Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)

Publisher

  1. 2018
  2. Vols, M., & Sieljes, L. (2018). Gedragsaanwijzingen ingebed in het huurrecht? Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).
  3. 2015
  4. Vols, M., & Veen, C. (2015). Handreiking gedragsaanwijzing. Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).
  5. Vols, M., & Veen, C. (2015). Visiedocument Woonoverlast effectief aanpakken met gedragsaanwijzingen. Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

ID: 26967050