Publication

Tijdelijk werk en het stemmen op rechts-populistische partijen

Sluiter, R. & Akkerman, A., 5-Jul-2018, In : Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken. 34, 2, p. 238-256 19 p.

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Hoewel de positieve relatie tussen tijdelijk werk en rechts-populisme regelmatig wordt geopperd, is er tot op heden weinig empirisch bewijs voor gevonden. In deze studie bestuderen we tijdelijke en vaste werknemers in Nederland en onderzoeken we (1) of er een relatie is tussen contracttype en PVV-stemintenties, en (2) in hoeverre deze relatie beïnvloed wordt door economische kenmerken van sectoren. We leiden hypothesen af uit het insider-outsiderperspectief en de 'verliezers van mondialisering'-these. Wij toetsen onze hypothesen met de Work & Politics 2016-dataset. Gebruikmakend van multilevel regressieanalyse vinden wij geen bewijs voor een direct verband tussen contracttype en PVV-stemintenties: in het algemeen geldt dat tijdelijke werknemers niet meer geneigd zijn om PVV te stemmen dan vaste werknemers. Wel blijken economische kenmerken van sectoren van belang: in sectoren met een hogere vacaturegraad zijn tijdelijke werknemers meer geneigd om PVV te stemmen. Wij concluderen dat wanneer de vraag naar arbeid hoger is, werknemers met een tijdelijk contract zich als meer achtergesteld beschouwen, en daarom eerder geneigd zijn PVV te stemmen.
Original languageDutch
Pages (from-to)238-256
Number of pages19
JournalTijdschrift voor Arbeidsvraagstukken
Volume34
Issue number2
Publication statusPublished - 5-Jul-2018

Download statistics

No data available

ID: 84195699