Publication

The transition between sessile and motile bacterial lifestyles

Tsompanidou, E., 2012, Groningen: s.n.. 158 p.

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)Academic

Copy link to clipboard

Documents

  • Eleni Tsompanidou
Nader inzicht in effectiviteit Staphylococcus aureus Eleni Tsompanidou verrichtte onderzoek naar de mechanismen die de verspreiding van de Staphylococcus aureus verklaren. Ze ontdekte dat alleen stammen van S. aureus met een actief agr-regulatiesysteem zich goed kunnen verspreiden over oppervlakken. De bacterie S. aureus is een van de belangrijkste veroorzakers van ziekenhuisinfecties. Deze infecties zijn vaak moeilijk te bestrijden. Meer dan twintig procent van de gezonde mensen draagt de bacterie met zich mee, onder meer in de neus en op de huid. Dit is ongevaarlijk. Wanneer echter de natuurlijke barrières van het lichaam, bijvoorbeeld door een operatie, doorbroken worden, kan de bacterie het immuunsysteem ontwijken en een infectie veroorzaken. Zo'n infectie kan levensbedreigend zijn. Tsompanidou verrichtte onderzoek naar de mechanismen die de verspreiding van de S. aureus verklaren. Ze ontdekte dat alleen stammen van S. aureus met een actief agr-regulatiesysteem zich goed kunnen verspreiden over oppervlakken. Het agr-systeem reguleert de expressie van ziekmakende virulentiefactoren. Stammen met een inactief agr-regulatiesysteem kunnen zich niet verspreiden, zo stelt Tsompanidou vast. Dit blijkt een indirect effect te zijn van de regulatie van surfactante peptiden (phenol-soluble modulins, PSMs) via het agr-systeem. Tsompanidou concludeert dat het agr-systeem en de regulatie van PSMs een cruciale rol spelen bij de verspreiding van S. aureus. Deze inzichten kunnen wellicht helpen de bacterie effectiever te bestrijden.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
Supervisors/Advisors
Award date25-Jun-2012
Place of PublicationGroningen
Publisher
Print ISBNs9789036755689
Publication statusPublished - 2012

    Keywords

  • Proefschriften, Populaties (biologie), Bacillus subtilis, Genexpressie, Virulentie, Immuunsysteem, Staphylococcus aureus, Regelmechanismen, medische microbiologie

Download statistics

No data available

ID: 14675941