ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Publisher

Related Publications
  1. Το Άτομο και Άλλες Οντότητες – «Υποκείμενα»του Διεθνούς Δικαίου ή «Χρήστες/Μετέχοντες»

    Merkouris, P., 2017, Δίκαιο της Διεθνούς Κοινωνίας (The Law of International Community). Antonopoulos, K. & Magliveras, K. (eds.). 3 ed. Athens: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, p. 199-224 26 p.

    Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

  2. Το Άτομο και Άλλες Οντότητες – «Υποκείμενα»του Διεθνούς Δικαίου ή «Χρήστες/Μετέχοντες»;

    Merkouris, P., 2014, Δίκαιο της Διεθνούς Κοινωνίας (2η εκδ.). Antonopoulos, K. & Magliveras, K. (eds.). Athens: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, p. 187-210 24 p.

    Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

View all (2) »

ID: 14839986