Boom Lemma

Publisher

 1. 2008
 2. Geertzen, J. H. B., & Rietman, J. S. (2008). Amputatie en prothesiologie van de onderste extremiteit. Den Haag: Boom Lemma.
 3. Maeckelberghe, E. (2008). Kindermishandeling: veel zorgverleners, weinig zorg. In I. de Beaufort, M. Hilhorst, S. Vandamme, & S. van de Vathorst (Eds.), De kwestie: Praktijkboek ethiek voor de gezondheidszorg (pp. 145-151). Den Haag: Boom Lemma.
 4. Barelds, D. P. H. (2008). Klinische computerdiagnostiek. In F. Luteijn, D. P. H. Barelds, W. A. Arrindell, B. G. Deelman, J. H. Kamphuis, & H. Vertommen (Eds.), Psychologische diagnostiek in de gezondheidszorg: tweede druk (pp. 259-274). Den Haag: Boom Lemma.
 5. Luteijn, F., ter Laak, J. J. F., & Barelds, D. P. H. (2008). Persoonlijkheidsvragenlijsten. In F. Luteijn, D. P. H. Barelds, W. A. Arrindell, B. G. Deelman, J. H. Kamphuis, & H. Vertommen (Eds.), Psychologische Diagnostiek in de Gezondheidszorg: tweede druk (pp. 191-212). Den Haag: Boom Lemma.
 6. Luteijn, F., Barelds, D. P. H., Arrindell, W. A., Deelman, B. G., Kamphuis, J. H., & Vertommen, H. (2008). Psychologische diagnostiek in de gezondheidszorg. (2 ed.) Den Haag: Boom Lemma.
 7. Barelds, D. P. H., Akkerman, A., & Arrindell, W. A. (2008). Specifieke vragenlijsten. In F. Luteijn, D. P. H. Barelds, W. A. Arrindell, B. G. Deelman, J. H. Kamphuis, & H. Vertommen (Eds.), Psychologische Diagnostiek in de Gezondheidszorg: tweede druk Den Haag: Boom Lemma.
 8. Herweijer, M. (2008). Ten Geleide. In J. R. Lunsing (Ed.), De besluitenquillotine: hoe het lokaal bestuur een referendum kan winnen (pp. 7 - 11). Den Haag: Boom Lemma.
 9. 2007
 10. Kneppers-Heijnert, E. M. (2007). Rouw en werk: Juridische aspecten. In E. H. Bax (Ed.), Verlies en rouw op het werk, rouwmanagement voor HRM (pp. 64 - 75). Boom Lemma.
 11. Jonker, E. F. (2007). Vriendschap als leidraad. vragen naar levensverhalen in interviews. In Kwalitatief interviewen: kunst en kunde (pp. 161 - 174). Den Haag: Boom Lemma.
 12. 2005
 13. de Kam, C. A. (2005). Aftrekrente onder vuur. In C. van Ewijk (Ed.), Jaarboek 2004/2005 Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde (pp. 73 - 74). Utrecht: Boom Lemma.
 14. Gremmen, I., & Oosterholt, P. (2005). Casuïstiekbesprekingen over dwang en drang: voorwaarden en resultaten. In T. Abma, G. Widdershoven, & B. Lendemeijer (Eds.), Dwang en drang in de psychiatrie. Kwaliteit van vrijheidsbeperkende interventies (pp. 209 - 220). Utrecht: Boom Lemma.
 15. Rink, F., & Euwema, M. C. (2005). Culturele diversiteit in Organisaties. In J. Knipscheer, & R. Kleber (Eds.), Psychologie en de multiculturele samenleving (Vol. 1, pp. 103-118). Boom Lemma.
 16. Gremmen, I., van Nederpelt, G., & Bauduin, D. (2005). Eerst medicatie, dan pas naar buiten: afspraak is afspraak? In T. Abma, G. Widdershoven, & B. Lendemeijer (Eds.), Dwang en drang in de psychiatrie. Kwaliteit van vrijheidsbeperkende interventies (pp. 159 - 168). Utrecht: Boom Lemma.
 17. Zijlstra, F. J., & Zaagsma, H. (2005). Farmacologie van nicotine. In H. Knol, C. Hilvering, D. J. T. Wagener, & M. C. Willemsen (Eds.), Tabaksgebruik: gevolgen en bestrijding (pp. 65 - 70). Utrecht: Boom Lemma.
 18. Ranchor, A. V., & Sanderman, R. (2005). Instrumenten ter meting van kwaliteit van leven. In F. Luteijn, W. A. Arrindell, B. G. Deelman, J. H. Kamphuis, & H. Vertommen (Eds.), Psychologische diagnostiek in de gezondheidszorg (pp. 207-226). Utrecht: Boom Lemma.
 19. Dolfsma, W. A., & Nahuis, . (2005). Jaarboek 2005 van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde. Utrecht: Boom Lemma.
 20. van den Berg, P. A. J., & Keirse, A. L. M. (2005). Juridische aspecten van de productie van tabakswaren. In K. Knol, C. Hilvering, D. J. T. Wagener, & M. C. Willemsen (Eds.), Tabaksgebruik. Gevolgen en bestrijding (pp. 375 - 387). Utrecht: Boom Lemma.
 21. Barelds, D. P. H. (2005). Klinische computerdiagnostiek. In F. Luteijn, W. A. Arrindell, B. G. Deelman, J. H. Kamphuis, & H. Vertommen (Eds.), Psychologische diagnostiek in de gezondheidszorg (pp. 251 - 263). Utrecht: Boom Lemma.
 22. Westerink, B. H. C., & Zaagsma, H. (2005). Nicotine en het centrale zenuwstelsel. In H. Knol, C. Hilvering, D. J. T. Wagener, & M. C. Willemsen (Eds.), Tabaksgebruik: gevolgen en bestrijding (pp. 70 - 76). (Farmacologie van nicotine; No. 4.2). Utrecht: Boom Lemma.
 23. Luteijn, F., Arrindell, W. A., Deelman, B. G., Kamphuis, J. H., & Vertommen, H. (2005). Psychologische diagnostiek in de gezondheidszorg. Utrecht: Boom Lemma.
 24. Barelds, D. P. H., Akkerman, A., & Arrindell, W. A. (2005). Specifieke vragenlijsten. In F. Luteijn, W. A. Arrindell, B. G. Deelman, J. H. Kamphuis, & H. Vertommen (Eds.), Psychologische diagnostiek in de gezondheidszorg (pp. 227-250). Utrecht: Boom Lemma.
 25. 2004
 26. Jacobs, D. (2004). De treurnis van Nederland kennisland. In R. Koninklijke Vereniging voor Staathuishoudkunde (Ed.), Jaarboek Koninklijke vereniging voor de Staathuishoudkunde 2002/2003 (pp. 59 - 62). Utrecht: Boom Lemma.
 27. Jacobs, D. (2004). De WBSO: redelijk succes of pover resultaat? In R. Koninklijke Vereniging voor Staathuishoudkunde (Ed.), Jaarboek Koninklijke vereniging voor de Staathuishoudkunde 2002/2003 (pp. 65 - 66). Utrecht: Boom Lemma.
 28. Dölle, A. H. M., & Sap, J. W. (2004). Directe democratie. Utrecht: Boom Lemma.
 29. van Drimmelen, L. C., & van der Ploeg, T. J. (2004). Kerk en recht. Utrecht: Boom Lemma.
 30. Santing-Wubs, A. H. (2004). Kerkelijke geschillen: de burgerlijke rechter en geloofskwesties. In T. J. van der Ploeg, & L. C. van Drimmelen (Eds.), Kerk en recht (pp. 189-197). Utrecht: Boom Lemma.
 31. Oldenhuis, F. T. (2004). Kerkelijke geschillen; de burgerlijke rechter en kerkelijke conflicten. In T. J. van der Ploeg, & L. C. van Drimmelen (Eds.), Kerk en recht (pp. 175 - 187). Utrecht: Boom Lemma.
 32. Dölle, A. H. M. (2004). Preadvies CJV jaarveradering-2004. In A. H. M. Dölle, & J. W. Sap (Eds.), Directe democratie (pp. 9 - 33). Utrecht: Boom Lemma.
 33. Hilvering, C., Wagenaar, D. J. T., & Willemsen, M. C. (2004). Tabaksgebruik: gevolgen en bestrijding. Utrecht: Boom Lemma.
 34. 2003
 35. Drukker, J. W. (2003). De revolutie die in haar eigen staart beet. Utrecht: Boom Lemma.
 36. Beukema-Siebenga, H. J. (2003). De structuur van het onderzoeksverslag. In F. Wester (Ed.), Rapporteren over kwalitatief onderzoek (pp. 19 - 34). Utrecht: Boom Lemma.
 37. Haan, M. A. (2003). Kartelwinsten in mobiele telefonie? In R. Koninklijke Vereniging voor Staathuishoudkunde (Ed.), Jaarboek Koninklijke vereniging voor de Staathuishoudkunde 2002/2003 (pp. 122 - 128). Utrecht: Boom Lemma.
 38. Wester, F. (2003). Rapporteren over kwalitatief onderzoek. Utrecht: Boom Lemma.
 39. 2002
 40. Geertzen, J. H. B., & Rietman, J. S. (2002). Amputatie en prothesiologie van de onderste extremiteit. Utrecht: Boom Lemma.
 41. Draaisma, D. (2002). De absolute geheugens van Funes en Sherashevsky. In F. Meulenberg, J. van der Meer, & AK. Oderwald (Eds.), Ziektebeelden. (pp. 141 - 150). Utrecht: Boom Lemma.
 42. Karsten, L. (2002). De overheid: van trendsetter naar trendvolger. In M. J. W. van Twist (Ed.), Beelden van bestuur (pp. 25 - 27). Utrecht: Boom Lemma.
 43. Asbeek Brusse, W., & Griffiths, R. T. (2002). De toekomst van het Europees gemeenschappelijk landbouwbeleid. Utrecht: Boom Lemma.
 44. Kooij, P. (2002). Plattelandsontwikkeling: de lange termijn. In R. T. Griffiths, W. Asbeek Brusse, & J. Bouma (Eds.), De toekomst van het Europees gemeenschappelijk landbouwbeleid (pp. 123 - 139). Utrecht: Boom Lemma.
 45. Meulenberg, F., van der Meer, J., & Oderwald, A. K. (2002). Ziektebeelden. Utrecht: Boom Lemma.
 46. 2001
 47. van Witteloostuijn, A. (2001). Après nous le déluge: de economie van egocentrische hebzucht. In H. Schenk (Ed.), Herpositionering van ondernemingen (pp. 1 - 29). Utrecht: Boom Lemma.
 48. Schenk, H. (2001). Herpositionering van ondernemingen. Utrecht: Boom Lemma.
 49. 2000
 50. van Ark, H. H. (2000). De vernieuwing van de oude economie: Nederland in een internationaal vergelijkend perspectief. In L. Soete (Ed.), ICT en de nieuwe economie, pre-adviezen van de Koninklijke Vereniging voor de Staatshuishoudkunde 2000 (pp. 21 - 59). Utrecht: Boom Lemma.
 51. van der Ploeg, T. J. (2000). De vrijheid van onderwijs, de ontwikkeling van een bijzonder grondrecht. Utrecht: Boom Lemma.
 52. Wierstra, E., Jacobs, D., & Kuijper, J. (2000). Het is tijd voor Twente: kansrijke mogelijkheden voor de Twentse ICT-sector. In H. Bouwman, & W. Hulsink (Eds.), Silicon Valley in de polder. ICT-clusters in de lage landen (pp. 283 - 300). Utrecht: Boom Lemma.
 53. Postma, A. (2000). Huidige opvattingen omtrent onderwijs. In T. J. van der Ploeg (Ed.), De vrijheid van onderwijs, de ontwikkeling van een bijzonder grondrecht (pp. 121-133). Utrecht: Boom Lemma.
 54. Dijkstra, A. B. (2000). Opbrengsten van onderwijsvrijheid. In T. J. van der Ploeg (Ed.), De vrijheid van onderwijs, de ontwikkeling van een bijzonder grondrecht (pp. 243 - 259). Utrecht: Boom Lemma.
 55. Barendrecht, J. M., Brenninkmeyer, A. F. M., & Huls, N. J. H. (2000). Rechtspleging, samenleving en bestuur: een gerichte onderzoeksagenda. Utrecht: Boom Lemma.
 56. Bouwman, H., & Hulsink, W. (2000). Silicon Valley in de polder. ICT-clusters in de lage landen. Utrecht: Boom Lemma.
 57. Jacobs, D. (2000). Wachten op de voorbije revolutie? De langzame derde industriële revolutie. In L. Soete (Ed.), ICT en de nieuwe economie, pre-adviezen van de Koninklijke Vereniging voor de Staatshuishoudkunde 2000 (pp. 1 - 20). Utrecht: Boom Lemma.

ID: 1957988