Ars Aequi

Publisher

 1. 2019
 2. Bex-Reimert, V. M. (2019). Z.Zh en I.O. Court of Justice of the European Union 11 June 2015, C-554/13. In E. Brouwer, S. Kok, & K. Zwaan (Eds.), Jurisprudentie Rechtspraak Vreemdelingenrecht 1950-2019: Landmark Cases on Asylum and Immigration Law (pp. 554-564). Nijmegen: Ars Aequi.
 3. 2016
 4. Ancery, A., & Avendano Canto, C. (2016). Een list van Themis: De bijdrage van parket en het wetenschappelijk bureau bij de Hoge Raad aan rechtsvorming in cassatie. In M. Samadi, T. A. Keijzer, R. de Graaff, & C. C. de Kluiver (Eds.), Rechtsvorming door de Hoge Raad Nijmegen: Ars Aequi.
 5. 2015
 6. Roorda, B. (2015). Wet openbare manifestaties. In A. van den Berg, J. van der Grinten, & J. Schilder (Eds.), Hoofdstukken openbare-orderecht (1 ed., pp. 163-187). Nijmegen: Ars Aequi.
 7. Brouwer, J., & Schilder, A. E. (2015). Gemeentelijke verordeningen. (4 ed.) (Ars Aequi cahier. Staats- en bestuursrecht; Vol. 1). Nijmegen: Ars Aequi.
 8. Damen, L. J. A. (2015). Jurisprudentie bestuursrecht 1992-2015. (Ars Aequi jurisprudentie). Nijmegen: Ars Aequi.
 9. Kolkman, W. (2015). Naar een beperkte gemeenschap van goederen. In K. Boele-Woelki, & M. Jonker (Eds.), Actuele ontwikkelingen in het familierecht: negende UCERF symposium (pp. 39-51). (UCERF reeks; No. 9). Nijmegen: Ars Aequi.
 10. Willems, J. (2015). Van kern naar randverschijnsel: Gucci en wat volgde. In G. C. Makkink, M. P. Nieuwe Weme, & A. J. van Wees (Eds.), Ik ben niet overtuigd: Opstellen aangeboden aan mr. P. Ingelse ter gelegenheid van zijn terugtreden als voorzitter van de Ondernemingskamer en als vice-president van het Gerechtshof Amsterdam (pp. 557-563). (Prinsengrachtreeks). Nijmegen: Ars Aequi.
 11. Brouwer, J., & Schilder, A. E. (2015). Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast. In A. van den Berg, J. van der Grinten, & J. Schilder (Eds.), Hoofdstukken openbare-orderecht Nijmegen: Ars Aequi.
 12. 2014
 13. Paapst, M. (Ed.), & Bennigsen, I. (2014). Bronnen zoeken, bronnen verantwoorden. (2e herziene druk ed.) Nijmegen: Ars Aequi.
 14. van Hattum, W. (2014). Non bis in idem of de schoonheid van de rechtsgeschiedenis. In L. van den Berge, M. Neekilappilai, R. Kindt, & J. Valk (Eds.), Historische Wortels van het Recht (pp. 283-291). Nijmegen: Ars Aequi.
 15. 2012
 16. 2011
 17. Jans, J. H., Prechal, A., & Widdershoven, R. J. G. M. (2011). Inleiding tot het Europees bestuursrecht. (3 ed.) Nijmegen: Ars Aequi.
 18. Kocken, C. L. B. (2011). Is mediation een alternatief voor rechtspraak bij het beslechten van geschillen? In M. Hertogh, & H. Weyers (Eds.), Recht van onderop. Antwoorden uit de rechtssociologie (pp. 225 - 252). Nijmegen: Ars Aequi.
 19. Elzinga, H. K. (2011). Jurisprudentie strafrecht. (Ars Aequi Jurisprudentie). Nijmegen: Ars Aequi.
 20. Hertogh, M. L. M., & Weyers, H. A. M. (2011). Recht van onderop: het perspectief van de rechtssociologie. In M.L.M. Hertogh, & H.A.M.Weyers (Eds.), Recht van onderop. Antwoorden uit de rechtssociologie (pp. 11 - 16). Nijmegen: Ars Aequi.
 21. Weyers, H. A. M. (2011). Verandert het gedrag van artsen door wetgeving? In M.L.M. Hertogh, & H.A.M.Weyers (Eds.), Recht van onderop. Antwoorden uit de rechtssociologie (pp. 387 - 408). Nijmegen: Ars Aequi.
 22. Hertogh, M. L. M. (2011). Wat weten en vinden burgers van het recht? In M.L.M. Hertogh, & H.A.M.Weyers (Eds.), Recht van onderop. Antwoorden uit de rechtssociologie (pp. 287 - 300). Nijmegen: Ars Aequi.
 23. 2010
 24. Damen, L. J. A. (2010). De Algemene wet bestuursrecht: Een grote sprong voorwaarts. In R. Schutgens (Ed.), Kanon van het Recht (pp. 221 - 225). Nijmegen: Ars Aequi.
 25. Lokin, J. H. A. (2010). De canon van juridisch Nederland. In Canon van het Recht (pp. xiii - xv). Nijmegen: Ars Aequi.
 26. Lokin, J. H. A. (2010). De Franse revolutie. In Canon van het Recht (pp. 21 - 24). Nijmegen: Ars Aequi.
 27. Brandsma, F. (2010). De Historische School in het privaatrecht: Misschien wisten zij alles. In Canon van het Recht (pp. 33 - 37). Nijmegen: Ars Aequi.
 28. Lokin, J. H. A. (2010). Diephuis, Opzoomer, Land. In Canon van het Recht (pp. 37 - 40). Nijmegen: Ars Aequi.
 29. Brandsma, F. (2010). Irnerius: Grote lantaarn, groot licht. In Canon van het Recht (pp. 5 - 9). Nijmegen: Ars Aequi.
 30. Lokin, J. H. A. (2010). Keizer Justinianus. In Canon van het Recht (pp. 1 - 4). Nijmegen: Ars Aequi.
 31. Geelhoed, W. (2010). Omzetting van het kaderbesluit slachtofferzorg in formele wetgeving of in beleidsregels van het Openbaar Ministerie? Commentaar op een implementatietraject. In M. V. Polak (Ed.), Inbedding van Europese procesrechtelijke normen in de Nederlandse rechtsorde (pp. 69-107). Nijmegen: Ars Aequi.
 32. 2009
 33. Strijards, G. A. M. (2009). Bij het decenniumjublieum van het Statuut van Rome. In E. Gritter (Ed.), Opstellen materieel strafrecht (pp. 181-214). Nijmegen: Ars Aequi.
 34. Postma, A. (2009). De alleenstaande medepleger. In E. Gritter (Ed.), Opstellen Materieel Strafrecht (pp. 131-149). Nijmegen: Ars Aequi.
 35. Zwarts, S. (2009). De beoordeling van de dubbele strafbaarheid in het uitleveringsrecht. In E. Gritter (Ed.), Opstellen Materieel Strafrecht (pp. 247-276). Nijmegen: Ars Aequi.
 36. van Luijk, E. H. A. (2009). De verwijtbare gedraging van de kentekenhouder. Totstandkoming en ontwikkeling van de kentekenaansprakelijkheid in de periode 1900-1940. In E. Gritter (Ed.), Opstellen Materieel Strafrecht (pp. 107-128). Nijmegen: Ars Aequi.
 37. Kwakman, N. J. M. (2009). Feit en norm in het strafrecht. Over de strafrechtelijk relevante causaliteit en deelplegen. In E. Gritter (Ed.), Opstellen Materieel Strafrecht (pp. 77-103). Nijmegen: Ars Aequi.
 38. Gritter, E. (2009). Functioneel daderschap: dogmatische inbedding en praktische uitwerking. In E. Gritter (Ed.), Opstellen Materieel Strafrecht (pp. 13-27). Nijmegen: Ars Aequi.
 39. Keulen, B. F. (2009). Grenzen aan de strafbare voorbereiding. In E. Gritter (Ed.), Opstellen Materieel Strafrecht (pp. 45-76). Nijmegen: Ars Aequi.
 40. Robroek, R. (2009). Harmonisering van straftoemeting: een verkenning van mogelijk- en moeilijkheden. In E. Gritter (Ed.), Opstellen Materieel Strafrecht Nijmegen: Ars Aequi.
 41. Wolswijk, H. D. (2009). Middelen en wijzen van uitlokking. Een vergelijking tussen Nederlands en Duits recht. In E. Gritter (Ed.), Opstellen Materieel Strafrecht (pp. 215-245). Nijmegen: Ars Aequi.
 42. Prakken, H. (2009). Niet-monotone logica: heuristiek of legitimatie? In W. V. B. Wolthuis O. Tans, & J. Zwart (Eds.), De grenzen van het goede leven. Rechtsgeleerde opstellen aangeboden aan prof. mr. A. Soeteman (pp. 171 - 180). Nijmegen: Ars Aequi.
 43. 2008
 44. Verstijlen, F. M. J. (2008). Het insolventieakkoord. In J. A. van de Hel, M. C. A. van den Nieuwenhuijzen, & J. H. Verdonschot (Eds.), Het Voorontwerp Insolventiewet nader beschouwd (pp. 129 - 149). Nijmegen: Ars Aequi.
 45. 2007
 46. Verheij, B. (2007). Commentaar bij E.T. Feteris: 'Een Rationele Reconstructie van het Wegen van Belangen op Basis van Doelen'. In E. T. Feteris, H. Kloosterhuis, H. J. Plug, & J. A. Pontier (Eds.), 'Alles Afwegende....' Bijdragen aan het Vijfde Symposium Juridische Argumentatie. Rotterdam 22 Juni 2007. (pp. 127-129). Nijmegen: Ars Aequi.
 47. Mackor, A. R. (2007). De legitimatie van (de combinatie van) levenslange gevangenisstraf en tbs. In T. S. Hol, T. Janse, R, R. Janse, S. Taekema, & T. Hol (Eds.), Rechtsfilosofische Annotaties (pp. 98 - 103). Nijmegen: Ars Aequi.
 48. Prakken, H. (2007). De logica van bewijslastverdeling (en wat het recht daar aan heeft). In E.T. Feteris, H. Kloosterhuis, & H.J. Plug & J.A. Pontier (Eds.), Alles Afwegende..Bijdragen aan het Vijfde Symposium Juridische Argumentatie, Rotterdam 22 juni 2007 (pp. 321-326). Nijmegen: Ars Aequi.
 49. Verheij, B. (2007). Over de Logische Samenhang tussen Casus en Regels. In E. T. Feteris, H. Kloosterhuis, H. J. Plug, & J. A. Pontier (Eds.), 'Alles Afwegende....' Bijdragen aan het Vijfde Symposium Juridische Argumentatie. Rotterdam 22 Juni 2007. (pp. 331-338). Nijmegen: Ars Aequi.
 50. Westerman, P. C. (2007). Over het drogen van de was: de beperkte werking van een zorgplicht. In Ronald Janse et al. (Ed.), Rechtsfilosofische Annotaties (pp. 158 - 160). Nijmegen: Ars Aequi.
 51. 2005
 52. Griffiths, J. (2005). De sociale werking van wetgeving. In John Griffiths, & Heleen Weyers (Eds.), De sociale werking van recht: Een kennismaking met de rechtssociologie en rechtsantropologie (pp. 467-505). Nijmegen: Ars Aequi.
 53. Strijards, G. A. M. (2005). Het proces Eichmann (1961). In F. Jaspers, R. Pasma, & E. M. Witjens (Eds.), Historische rechtszaken (pp. 101 - 114). Nijmegen: Ars Aequi.
 54. Lokin, J. H. A. (2005). Voorwoord. In Ramon Pasma & Erik Witjens, & Frank Jaspers (Eds.), Historische rechtszaken (pp. 7 - 8). Ars Aequi.
 55. Griffiths, J. (2005). Wat is rechtssociologie? In John Griffiths, & Heleen Weyers (Eds.), De sociale werking van recht: Een kennismaking met de rechtssociologie en rechtsantropologie. (pp. 13-33). Nijmegen: Ars Aequi.
 56. 2004
Previous 1 2 3 Next

ID: 1864305