GIA (Groninger Instituut voor Archeologie)

Publisher

  1. 2019
  2. Langen, de, G., & Varwijk, T. (2019). Conclusie: De betekenis van Lollum-Saksenoord voor het project Terpzolenonderzoek Fryslân 2012- 2016. In Opgraving Lollum-Saksenoord: Archeologisch onderzoek aan de zool van de commercieel afgegraven terp Saksenoord bij Lollum in Westergo (Friesland). (37 ed., Vol. Grondsporen). (Grondsporen; No. 37). Groningen: GIA (Groninger Instituut voor Archeologie).
  3. 2017
  4. Varwijk, T., & de Langen, G. (2017). De geleidelijke, bijna continue ontwikkeling van een vroege vlaknederzetting naar de historische akkerterp van Lollum-Saksenoord: Synthese en beantwoording van de algemene onderzoeksvragen. In Opgraving Lollum-Saksenoord: Archeologisch onderzoek aan de zool van de commercieel afgegraven terp Saksenoord bij Lollum in Westergo (Friesland). (37 ed., Vol. Grondsporen). (Grondsporen; No. 37). Groningen: GIA (Groninger Instituut voor Archeologie).
  5. 2013
  6. Armstrong, K. L. (2013). Rural Life in Protohistoric Italy: Geophysical Surveys April 2012 (RLPI_2012_1). GIA (Groninger Instituut voor Archeologie).
  7. Armstrong, K. L. (2013). Rural Life in Protohistoric Italy: Soils laboratory analysis: report 1 (samples from 2011 fieldwork). GIA (Groninger Instituut voor Archeologie).
  8. 2012
  9. 2009
  10. Aalders, Y. I., Avango, D., DePasqual, S., de Haas, H., Hacquebord, L., Gustafsson, U. I., ... Kruse, F. (2009). Lashipa 5: Archaeological Expedition on Spitsbergen 27 July-17 August. GIA (Groninger Instituut voor Archeologie).

ID: 1878262