Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen

Publisher

 1. 2016
 2. Teszelszky, R. (Author). (2016). Archiefstukken Nederlandse politieke partijen in Nationaal Archief Den Haag openbaar gemaakt (Deel III en slot). Web publication/site, Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Retrieved from http://dnpp.ub.rug.nl/dnpp/nieuws/dnpp/teszelszky/gahetna3
 3. Teszelszky, R. (Author). (2016). Archiefstukken Nederlandse politieke partijen in Nationaal Archief Den Haag openbaar gemaakt (Deel II). Web publication/site, Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Retrieved from http://dnpp.ub.rug.nl/dnpp/nieuws/dnpp/teszelszky/gahetna2
 4. Teszelszky, R. (Author). (2016). Archiefstukken Nederlandse politieke partijen in Nationaal Archief Den Haag openbaar gemaakt (Deel I). Web publication/site, Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Retrieved from http://dnpp.ub.rug.nl/dnpp/nieuws/dnpp/teszelszky/gahetna1
 5. Teszelszky, R. (2016, Jan). Handleiding Pure voor gebruik in het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 6. Teszelszky, R. (2016, Jan). Handleiding Wetenschapspromotie Twitter en Sociale Media. Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 7. 2015
 8. Voerman, G., & van der Harst, J. (2015, Dec 11). Een jaar Juncker: ambitie, activisme en afhankelijkheid. Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 9. Otjes, S. (2015, Nov 28). Jan Marijnissen nummer 1 op lijst van langstzittende partijvoorzitters. Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 10. Teszelszky, R. (2015, Nov 4). Nota digitale conversie archieftoegangen Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 11. Teszelszky, R. (Author). (2015). Provinciale Statenverkiezingen 18 maart 2015. Web publication/site, Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Retrieved from http://dnpp.ub.rug.nl/dnpp/nieuws/verkiezingen/2015/PS
 12. Teszelszky, R. (2015, Mar). Notitie webarchivering Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 13. Teszelszky, K. (2015). Handleiding Archmir: archiveringssoftware voor websites politieke partijen. (2nd revised edition ed.) Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 14. 2014
 15. Teszelszky, R. (2014, Sep). Inventaris research datasets Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen ten behoeve van opname in Pure. Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 16. Teszelszky, K. (2014). Handleiding Archmir: archiveringssoftware voor websites politieke partijen. Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 17. Bosma, Y. (2014). Handleiding website DNPP 2012-2014. Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 18. Teszelszky, K. (2014). Inventaris collectie Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 19. Teszelszky, K., & van Duin, M. (2014). Inventaris Geluidscollectie Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 20. 2013
 21. Vollaard, H. (Author). (2013). De structuren in het Nederlandse Europa-debat. Web publication/site, Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Retrieved from http://dnpp.ub.rug.nl/nieuws/alg/dnpp/2013/destructurenvanhetnleuropadebat
 22. Voerman, G. (2013). Jaarverslag DNPP 2011. Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 23. 2012
 24. Voerman, G. (2012). Over de toekomst van de politieke partij. Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 25. Voerman, G. (2012). Jaarverslag 2010 DNPP. Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 26. 2011
 27. Voerman, G. (Ed.), & de Geus, Y. (2011). Extreem aardig en radicaal loyaal: Paul Lucardie en het DNPP (1979-2011). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 28. Voerman, G. (2011). Paul Lucardie: Extreem aardig en radicaal loyaal. In G. Voerman (Ed.), Extreem aardig en radicaal loyaal: Paul Lucardie en het DNPP (1979-2011) (pp. 9-31). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 29. 2010
 30. Voerman, G. (2010). Jaarverslag DNPP 2008. Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 31. Voerman, G. (2010). Jaarverslag DNPP 2009. Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 32. 2009
 33. Lucardie, A., & Voerman, G. (2009). Kroniek 2007: Overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 2007. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2007 (pp. 3-71). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 34. Lucardie, A. (2009). Rechts-extremisme, populisme of democratisch patriotisme? Opmerkingen over de politieke plaatsbepaling van de Partij voor de Vrijheid en Trots op Nederland. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2007 (pp. 176-190). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 35. Voerman, G. (2009). Voorwoord. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2007 (pp. I-II). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 36. Voerman, G. (Ed.) (2009). Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2007. (Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen ). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 37. Voerman, G. (2009). Partijformaties op Europees niveau: van federaties naar Europartijen. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2007 (pp. 191-221). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 38. 2008
 39. Voerman, G., & Boogers, M. (2008). Het rekruteringsvermogen van de politieke partijen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006: een onderzoeksverslag. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2006 (pp. 175-194). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 40. Voerman, G. (Ed.) (2008). Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2006. (Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen ). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 41. Lucardie, A., Bredwold, M., Voerman, G., & van der Walle, N. (2008). Kroniek 2006: overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 2006. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2006 (pp. 15-104). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 42. Lucardie, A. (2008). Twee in, dertien uit: electoraal succes en falen van nieuwe partijen in 2006. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2006 (pp. 154-174). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 43. Voerman, G. (Ed.) (2008). Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2005. (Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 44. Voerman, G. (2008). Jaarverslag DNPP 2006. Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 45. Voerman, G. (2008). Jaarverslag DNPP 2007. Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 46. Vossen, K. (Author). (2008). Van Bolkestein via Bush naar Bat Ye'or: De ideologische ontwikkeling van Geert Wilders . Web publication/site, Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Retrieved from http://dnpp.ub.rug.nl/dnpp/actueel/artikel_vossen
 47. Voerman, G. (2008). Voorwoord. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2005 Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 48. Voerman, G. (2008). Voorwoord. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2006 Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 49. van Wijk, R. (2008). Vreedzame coëxistentie? Het Medisch Comité Nederland-Vietnam en de CPN (1968-1975). In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2006 (pp. 223-242). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 50. 2006
 51. Voerman, G. (2006). 'Een Unie, niet een partij': over de partijcultuur van de Christelijk-Historische Unie. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2005 (pp. 206 - 218). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 52. Lucardie, A. P. M., & van Schuur, W. H. (2006). Vergrijst GroenLinks? Een vergelijkende analyse van de politieke opvattingen van leden van Groenlinks in 1992 en 2002. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2005 (pp. 144-153). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 53. Voerman, G. (2006). Jaarverslag DNPP 2005. Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 54. Hippe, J., Kroeze, R., Lucardie, A., Voerman, G., & van der Walle, N. (2006). Kroniek 2005: overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 2005. In G. Voerman (Ed.), DNPP Jaarboek 2005 (pp. 14-98). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 55. 2005
 56. Voerman, G. (2005). Plebiscitaire partijen? over de vernieuwing van de Nederlandse partijorganisaties. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2004 (pp. 217-244). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 57. Voerman, G. (Ed.) (2005). Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2004. (Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
Previous 1 2 3 4 5 Next

ID: 1122132