Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen

Publisher

 1. 2020
 2. Arnoldussen, S. (2020). Briefrapport Celtic field Nederweert – Gebleektendijk. (Grondsporen; Vol. 59). Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 3. Bakker, M., & Kaspers, A. (Eds.) (2020). Degradatierapport Terpen en Wierden II: Veldkartering Peins-Schalsumerweg (GIA-152). (56 ed.) (Grondsporen; No. 56). Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 4. Postma, D. (2020). House plan analysis Hallum-Hellema (Friesland): A three-dimensional reconsideration of the early medieval turf buildings . (57 ed.) (Grondsporen; No. 57). Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 5. Waldus, W. B. (2020). Vergaan met vier dagwerken bruin goud aan boord: Verslag van de opgraving van een 17e-eeuws turfschip op kavel OR49 in Dronten, Flevoland . (58 ed.) (Grondsporen; No. 58). Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 6. 2019
 7. Blok, K. (2019). Scheepswrak in het Revebos (Flevoland): Verkennend onderzoek van een middelgroot 18e-eeuws zeegaand schip op kavel OO 64a. (52 ed.) (Grondsporen; No. 52). Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 8. Varwijk, T., & Kaspers, A. (2019). Aardewerk: Een bewoningsgeschiedenis in scherven. In T. W. Varwijk, & G. J. de Langen (Eds.), Opgraving Lollum-Saksenoord. Archeologisch onderzoek aan de zool van de commercieel afgegraven terp Saksenoord bij Lollum in Westergo (Friesland) (37 ed., Vol. Grondsporen , pp. 65-75). (Grondsporen; No. 37). Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 9. Nicolay, J. (2019). Een doorsnede door zeven Friese terpen: Rapportage van het ‘Terpenproject Steilkantonderzoek Friesland’. (55 ed.) (Grondsporen; No. 55). Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 10. Varwijk, T. (2019). Eerder onderzoek en bekende gegevens. In Opgraving Lollum-Saksenoord: Archeologisch onderzoek aan de zool van de commercieel afgegraven terp Saksenoord bij Lollum in Westergo (Friesland). (37 ed., Vol. Grondsporen). (Grondsporen; No. 37). Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 11. Varwijk, T. (2019). Gebakken of verbrande bouwmaterialen: fragmenten van baksteen en verbrande klei. In Opgraving Lollum-Saksenoord: Archeologisch onderzoek aan de zool van de commercieel afgegraven terp Saksenoord bij Lollum in Westergo (Friesland). (37 ed., Vol. Grondsporen). (Grondsporen; No. 37). Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 12. Bakker, M., & Varwijk, T. (2019). Huisraad uit een vroege ontginningsnederzetting bij Arkum: Het onderzoek aan het aardewerk, de keramische artefacten en verbrande kleiresten. In M. Bakker, & G. J. de Langen (Eds.), Opgraving Tjerkwerd-Arkum: Ontginning en hergebruik van een later verdwenen (klei-op-)veenlandschap (46 ed., Vol. Grondsporen, pp. 127-162). (Grondsporen ; No. 46). Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 13. Varwijk, T. (2019). Inleiding. In T. W. Varwijk, & G. J. de Langen (Eds.), Opgraving Lollum-Saksenoord: Archeologisch onderzoek aan de zool van de commercieel afgegraven terp Saksenoord bij Lollum in Westergo (Friesland) (37 ed., Vol. Grondsporen). (Grondsporen; No. 37). Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 14. Bakker, M., & Geuverink, J. (2019). Inleiding tot het archeologisch onderzoek te bij Arkum: op zoek naar een verdwenen ontginningslandschap . In M. Bakker, & G. J. de Langen (Eds.), Opgraving Tjerkwerd-Arkum: Ontginning en hergebruik van een later verdwenen (klei-op-)veenlandschap (46 ed., Vol. Grondsporen, pp. 15-44). (Grondsporen; No. 46). Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 15. Nicolay, J. (2019). Met nagels bevestigd. In M. Bakker, & G. de Langen (Eds.), Opgraving Tjerkwerd-Arkum: Ontginning en hergebruik van een later verdwenen (klei-op-)veenlandschap (46 ed., Vol. Grondsporen, pp. 163-169). (Grondsporen; No. 46). Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 16. Varwijk, T., Oortmerssen, van, G., & Kauling, T. (2019). Metaalvondsten en slakresten uit een terpzool. In Opgraving Lollum-Saksenoord: Archeologisch onderzoek aan de zool van de commercieel afgegraven terp Saksenoord bij Lollum in Westergo (Friesland) (37 ed., Vol. Grondsporen). (Grondsporen; No. 37). Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 17. van Popta, Y. T. (2019). Op zoek naar verdronken Veenhuizen: Verkennend archeologisch onderzoek naar laatmiddeleeuwse bewoningsresten in het Kuinderbos, Flevoland. (54 ed.) (Grondsporen; No. 54). Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 18. Bakker, M., Langen, de, G., & Sibma, T. (2019). Opgraving Oldeboorn-Warniahuizen: Onderzoek aan een verstoorde middeleeuwse huisterp in het Boornedal. (Grondsporen. Opgravings- en onderzoeksrapporten van het Groninger Instituut voor Archeologie ; Vol. 48). Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 19. Bakker, M., & de Langen, G. (Ed.) (2019). Opgraving Tjerkwerd-Arkum. Ontginning en hergebruik van een later verdwenen (klei-op-)veenlandschap. (Grondsporen : opgravings- en onderzoeksrapporten van het Groninger Instituut voor Archeologie; Vol. 46). Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 20. Bakker, M., & de Langen, G. (2019). Slotbeschouwing: De veenontginningen van Oldeboorn-Warniahuizen in perspectief. In M. Bakker, G. J. de Langen, & T. Sibma (Eds.), Standaardrapport opgraving Oldeboorn-Warniahuizen (GIA 164): Onderzoek aan een verstoorde, middeleeuwse huisterp in het Boornedal (48 ed., Vol. Grondsporen, pp. 63-71). (Grondsporen; No. 48). Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 21. Bakker, M. (2019). Synthese: Wonen in het voormalige grensgebied tussen kwelder en veen. In M. Bakker, & G. J. de Langen (Eds.), Opgraving Tjerkwerd-Arkum: Ontginning en hergebruik van een later verdwenen (klei-op-)veenlandschap (46 ed., Vol. Grondsporen, pp. 251-284). (Grondsporen ; No. 46). Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 22. Bakker, M. (2019). Van vlaknederzetting tot terp: De sporen en fasering van een huisplaats bij Arkum . In M. Bakker, & G. J. de Langen (Eds.), Opgraving Tjerkwerd-Arkum: Ontginning en hergebruik van een later verdwenen (klei-op-)veenlandschap (46 ed., Vol. Grondsporen, pp. 81-116). (Grondsporen; No. 46). Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 23. 2018
 24. Arnoldussen, S., & Scheele, E. E. (2018). Aardewerk. In Someren - De Hoenderboom. Archeologisch onderzoek aan een Brabantse raatakker (40 ed., Vol. Grondsporen, pp. 64-76). (Grondsporen; No. 40). Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 25. Arnoldussen, S. (2018). Aardewerk. In Westeinde - Noormansveld. Archeologisch onderzoek in een Drents Celtic field en tumulicomplex (41 ed., Vol. Grondsporen, pp. 80-97). (Grondsporen; No. 41). Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 26. Bakker, M., & Vos, P. C. (2018). De landschappelijke ontwikkeling na de vorming van het Tinga-complex. In M. Bakker, G. J. de Langen, & T. Sibma (Eds.), Opgraving Sneek-Harinxmaland: Van vlaknederzetting in een veengebied tot afgetopte terp onder een kleipakket (pp. 64-72). (Grondsporen : opgravings- en onderzoeksrapporten van het Groninger Instituut voor Archeologie; Vol. 36). Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 27. Nicolay, J. A. W. (2018). De steilkant van Anjum opnieuw bekeken. (44 ed.) (Grondsporen; No. 44). Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 28. Nicolay, J. (2018). Een bronzen armring en Romeins sierbeslag op een huisterp in het veen. In M. Bakker, G. de Langen, & T. Sibma (Eds.), Opgraving Sneek-Harinxmaland: Van vlaknederzetting in een veengebied tot afgetopte terp onder een kleipakket (pp. 168-171). (Grondsporen : opgravings- en onderzoeksrapporten van het Groninger Instituut voor Archeologie; Vol. 36). Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 29. Kaspers, A., & Louwes, M. (2018). Gebakken, gebroken en verbrand: het aardewerk van Sneek-Harinxmaland. In M. Bakker, G. J. de Langen, & T. Sibma (Eds.), Opgraving Sneek-Harinxmaland. Van vlaknederzetting in een veengebied tot afgetopte terp onder een kleipakket. (Vol. 36, pp. 110 - 126). (Grondsporen : opgravings- en onderzoeksrapporten van het Groninger Instituut voor Archeologie; Vol. 36). Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 30. Nicolay, J. (2018). Huisplaatsen in De Onlanden: De geschiedenis van een Drents veenweidegebied. (34 ed.) (Grondsporen; No. 34). Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 31. Bakker, M. (2018). Inleiding tot het archeologisch onderzoek in Harinxmaland: Boren en graven naar een oud ontginningslandschap onder de klei. In M. Bakker, G. J. de Langen, & T. Sibma (Eds.), Opgraving Sneek-Harinxmaland: Van vlaknederzetting in een veengebied tot afgetopte terp onder een kleipakket (pp. 15-44). (Grondsporen : opgravings- en onderzoeksrapporten van het Groninger Instituut voor Archeologie; Vol. 36). Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 32. Bakker, M., & van Sambeek, L. A. (2018). Keramische artefacten en verbrande kleiresten uit een nederzetting op het veen. In M. Bakker, G. J. de Langen, & T. Sibma (Eds.), Opgraving Sneek-Harinxmaland: Van vlaknederzetting in een veengebied tot afgetopte terp onder een kleipakket (pp. 127-137). Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 33. Kamstra, H. (2018). Micromorfologie. In S. Arnoldussen, & E. E. Scheele (Eds.), Someren - De Hoenderboom. Archeologisch onderzoek aan een Brabantse raatakker (40 ed., Vol. Grondsporen, pp. 79-82). (Grondsporen; No. 40). Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 34. Bakker, M., de Langen, G., & Sibma, T. (Ed.) (2018). Opgraving Sneek-Harinxmaland. Van vlaknederzetting in een veengebied tot afgetopte terp onder een kleipakket. (Grondsporen : opgravings- en onderzoeksrapporten van het Groninger Instituut voor Archeologie; Vol. 36). Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 35. van Popta, Y. T. (2018). Scheepswrakken en Scheepsrampen: Buitendijkse Archeologie en Cultuurhistorie Oostelijke Waddenzee . (43 ed.) (Grondsporen; No. 43). Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 36. Arnoldussen, S., & Scheele, E. E. (Eds.) (2018). Someren - De Hoenderboom: Archeologisch onderzoek aan een Brabantse raatakker. (40 ed.) (Grondsporen; No. 40). Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 37. Bakker, M., Huisman, D. J., & Colenberg, J. (2018). Sporen van bodemvorming, verbranding en vloerniveaus in slijpplaten. In M. Bakker, G. J. de Langen, & T. Sibma (Eds.), Opgraving Sneek-Harinxmaland: Van vlaknederzetting in een veengebied tot afgetopte terp onder een kleipakket (pp. 194-213). (Grondsporen : opgravings- en onderzoeksrapporten van het Groninger Instituut voor Archeologie; Vol. 36). Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 38. Bakker, M., & de Langen, G. (2018). Synthese: Agrarische ontginning, semi-industriële veenwinning, verwildering en herontginning in de voormalige veenrandzone ten noorden van Sneek. In M. Bakker, G. J. de Langen, & T. Sibma (Eds.), Opgraving Sneek-Harinxmaland: Van vlaknederzetting in een veengebied tot afgetopte terp onder een kleipakket (36 ed., Vol. Grondsporen , pp. 217-241). (Grondsporen ; No. 36). Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 39. van Popta, Y. (2018). Te groot voor de Zuiderzee? Verkennend archeologisch onderzoek van een groot zeegaand 18e-eeuws vrachtschip op kavel K 47-II in de Noordoostpolder, Flevoland. (Grondsporen: Opgravings- en onderzoeksrapporten van het Groninger Instituut voor Archeologie; Vol. 32). Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 40. Varwijk, T., & de Langen, G. (2018). Terpzoolopgraving Wommels-Stapert 2014 (GIA 138). Terug na 20 jaar: Nieuw archeologisch onderzoek aan de commercieel afgegraven terp Stapert bij Wommels in het hart van Westergo (Friesland). (Grondsporen: opgravings- en onderzoeksrapporten van het Groninger Instituut voor Archeologie; Vol. 35). Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 41. Bakker, M. (2018). Veenontginningen en andere activiteiten: De sporen, fasen en structuren van een overslibde nederzetting in Harinxmaland. In M. Bakker, & G. J. de Langen (Eds.), Opgraving Sneek-Harinxmaland: Van vlaknederzetting in een veengebied tot afgetopte terp onder een kleipakket (36 ed., Vol. Grondsporen, pp. 73-109). (Grondsporen ; No. 36). Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 42. Bakker, M., & Sibma, T. (2018). Verslakt materiaal en coprolieten. In M. Bakker, G. J. de Langen, & T. Sibma (Eds.), Opgraving Sneek-Harinxmaland: Van vlaknederzetting in een veengebied tot afgetopte terp onder een kleipakket (36 ed., Vol. Grondsporen, pp. 214-216). (Grondsporen ; No. 36). Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 43. Arnoldussen, S., & de Wit, M. J. M. (Eds.) (2018). Westeinde - Noormansveld: Archeologisch onderzoek in een Drents Celtic field en tumuliveld. (41 ed.) (Grondsporen; No. 41). Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 44. 2017
 45. Volkers, T. B. (2017). Die glatte terra sigillata aus Friesischen terpen. (25 ed.) (Grondsporen; No. 25). Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 46. Kaspers, A. (2017). Dongjum-DeHove/Dongjum-Hovensreed (veldkartering) - GIA 143. (30 ed.) (Grondsporen; Vol. 30). Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
Previous 1 2 Next

ID: 1500219