Boom Lemma

Publisher

 1. 2000
 2. Bröring, H. E. (2000). Werkprocessen in de rechtspleging. In J. M. Barendrecht, N. J. H. Huls, & A. F. M. Brenninkmeyer (Eds.), Rechtspleging, samenleving en bestuur: een gerichte onderzoeksagenda (pp. 111 - 118). Utrecht: Boom Lemma.
 3. 1998
 4. de Kam, C. A. (1998). Belastingstelsel in hoofdlijnen. In H. P. Huizinga (Ed.), Belastingherziening in het Fin de Siècle. Preadviezen van de Koninklijke Vereniging voor de Staatshuishoudkunde 1998 Utrecht: Boom Lemma.
 5. Dehue, T. (1998). De beleidsmaker. In P. C. van Drunen, & J. Jansz (Eds.), Met zachte hand (pp. 241 - 258). Utrecht: Boom Lemma.
 6. Everdingen, Y., & Frambach, R. T. (1998). De marketing van nieuwe producten: het adoptiemodel in de praktijk. Utrecht: Boom Lemma.
 7. Koning, R. H. (1998). De Mickey Mouse competitie van Europa? In K. Camfferman, M. Gelderman, C. de Haan, R. Stuut, D. van Veen-de Groot, & F. A. G. den Butter (Eds.), EPRINTS-BOOK-TITLE (pp. 68 - 73). Utrecht: Boom Lemma.
 8. van Strien, P. J. (1998). De werknemer. In P. C. van Drunen, & J. Jansz (Eds.), Met zachte hand: opkomst en verbreiding van het psychologisch perspectief (pp. 77 - 95). Utrecht: Boom Lemma.
 9. Camfferman, K., Gelderman, M., de Haan, C., Stuut, R., & van Veen-de Groot, D. (1998). Onzware ernst en droomrigheid. Utrecht: Boom Lemma.
 10. Jansz, J. (1998). Psychologische Praktijken. In P. C. van Drunen, & J. Jansz (Eds.), Met zachte hand (pp. 17 - 35). Utrecht: Boom Lemma.
 11. 1996
 12. Vermeulen, A. A. M., van der Kuil, R. J. H., & Bemmel, E. (1996). Computerondersteunend parallelliseren en segmenteren van orderstromen. In F. M. van Eijnatten (Ed.), Sociotechnisch Ontwerpen (pp. 79 - 95). Utrecht: Boom Lemma.
 13. Kuipers, S. K. (1996). Coördinatie, concurrentie en doelmatigheid. In A. Nentjes (Ed.), Marktwerking versus coördinatie (pp. 37 - 51). Utrecht: Boom Lemma.
 14. van Drunen, P. C. (1996). De leerling. In P. C. van Drunen, & J. Jansz (Eds.), Met zachte hand (pp. 57 - 76). Utrecht: Boom Lemma.
 15. van Strien, P. J. (1996). De proefpersoon. In P. C. van Drunen, & J. Jansz (Eds.), Met zachte hand (pp. 223 - 239). Utrecht: Boom Lemma.
 16. Vermeulen, A. A. M., Bemmel, E., & van der Kuil, R. J. H. (1996). Het ontwerpen van stroomgerichte organisaties. In F. M. van Eijnatten (Ed.), Sociotechnisch Ontwerpen (pp. 63 - 78). Utrecht: Boom Lemma.
 17. Sterks, C. G. M. (1996). Marktwerking en coördinatie in de sociale zekerheid. In A. Nentjes (Ed.), Marktwerking versus coördinatie Utrecht: Boom Lemma.
 18. Nentjes, A. (1996). Marktwerking versus coördinatie. Utrecht: Boom Lemma.
 19. Jansz, J. (1996). Met zachte hand. Utrecht: Boom Lemma.
 20. van der Kuil, R. J. H. (1996). PC-diskette: handleiding groepentechnologie - methode voor groepsvorming. In F. M. van Eijnatten (Ed.), Sociotechnisch Ontwerpen, STO-diskette, sub-directory 06 HANDL.STO Utrecht: Boom Lemma.
 21. van der Kuil, R. J. H. (1996). PC-diskette: programma groepentechnologie v 2.2. In F. M. van Eijnatten (Ed.), Sociotechnisch Ontwerpen, STO-diskette, subdirectory GT.BAS Utrecht: Boom Lemma.
 22. Abma, R., & Jansz, J. (1996). Psychologische praktijken. In P. C. van Drunen, & J. Jansz (Eds.), Met zachte hand (pp. 17 - 36). Utrecht: Boom Lemma.
 23. van Eijnatten, F. M. (1996). Sociotechnisch Ontwerpen. Utrecht: Boom Lemma.
 24. van Eijnatten, F. M. (1996). Sociotechnisch Ontwerpen, STO-diskette, subdirectory GT.BAS. Utrecht: Boom Lemma.
 25. van Eijnatten, F. M. (1996). Sociotechnisch Ontwerpen, STO-diskette, sub-directory 06 HANDL.STO. Utrecht: Boom Lemma.
 26. 1995
 27. Dochy, F. J. R. C., & de Rijke, T. R. (1995). Assessment Centers: Nieuwe toepassingen in opleiding, onderwijs en HRM. Utrecht: Boom Lemma.
 28. van der Vlist, R., Steensma, H., Kamperman, A., & Gerrichhauzen, J. (1995). Handboek leiderschap in arbeids-organisaties. Utrecht: Boom Lemma.
 29. Emans, B. J. M. (1995). Macht en machtsgebruik van leidinggevenden. In J. Gerrichhauzen, R. van der Vlist, A. Kamperman, & H. Steensma (Eds.), Handboek leiderschap in arbeids-organisaties. (pp. 103 - 127). Utrecht: Boom Lemma.
 30. Schabracq, M. J., Winnubst, J. A. M., Perreijn, A. C., & Gerrichhauzen, J. (1995). Mentale belasting in het werk. Utrecht: Boom Lemma.
 31. van der Molen, H. T., Korbee, C., & Kiers, H. A. L. (1995). Selectie en managementontwikkeling van schoolleiders: Het assessment center onderwijsmanagement. In F. J. R. C. Dochy, & T. R. de Rijke (Eds.), Assessment Centers: Nieuwe toepassingen in opleiding, onderwijs en HRM (pp. 239-254). Utrecht: Boom Lemma.
 32. Meijman, T. F. (1995). Vermoeidheid. In M. J. Schabracq, J. A. M. Winnubst, A. C. Perreijn, & J. Gerrichhauzen (Eds.), Mentale belasting in het werk. (pp. 109 - 132). Utrecht: Boom Lemma.
 33. Kinébanian, A., & Zeelen, J. J. M. (1995). Werken aan arbeidsproblemen. Utrecht: Boom Lemma.
 34. 1994
 35. Damen, L. J. A. (1994). De minister die niet wilde anticiperen. In T. Hoogenboom, & L. J. A. Damen (Eds.), In de sfeer van administratief recht. (pp. 49 - 68). Utrecht: Boom Lemma.
 36. Scheltema, M. (1994). De rechter en de bezwaarschriftprocedure. In T. Hoogenboom, & L. J. A. Damen (Eds.), In de sfeer van administratief recht. Utrecht: Boom Lemma.
 37. Hoogenboom, T. (1994). In de sfeer van administratief recht. Utrecht: Boom Lemma.
Previous 1 2 3 Next

ID: 1957988