Publication

The value of personalized approaches to improve pharmacotherapy in renal disease

Vegter, S., 2012, Groningen: s.n.. 178 p.

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)Academic

Copy link to clipboard

Documents

  • Stefan Vegter
Nierziekten verlagen de levensverwachting en kwaliteit van leven en zijn erg duur. Om de farmacotherapie te verbeteren worden personalized approaches, behandelingen toegespitst op de individuele patiënt, steeds belangrijker. Het werk in dit proefschrift bevat een checklist voor doelmatigheids-onderzoek van genetische strategieën; tevens werden twee genetische strategieën voor nierpatiënten onderzocht. Uit het eerste onderzoek bleek dat het ACE-(I/D)-polymorfisme de (kosten-)effectiviteit van ACE remmers bij niet-diabetische nierziekte beïnvloedt. Het tweede onderzoek richtte zich op een polymorfisme voor de CCR5 receptor; een genetisch defect van deze receptor is geassocieerd met een verbeterde overleving bij dialyse patiënten. Een model beschreven in dit proefschrift suggereert dat farmacologische blokkade van de receptor óók klinische en economische voordelen kan bieden. Dit proefschrift beschrijft ook niet-genetische strategieën om de farmacotherapie te verbeteren. Ten eerste, juiste keuzen in voorschrijven kan economische voordelen bieden, zoals blijkt uit onderzoek naar het voorschrijven van specifieke fosfaatbinders (lanthaancarbonaat) als tweedelijns therapie. Dit proefschrift onderschrijft voorschrijven van goedkope RAAS interveniërende geneesmiddelen, aangezien er geen verschil in therapietrouw werd gevonden tussen dure en goedkope middelen. Ten tweede, farmacotherapie kan verbeterd worden door nauwkeurig te letten op bijwerkingen, zoals in dit proefschrift onderzocht werd voor de bijwerking prikkelhoest bij ACE remmers. Ten derde, farmacotherapie bij nierziekten kan verbeterd worden door een hoge zoutinname te vermijden. De effectiviteit van ACE remmers bleek namelijk groter bij minder zoutinname. Er kan geconcludeerd worden dat personalized approaches veel potentie bieden bij nierziekten. Ze kunnen niet alleen de zorg voor individuele patiënten verbeteren maar ook grote economische voordelen bieden voor de samenleving als geheel.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Supervisors/Advisors
Award date16-Mar-2012
Place of PublicationGroningen
Publisher
Print ISBNs9789036753593
Electronic ISBNs9789036753609
Publication statusPublished - 2012

    Keywords

  • Proefschriften (vorm), Chemokinen, ACE-remmers, Renine angiotensine systeem, Polymorfisme, Farmaco-epidemiologie, Farmacogenetica, Individualiteit, Nierziekten, Farmacotherapie, farmacologie (geneeskunde)

Download statistics

No data available

ID: 14628457