermanus Johannes Lovink (1902-1995). In Biografisch woordenboek van Nederland (Vol. 5, pp. 310-313). The Hague: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.
 24. Gabriëls, A. J. C. M. (2001). Biografisch Woordenboek van Nederland V. Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.
 25. Paping, R. F. J. (2001). De Groningse provinciale rekeningen van de voormalige kloosterlanderijen. In G. A. M. Van Synghel (Ed.), Broncommentaren 4: Bronnen betreffende de registratie van onroerend goed in Middeleeuwen en Ancien Régime (pp. 109-138). Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.
 26. Paping, R. F. J. (2001). De Groningse verpondingsregisters. In G. A. M. Van Synghel (Ed.), Broncommentaren 4: Bronnen betreffende de registratie van onroerend goed in Middeleeuwen en Ancien Régime (pp. 310-340). Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.
 27. Paping, R. F. J., & Brood, P. (2001). De protocollen van verzegelingen in de Groningse oud-rechterlijke archieven. In G. A. M. Van Synghel (Ed.), Broncommentaren 4: Bronnen betreffende de registratie van onroerend goed in Middeleeuwen en Ancien Régime (pp. 55-82). Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.
 28. Paping, R. F. J. (2001). De zijlschotregisters, dijkrollen en registers van schouwbare objecten in Groningen tot circa 1800. In G. A. M. Van Synghel (Ed.), Broncommentaren 4: Bronnen betreffende de registratie van onroerend goed in Middeleeuwen en Ancien Régime (pp. 277-310). Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.
 29. van Berkel, K. (2001). Klein, Willem (artiestennaam Pascal en Willy Wortel). In A. J. C. M. Gabriëls (Ed.), Biografisch Woordenboek van Nederland V (pp. 247 - 249). Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.
 30. van Berkel, K. (2001). Oort, Hendrik Jan. In A. J. C. M. Gabriëls (Ed.), Biografisch Woordenboek van Nederland V (pp. 374 - 377). Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.
 31. van Berkel, K. (2001). Pannekoek, Anton. In A. J. C. M. Gabriëls (Ed.), Biografisch Woordenboek van Nederland V (pp. 384 - 387). Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.
 32. van Berkel, K. (2001). Schoenmaekers, Mathieu Hubertus Josephus. In A. J. C. M. Gabriëls (Ed.), Biografisch Woordenboek van Nederland V (pp. 462 - 464). Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.
 33. 1999
 34. de Boer, D. E. H. (1999). Tolrekeningen, een verwaarloosde bron? In J. W. Marsilje, D. E. H. de Boer, & J. G. Smit (Eds.), Vander Rekeninghe (pp. 207 - 220). Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.
 35. de Boer, D. E. H., Marsilje, J. W., & Smit, J. G. (1999). Vander Rekeninghe. Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.
 36. 1997
 37. de Boer, D. E. H., Faber, D. J., van Gent, M. J., & Marsilje, J. W. (1997). De rekeningen van de grafelijkheid van Holland uit de Beierse periode. Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.
 38. Meijer, J. (1997). Pieter Lieftinck, financier of politicus? Zijn rol in het Indonesische dekolonisatieproces 1945-1949. In P. J. Drooglever, & M. J. B. Schouten (Eds.), De Leeuw en de Banteng: Bijdragen aan het congres over de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1949 in Den haag, 27-29 maart 1996 (pp. 61-72). The Hague: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.
 39. 1987
 40. Bosch, M. (1987). Charlotte A. Ruys (1898-1977). In Biografisch Woordenboek van Nederland III (Vol. III). Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.

ID: 1015846