Publication

Whitepaper Finale geschilbeslechting

Wertheim, R. S., 2018, 11 p. Sdu Uitgevers.

Research output: Other contributionAcademic

Al enige tijd speelt de vraag hoe de bestuursrechter aan de burger sneller duidelijkheid kan geven over zijn rechtspositie. De rechtspraak probeert tot oplossingen te komen. Verschillende trends in de rechtspraak van de afgelopen jaren zijn neergeslagen in de wetgeving. Sinds 1 januari 2010 kent de Awb de zogeheten bestuurlijke lus (artikel 8:51a e.v. Awb). Met de Wet aanpassing bestuursprocesrecht per 1 januari 2013 zijn de uitspraakmogelijkheden van de bestuursrechter in artikel 8:72 Awb herschikt en deels opnieuw geformuleerd. Ook is toen in artikel 8:41a Awb een opdracht aan de rechter tot finale geschilbeslechting geïntroduceerd: de bestuursrechter beslecht het hem voorgelegde geschil zoveel mogelijk definitief. In dit whitepaper zal het begrip finale geschilbeslechting worden uitgelegd en de wettelijke instrumenten ter bevordering van finale geschilbeslechting worden besproken.
Original languageDutch
PublisherSdu Uitgevers
Number of pages11
Publication statusPublished - 2018

Download statistics

No data available

ID: 112427776