Academia Press

Publisher

 1. 2020
 2. Klooster, J. (Accepted/In press). Sappho, Liefdesgedichten. In A. Roose, J. Van Pelt, & K. De Temmerman (Eds.), Great Poems : Houden van beroemde gedichten (pp. 1-22). Academia Press.
 3. 2019
 4. 2017
 5. Witte, T. (2017). Multimediaal literair competent: #hoedan? In A. Mottart, & S. Vanhooren (Eds.), 31ste Conferentie Onderwijs Nederlands (2017 ed., Vol. 31, pp. 281-282). Academia Press.
 6. 2016
 7. Witte, T., & Mantingh, E. (2016). #literatuurgeschiedenisonderwijs2016: Twee goede voorbeelden uit de praktijk. In A. Mottart, & S. Vanhooren (Eds.), 30ste Conferentie Onderwijs Nederlands (2016 ed., Vol. 30, pp. 154-158). Academia Press.
 8. Humbeeck, K., Absillis, K., & Weijermars, J. (Eds.) (2016). De grote onleesbare: Hendrik Conscience herdacht. Academia Press.
 9. 2015
 10. Witte, T., & Neijt-Kappen, A. H. (2015). Manifest voor het schoolvak Nederlands. In A. Mottart, & S. Vanhooren (Eds.), HSN-Conferentie Onderwijs Nederlands (2015 ed., Vol. 29, pp. xxxii). Academia Press.
 11. Batstra, L., Nieweg, E. H., Engelsman, R. C. A., & Hadders-Algra, M. (2015). Een 'stepped diagnosis' aanpak voor drukke dwarse en dromerige kinderen. In S. Vandamme (Ed.), Van nu en straks: Over toekomstdenken (pp. 81-92). Academia Press.
 12. 2014
 13. Karel, E., & Segers, Y. (Eds.) (2014). Landbouw en milieu. (Jaarboek voor ecologische geschiedenis; Vol. 2012-2013). Academia Press.
 14. Karel, E., & Segers, Y. (2014). Landbouw en milieu in de Lage Landen (17de tot 20ste eeuw): Inleiding bij een themanummer. In Landbouw en milieu (Vol. 2012-2013). (Jaarboek voor ecologische geschiedenis; Vol. 2012-2013). Academia Press.
 15. 2013
 16. van Coillie, J., & Parlevliet, S. (2013). Hoe jong kan Beatrijs worden? Beatrijs-adaptaties voor de jeugd. In T. van Kalmthout, O. Réthelyi, & R. Sleiderink (Eds.), Beatrijs de wereld in: Vertalingen en bewerkingen van het Middelnederlandse verhaal (pp. 105-124). Academia Press.
 17. Drent, M. E. (2013). If Security Matters, Institutions Matter. In S. Biscop, & D. Fiott (Eds.), The State of Defence in Europe: State of Emergency? (pp. 79 - 82). (Egmont Paper; No. 62). Academia Press.
 18. van Kruiningen, J. F. (2013). ‘Maar je wilt ook een zo hoog mogelijk cijfer.’: De oriëntaties van studenten op professionele schrijftaken. . In M. A., & V. S. (Eds.), Zevenentwintigste conferentie 'Het Schoolvak Nederlands' (pp. 171-176). Academia Press.
 19. 2012
 20. Van der Meulen, D., & Witte, T. (2012). Met de kennis van nu: Een revitalisering van het literatuurgeschiedenisonderwijs. In A. Mottart, & S. Vanhooren (Eds.), Zesentwintigste conferentie Het Schoolvak Nederlands (pp. 213-216). Academia Press.
 21. Desoete, A., Van Hees, V., Tops, W., & Marc, B. (2012). Proef op de som: Studeren met dyscalculie. Academia Press.
 22. 2011
 23. Lijster, T. (2011). Corresponding catastrophes: Walter Benjamin on allegory and history. In F. Le Roy, N. Wynants, D. Hoens, & R. Vanderbeeken (Eds.), Tickle your catastrophe!: imagining catastrophe in art, architecture and philosophy (pp. 63-74). (Studies in performing arts & media; Vol. 9). Academia Press.
 24. Dorleijn, G. J. (2011). De bril van Henny Vrienten. Literatuur en muziek, problematische intermedialiteit. In L. Bernaerts, C. de Strycker, & B. Vervaeck (Eds.), Breuken en bruggen. Moderne Nederlandse literatuur / Hedendaagse perspectieven (pp. 241 - 261). (SEL-Reeks; No. 2). Academia Press.
 25. Kemperink, M. G. (2011). Literaire vernieuwing: Een verhaal van gebieden, verbieden en toestaan. Tachtig als casus. In L. Bernaerts, C. de Strycker, & B. Vervaeck (Eds.), Breuken en bruggen. Moderne Nederlandse literatuur / Hedendaagse perspectieven (pp. 87 - 110). (SEL-Reeks; No. 2). Academia Press.
 26. van Buul, A. C. (2011). Waarachtig à la Dante Gabriel Rossetti. De receptie van een prerafaëlitisch dubbelkunstenaar in de kring rond Adriaan Roland Holst. In L. Bernaerts, C. de Strycker, & B. Vervaeck (Eds.), Breuken en bruggen. Moderne Nederlandse literatuur / Hedendaagse perspectieven (pp. 263 - 279). (SEL-Reeks; No. 2). Academia Press.
 27. 2010
 28. Niebaum, H. W. H., & Reker, S. J. H. (2010). Dichten in dialect voor politieke propagandadoeleinden: over To Hooupe Kallinge Manges den Swarten Meyster Onde sinen Knegt (1671/1672). In J. De Caluwe, & J. Van Keymeulen (Eds.), Voor Magda. Artikelen voor Magda Devos bij haar afscheid van de Universiteit Gent. (pp. 441 - 466). (1st). Academia Press.
 29. Draaisma, D. (2010). Het verdriet van de kosmopoliet. In A. Oosterhof, W. Martin, J. Roukens, & E. Ruijsendaal (Eds.), Nederlands in hoger onderwijs en wetenschap? (pp. 93-106). Academia Press.
 30. Heyse, L. (2010). Humanitaire ruimte als managementvraagstuk. In D. Dijkzeul, & J. Herman (Eds.), Humanitaire Ruimte: Hulp tussen Onpartijdigheid en Politiek (pp. 92 - 122). Academia Press.
 31. 2009
 32. Dijkzeul, D., & Herman, J. (2009). Conclusie: Hooggestemde beginselen en het kleinste kwaad. In D. Dijkzeul, & J. Herman (Eds.), Humanitaire Ruimte. Tussen onpartijdigheid en politiek (pp. 323 - 349). Academia Press.
 33. Herman, J. (2009). Humanitaire bewegingsruimte in de 21e eeuw: de rol van het recht. In D. Dijkzeul, & J. Herman (Eds.), Humanitaire Ruimte. Tussen onpartijdigheid en politiek (pp. 65 - 90). Academia Press.
 34. van der Windt, H., & de Kraker, A. J. M. (2009). Klimaat en atmosfeer in beweging. Academia Press.
 35. 2008
 36. Witte, T. (2008). Drempels in de doorlopende leerlijn literatuur & Fictie. In S. Vanhooren, & A. Mottart (Eds.), 22e conferentie Het Schoolvak Nederlands. Brussel, 14 en 15 november 2008 (pp. 150 - 155). Academia Press.
 37. Rijkers, J., & Hacquebord, H. I. (2008). Functionele leesvaardigheid in Nederland en Vlaanderen. Adviesrapport van de Nederlandse Taalunie. In S. Vanhooren, & A. Mottart (Eds.), Host Publication (Vol. 22, pp. 322 - 324). (Het Schoolvak Nederlands). Academia Press.
 38. 2007
 39. 2006
 40. Opdenakker, M. C., & Hermans, D. (2006). Allochtonen in en doorheen het onderwijs: cijfers, oorzaken en verklaringen. In S. Sierens, M. Van Houtte, P. Loobuyk, K. Delrue, & K. Pelleriaux (Eds.), Onderwijs onderweg in de immigratiesamenleving (pp. 33-66). Academia Press.
 41. 2005
 42. van der Windt, H., & van Zon, H. (2005). Mensen en dieren in het verleden. Academia Press.
 43. 2004
 44. Reker, S. J. H., & vqn den Berg, B. (2004). De sjwa in zwakke context - registreren en registeren voor RND en FAND. In M. Devos, J. van Keymeulen, J. de Caluwe, & G. de Schutter (Eds.), Taeldeman, man van de taal, schatbewaarder van de taal [Liber Amicorum Johan Taeldeman] (pp. 711 - 735). Academia Press.
 45. Niebaum, H. W. H. (2004). :...doch moder en kint behouwden. De taal van het "Memory Boeck Van de Vrouwens" (1693-1745) van de Dokkumer vroedvrouw Catharina Schrader. In M. Devos, J. van Keymeulen, J. de Caluwe, & G. de Schutter (Eds.), Taeldeman, man van de taal, schatbewaarder van de taal [Liber Amicorum Johan Taeldeman] (pp. 653 - 668). Academia Press.
 46. de Caluwe, J., de Schutter, G., Devos, M., & van Keymeulen, J. (2004). Taeldeman, man van de taal, schatbewaarder van de taal [Liber Amicorum Johan Taeldeman]. Academia Press.
 47. 2003
 48. Meijer, W. A. J. (2003). De cultuur van het onderwijs. Op zoek naar verwantschap tusssen islamitische en westerse onderwijstradities. In N. Vansieleghem, & H. van Crombrugge (Eds.), Kleur(en) (be)kennen. Onderwijs, levensbeschouwing en religie (pp. 73 - 86). Academia Press.
 49. van Crombrugge, H., & Vansieleghem, N. (2003). Kleur(en) (be)kennen. Onderwijs, levensbeschouwing en religie. Academia Press.
 50. 2002
 51. Billiet, B., Cassiman, P., & Vanspeybrouck, M. (2002). Het verleden in het heden. Academia Press.
 52. De Baets, A. H. M. (2002). Vier korte inleidingen (bij Ontmythologisering, Onderwijs, Representatie van het verleden en Misbruik van het verleden) en drie bijdragen aan de slotopmerkingen. In B. Billiet, P. Cassiman, & M. Vanspeybrouck (Eds.), Het verleden in het heden. Geschiedenis, historisch onderzoek en de plaats van de historicus in de maatschappij van vandaag Academia Press.
 53. 2001
 54. Broomans, P. (2001). Traditie en vernieuwing? Over Scandinavische vrouwenliteratuurgeschiedschrijving. In M. Demoor, K. Heene, & G. Reymenants (Eds.), Verslagen van het RUG-centrum voor Genderstudies-2001, nr. 10 (pp. 19 - 28). Academia Press.
 55. Demoor, M., Heene, K., & Reymenants, G. (2001). Verslagen van het RUG-centrum voor Genderstudies-2001. Academia Press.
 56. 1999

ID: 1051703