Publication

Unravelling the fabric: Textile production in Iron Age Transjordan

Boertien, J., 2013, [S.l.]: s.n.. 365 p.

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)

Copy link to clipboard

Documents

  • Jeanette Boertien
Het verhaal achter de textielproductie in de IJzertijd van Transjordanië Textiel wordt maar zelden teruggevonden doordat het vergaat door klimaat en bodemgesteldheid. Voorwerpen waarmee textiel wordt gemaakt zijn echter wel herkenbaar en daarmee kan textielproductie gereconstrueerd worden. In de Levant gebruikte men tussen 800 - 332 v. Chr. een weefgetouw met gewichten van klei. Voor haar onderzoek heeft Jeannette Boertien 1480 weefgewichten en de architectuur van vier verschillende opgravingen in Transjordanië onderzocht. Daardoor werd het mogelijk om een reconstructie te maken van de geweven stof en de economische en sociale aspecten van textielproductie. Daarna heeft Boertien het tekstmateriaal van de opgravingen bestudeerd en de resultaten godsdiensthistorisch onderzocht. Het blijkt dat in de IJzertijd bij textielproductie in Ammon en Moab cultische factoren een rol speelden en dat er soms geweven werd voor een godin. Een caleidoscopische benadering, zoals toegepast in deze studie, waarin zowel artefacten, architectuur als teksten van een opgraving in context worden bestudeerd, opent nieuwe mogelijkheden voor de interpretatie van zowel het archeologische materiaal als van de teksten. De nieuwe gegevens die op deze manier worden verkregen zijn een vernieuwende impuls voor de Bijbelse archeologie.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
  • Rijksuniversiteit Groningen
Supervisors/Advisors
Award date12-Dec-2013
Place of Publication[S.l.]
Publisher
Electronic ISBNs9789036765169, 9789036765176
Publication statusPublished - 2013

Download statistics

No data available

ID: 2321793