Centre for Scandinavian Studies

Publisher

  1. 2013
  2. Broomans, P. (2013). Kreativa lösningar och missade chanser. Hur överlever den akademiska skandinavistiken i världen. In M. Jönsson (Ed.), Skandinavien i tid och rum. Bidrag från CSS-konferenserna 2011 och 2012 (pp. 259 - 272). (CSS Acta Series II). Copenhagen - Lund: Centre for Scandinavian Studies.

ID: 2297403