Publication

The role of social communication networks in implementing educational innovations in healthcare

Jippes, E., 2012, Budapest: Pannónia Könyvek. 320 p.

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)Academic

Copy link to clipboard

Documents

  • E. Jippes
Hoe kan men effectief en efficiënt een gemoderniseerd competentiegericht curriculum voor de medisch specialistische vervolgopleidingen ontwerpen? En vervolgens implementeren? Het onderzoek van Erik Jippes richt zich op deze vragen, waarbij specifiek gekeken werd naar de rol van sociale netwerken in dit implementatieproces. Onderwerp van studie waren ook de bevorderende en belemmerende factoren voor het implementatieproces van een competentiegericht curriculum voor de medisch specialistische vervolgopleidingen obstetrie & gynaecologie en kindergeneeskunde. Verder is de literatuur over de structurale kant van sociale netwerken uitgebreid met kennis over het belang van centraliteit, dichtheid en segmentatie. Het is van belang procesmaatregelen toe te voegen aan het natuurlijke proces van diffusie door sociale netwerken. De grote dataset en geavanceerde analysetechnieken maakten het mogelijk deze verbanden te ontdekken. Dit proefschrift kan artsen ervan bewust maken dat sociale netwerken kunnen worden ingezet. Verder biedt het beleidsmakers, opleiders, supervisoren en arts-assistenten aanbevelingen om competentiegericht curricula voor de medisch specialistische vervolgopleidingen te ontwerpen én implementeren.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
Supervisors/Advisors
Award date31-May-2012
Place of PublicationBudapest
Publisher
Print ISBNs978-90-367-5513-9
Publication statusPublished - 2012

    Keywords

  • Leerplannen, Competentiegericht onderwijs, Implementatie (dataverwerking), Communicatie, Sociale psychologie, Proefschriften (vorm), Sociale media, Sociale netwerken, Gezondheidszorg, Vernieuwing, sociale psychologie: algemeen, onderwijs, beroepsuitoefening en organisaties van de geneesk, communicatieprocessen

Download statistics

No data available

ID: 2188487