Boom Lemma

Publisher

 1. 2015
 2. de Kam, G., & Reijndorp, A. (2015). De stad als woonplaats. In G-J. Hospers, R. van Melik, & H. Ernste (Eds.), Visies op de stad: Van tuindorp tot smart city (pp. 73-86). Den Haag: Boom Lemma.
 3. Huitsing, G., & Veenstra, R. (2015). Het KiVa-antipestprogramma: De cruciale rol van de groep. In M. Vermande, M. van der Meulen, & A. Reijntjes (Eds.), Pesten op school: Achtergronden en interventies (2e druk ed., pp. 149-155). Amsterdam: Boom Lemma.
 4. Huitsing, G., van der Meulen, M., & Veenstra, R. (2015). Pesten als groepsproces. In M. Vermande, M. van der Meulen, & A. Reijntjes (Eds.), Pesten op school: Achtergronden en interventies (2e druk ed., pp. 83-98). Amsterdam: Boom Lemma.
 5. 2014
 6. Mulder, H., & van Rijswoud, E. (2014). Risicocommunicatie. In F. van Dam, L. de Bakker, & A. M. Dijkstra (Eds.), Wetenschapscommunicatie, een kennisbasis (pp. 167-190). Den Haag: Boom Lemma.
 7. van Yperen, T. (2014). Evidence-based werken in de jeugdzorg. In L. Tavecchio, & C. Van Dijkum (Eds.), Praktijkonderzoek in ontwikkeling: Nieuwe inzichten en voorbeelden (pp. 29-46). Boom Lemma.
 8. 2013
 9. Barelds, D., & Arrindell, W. (2013). Algemene en specifieke vragenlijsten voor het meten van psychopathologische klachten. In F. Luteijn, & D. P. H. Barelds (Eds.), Psychologische diagnostiek in de gezondheidszorg (3e [herz.] dr ed., pp. 223-252). Den Haag: Boom Lemma.
 10. Schutte, N. J. (2013). Belastingrecht. In A. van Montfort (Ed.), Geheel volgens de regels (pp. 169-189). Den Haag: Boom Lemma.
 11. Marseille, A. T. (2013). Bestuursprocesrecht. In A. J. G. M. van Montfort (Ed.), Geheel volgens de regels: Inleiding recht voor bedrijf en overheid (pp. 145-167). Den Haag: Boom Lemma.
 12. Mendelts, P. (2013). Bestuursrecht. In A. J. G. M. van Montfort (Ed.), Geheel volgens de regels: Inleiding recht voor bedrijf en overheid (pp. 125-143). (Studieboeken bestuur en beleid). Den Haag: Boom Lemma.
 13. van Hattum, W. F. (2013). Het aanzien van de Staat: Over de praktijk van de tenuitvoerlegging van de levenslange straf. In M. P. C. Scheepmaker (Ed.), De levenslange vrijheidsstraf (pp. 64-84). (Justitiele Verkenningen). Den Haag: Boom Lemma.
 14. Barelds, D. (2013). Klinische computerdiagnostiek. In F. Luteijn, & D. P. H. Barelds (Eds.), Psychologische diagnostiek in de gezondheidszorg (pp. 253-270). Den Haag: Boom Lemma.
 15. Drent, M. E. (2013). Nederland en het GVDB: de blinde vlek van Den Haag? In A. Schout, & J. Rood (Eds.), Nederland als Europese lidstaat: eindelijk normaal? (pp. 145 - 165). Den Haag: Boom Lemma.
 16. Luteijn, F., ter Laak, J. J. F., & Barelds, D. (2013). Persoonlijkheidsvragenlijsten. In F. Luteijn, & D. P. H. Barelds (Eds.), Psychologische diagnostiek in de gezondheidszorg (pp. 199-222). Den Haag: Boom Lemma.
 17. van Yperen, T. (2013). Praktijkgestuurd effectonderzoek in de jeugdzorg. In H. de Jong, P. Tops, & M. van der Land (Eds.), Prikken in praktijken: Over de ontwikkeling van praktijkonderzoek (pp. 47-68). Den Haag: Boom Lemma.
 18. 2012
 19. Engels, J. W. M. (2012). De noodzaak van constitutionele hervormingen in de waarborgstaat. In T. Kwakkelstein (Ed.), Van verzorgingsstaat naar waarborgstaat (pp. 127-149). Den Haag: Boom Lemma.
 20. Jansen, E. (2012). De organisatie van het curriculum en de inrichting van de leeromgeving. In H. van Berkel, E. Jansen, & A. Bax (Eds.), Studiesucces bevorderen: het kan en is niet moeilijk. Bewezen rendementsverbeteringen in het onderwijs Den Haag: Boom Lemma.
 21. Goossens, F., & Van der Meulen, M. (2012). De rol van de omgeving: Ouders, broers en zussen en sociaal klimaat op school. In F. Goossens, M. Vermande, & M. Van der Meulen (Eds.), Pesten op school. Achtergronden en interventies (pp. 99 - 116). Den Haag: Boom Lemma.
 22. Bosker, R. J. (2012). De toegevoegde waarde van een school: Begripsbepaling, meting en causale attributie. In A. B. Dijkstra, & F. J. G. Janssen (Eds.), Om de kwaliteit van het onderwijs: Kwaliteitsbepaling en kwaliteitsbevordering (pp. 93-104). Den Haag: Boom Lemma.
 23. Goossens, F., Van der Meulen, M., & Vermande, M. (2012). Een voorlopige balans. In F. Goossens, M. Vermande, & M. Van der Meulen (Eds.), Pesten op school. Achtergronden en interventies (pp. 221 - 230). Den Haag: Boom Lemma.
 24. Suhre, C., & Meeuwisse, M. (2012). Effectief studiegedrag, tijdbesteding en timemanagement. In H. van Berkel, E. Jansen, & A. Bax (Eds.), Studiesucces bevorderen: het kan en is niet moeilijk: Bewezen rendementsverbeteringen in het onderwijs (pp. 23-36). Den Haag: Boom Lemma.
 25. Huitsing, G., & Veenstra, R. (2012). Het KiVa-antipestprogramma: De cruciale rol van de groep. In F. Goossens, M. Vermande, & M. van der Meulen (Eds.), Pesten op school: Achtergronden en Interventies (pp. 152-159). Amsterdam: Boom Lemma.
 26. Visser, K., & Jansen, E. (2012). Het samenspel van elkaar versterkende succesfactoren. In H. van Berkel, E. Jansen, & A. Bax (Eds.), Studiesucces bevorderen: het kan en is niet moeilijk: Bewezen rendementsverbeteringen in het onderwijs Den Haag: Boom Lemma.
 27. Van der Meulen, M., & Olthof, T. (2012). Meten van gedrag in pestsituaties. In M. Vermande, M. Van der Meulen, & F. Goossens (Eds.), Pesten op school: Achtergronden en interventies (pp. 37-56). Den Haag: Boom Lemma.
 28. Huitsing, G., van der Meulen -van Dijk, M., & Veenstra, R. (2012). Pesten als groepsproces. In F. Goossens, M. Vermande, & M. van der Meulen (Eds.), Pesten op school: Achtergronden en interventies (pp. 81-97). Amsterdam: Boom Lemma.
 29. Goossens, F., Vermande, M., & Van der Meulen, M. (2012). Pesten: Definitie, sekseverschillen, prevalentie, verloop en consequenties. In F. Goossens, M. Vermande, & M. Van der Meulen (Eds.), Pesten op school. Achtergronden en interventies (pp. 13 - 36). Den Haag: Boom Lemma.
 30. Boone, M. M. (2012). Schurende mensbeelden: Het verantwoordelijk stellen van gedetineerden voor hun resocialisatie. In F. de Jong, & R. S. B. Kool (Eds.), Relaties van gezag en verantwoordelijkheid: strafrechtelijke ontwikkelingen (pp. 291-306). Den Haag: Boom Lemma.
 31. 2011
 32. Ashworth, G. J. (2011). De Instrumenten van place branding: hoe worden ze ingezet? In G. J. Hospers, W. J. Verheul, & F. Boekema (Eds.), Citymarketing voorbij de hype (pp. 53 - 64). The Hague: Boom Lemma.
 33. Keulen, B. F. (2011). De Wet op de economische delicten. In F. G. H. Kristen, R. M. I. Lamp, J. M. W. Lindeman, & M. J. J. P. Luchtman (Eds.), Bijzonder strafrecht (pp. 115 - 142). Den Haag: Boom Lemma.
 34. Pleijter, A. R. J. (2011). Journalistiek en social media. In D. van Osch, & R. van Zijl (Eds.), Basisboek social media (pp. 121 - 147). Den Haag: Boom Lemma.
 35. Maeckelberghe, E. (2011). Kindermishandeling: veel zorgverleners, weinig zorg. In De kwestie. Praktijkboek ethiek voor de gezondheidszorg. 2e en geupdate editie (pp. 149-56). Boom Lemma.
 36. Boone, M. M., Hokwerda, Y., & de Jonge, G. (2011). Nadelige gevolgen van een strafrechtelijke veroordeling. In I. Weijers, & F. Imkamp (Eds.), Jeugdstrafrecht in internationaal perspectief (pp. 139 - 151). Den Haag: Boom Lemma.
 37. van Calster, P. J. V. (2011). Over de Onachtzaamheid van Wetenschappers en de tereur van Veiligheidsideologieen. In van der Leun, Muller, Schee, Schout, & van der Woude (Eds.), De Vogel Vrij (pp. 333 - 345). Den Haag: Boom Lemma.
 38. Boone, M. M. (2011). Rehabilitatierituelen. In van der Leun (Ed.), De vogel vrij. Liber Amicorum Martin Moerings (pp. 255 - 267). Den Haag: Boom Lemma.
 39. Smeulers, A. L. (2011). Standard operating procedure. In F. Koenraadt, & R. Wolleswinkel (Eds.), Homo Ludens en humaan strafrecht: funderen, vergelijken, onderwijzen : gedenkbundel dr. Peter Bal (pp. 257-270). (Pompe reeks; Vol. 67). Den Haag: Boom Lemma.
 40. Crijns, J. H., & Geelhoed, W. (2011). Wederzijdse erkenning van toezichtmaatregelen als alternatief voor voorlopige hechtenis: Een sprankje hoop voor de preventief gehechte? In J. P. van der Leun, E. R. Muller, N. van der Schee, P. M. Schuyt, & M. A. H. van der Woude (Eds.), De vogel vrij (pp. 27-44). Den Haag: Boom Lemma.
 41. 2010
 42. Herweijer, M. (2010). Samen en toch apart. In H. Adema, W. Derksen, M. Herweijer, & P. de Jong (Eds.), Meerwaarde van de bestuurskunde: liber amicorum voor prof.dr. A.F.A. Korsten (pp. 13 - 24). Den Haag: Boom Lemma.
 43. Herweijer, M. (2010). Wat kan de bestuurskunde voor het bestuursrecht betekenen? In H. Adema, W. Derksen, M. Herweijer, & P. de Jong (Eds.), Meerwaarde van de bestuurskunde: liber amicorum voor prof.dr. A.F.A. Korsten (pp. 59 - 70). Den Haag: Boom Lemma.
 44. 2009
 45. Marseille, A. T. (2009). Bestuurs(proces)recht. In A. J. G. M. van Montfort (Ed.), Geheel volgens de regels. Inleiding recht voor bedrijf en overheid (pp. 139 - 160). Den Haag: Boom Lemma.
 46. Schutte, N. J. (2009). Hoofdstuk 7 Belastingrecht. In A. van Montfort (Ed.), Geheel volgens de regels (pp. 161-181). Den Haag: Boom Lemma.
 47. 2008
 48. Maeckelberghe, E. (2008). Kindermishandeling: veel zorgverleners, weinig zorg. In I. de Beaufort, M. Hilhorst, S. Vandamme, & S. van de Vathorst (Eds.), De kwestie: Praktijkboek ethiek voor de gezondheidszorg (pp. 145-151). Den Haag: Boom Lemma.
 49. Barelds, D. P. H. (2008). Klinische computerdiagnostiek. In F. Luteijn, D. P. H. Barelds, W. A. Arrindell, B. G. Deelman, J. H. Kamphuis, & H. Vertommen (Eds.), Psychologische diagnostiek in de gezondheidszorg: tweede druk (pp. 259-274). Den Haag: Boom Lemma.
 50. Luteijn, F., ter Laak, J. J. F., & Barelds, D. P. H. (2008). Persoonlijkheidsvragenlijsten. In F. Luteijn, D. P. H. Barelds, W. A. Arrindell, B. G. Deelman, J. H. Kamphuis, & H. Vertommen (Eds.), Psychologische Diagnostiek in de Gezondheidszorg: tweede druk (pp. 191-212). Den Haag: Boom Lemma.
 51. Barelds, D. P. H., Akkerman, A., & Arrindell, W. A. (2008). Specifieke vragenlijsten. In F. Luteijn, D. P. H. Barelds, W. A. Arrindell, B. G. Deelman, J. H. Kamphuis, & H. Vertommen (Eds.), Psychologische Diagnostiek in de Gezondheidszorg: tweede druk Den Haag: Boom Lemma.
 52. Herweijer, M. (2008). Ten Geleide. In J. R. Lunsing (Ed.), De besluitenquillotine: hoe het lokaal bestuur een referendum kan winnen (pp. 7 - 11). Den Haag: Boom Lemma.
 53. 2007
 54. Kneppers-Heijnert, E. M. (2007). Rouw en werk: Juridische aspecten. In E. H. Bax (Ed.), Verlies en rouw op het werk, rouwmanagement voor HRM (pp. 64 - 75). Boom Lemma.
 55. Jonker, E. F. (2007). Vriendschap als leidraad. vragen naar levensverhalen in interviews. In Kwalitatief interviewen: kunst en kunde (pp. 161 - 174). Den Haag: Boom Lemma.
 56. 2005
 57. de Kam, C. A. (2005). Aftrekrente onder vuur. In C. van Ewijk (Ed.), Jaarboek 2004/2005 Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde (pp. 73 - 74). Utrecht: Boom Lemma.
 58. Gremmen, I., & Oosterholt, P. (2005). Casuïstiekbesprekingen over dwang en drang: voorwaarden en resultaten. In T. Abma, G. Widdershoven, & B. Lendemeijer (Eds.), Dwang en drang in de psychiatrie. Kwaliteit van vrijheidsbeperkende interventies (pp. 209 - 220). Utrecht: Boom Lemma.
 59. Rink, F., & Euwema, M. C. (2005). Culturele diversiteit in Organisaties. In J. Knipscheer, & R. Kleber (Eds.), Psychologie en de multiculturele samenleving (Vol. 1, pp. 103-118). Boom Lemma.
 60. Gremmen, I., van Nederpelt, G., & Bauduin, D. (2005). Eerst medicatie, dan pas naar buiten: afspraak is afspraak? In T. Abma, G. Widdershoven, & B. Lendemeijer (Eds.), Dwang en drang in de psychiatrie. Kwaliteit van vrijheidsbeperkende interventies (pp. 159 - 168). Utrecht: Boom Lemma.
Previous 1 2 Next

ID: 1957988