Guangxi Normal University Press

Publisher

View graph of relations

Related Publications
  1. Chengzhen he xiangcun: jinxing zhi zhong di gongcheng

    van der Woud, A., 2007, Ouzhou shiye zhong de helan wenhua, 1650-2000: chanshi lishi (Dutch Culture in a European Perspective, 1650-2000: Accounting for the Past), vert. Wang Hao, Zhang Xiaohong, Xie Yongxiang. Fokkema, D. & Grijzenhout, F. (eds.). Guilin: Guangxi Normal University Press, p. 159 - 178

    Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

View all (1) »

ID: 1649535