Publication

Work functioning: development and evaluation of a measurement tool

Abma, F. I., 2012, Groningen: s.n.. 160 p.

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)Academic

Copy link to clipboard

Documents

In de afgelopen jaren heeft in de bedrijfsgezondheidszorg een verschuiving in focus plaatsgevonden van terugkeer naar werk naar optimaal (blijven) functioneren in werk. Om in kaart te brengen hoe mensen functioneren in hun werk in relatie tot hun gezondheid , zijn nieuwe meetinstrumenten nodig. In dit proefschrift wordt de ontwikkeling beschreven van een nieuw meetinstrument dat in kaart brengt hoe de gezondheid van een werknemer zijn/haar functioneren in werk beïnvloedt. Na grondig literatuuronderzoek en groepsinterviews met werkenden, bedrijfsartsen en leidinggevenden is besloten een cross-culturele vertaling en aanpassing naar het Nederlands uit te voeren van een bestaand Amerikaans instrument, de Work Role Functioning Questionnaire (WRFQ). Nieuwe items over flexibiliteit in het werk werden ontwikkeld om het instrument aan te passen aan de huidige werkcontext. Dit resulteerde in de nieuwe WRFQ 2.0. Voor het evalueren van de meeteigenschappen van de WRFQ 2.0 is een longitudinale valideringsstudie uitgevoerd, waarin de betrouwbaarheid, validiteit en responsiviteit werden onderzocht in de werkende populatie. In totaal hebben 553 werkenden de WRFQ 2.0 ingevuld. De WRFQ 2.0 bestaat uit vier subschalen: werkplanning en uitvoering, fysieke taakeisen, mentale en sociale taakeisen, en flexibiliteitstaakeisen, en is in staat om onderscheid te maken tussen werkenden met goede en slechte zelf gerapporteerde gezondheid en tussen werkenden met ‘hoofdwerk’ en ‘handwerk’. De WRFQ 2.0 biedt handvaten voor gezamenlijke acties van de werkende, bedrijfsgezondheidszorg professionals en HRM/leidinggevenden om preventieve maatregelen te treffen om werkenden te helpen om duurzaam aan het werk te blijven en om daarmee optimaal functioneren in werk, arbeidsparticipatie en arbeidsintegratie te bevorderen.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Supervisors/Advisors
Award date31-Oct-2012
Place of PublicationGroningen
Publisher
Print ISBNs9789036757737
Electronic ISBNs9789036757744
Publication statusPublished - 2012

    Keywords

  • Proefschriften (vorm), Geldigheid, Werkbelasting, Personeelsmanagement, Bedrijfsgezondheidszorg, Meetinstrumenten, bedrijfsgeneeskunde, arbeidsgeneeskunde

Download statistics

No data available

ID: 14565405