Publication

Textiel in context: een analyse van archeologische textielvondsten uit 16e-eeuws Groningen

Zimmerman, J. A., 2007, [S.l.]: [s.n.]. 399 p.

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)

  • J.A. Zimmerman
In de beginjaren van de Nederlandse Opstand, van 1568 tot 1575, liet de Spaanse hertog van Alva in de stad Groningen een enorm fort bouwen in de zuidelijke stadsmuur. Een paar jaar later, in 1577, werd dit door de bevolking gehate fort ontmanteld en herbouwde men de stadswal, waarbinnen een deel van de gracht van Alva’s fort intact bleef. Dit deel zou nog twintig jaar dienst doen als dump voor stadsafval. Bij recente archeologische opgravingen werd dit stuk van de gracht blootgelegd. Daarbij kwamen onder meer zo’n 2800 fragmenten textiel aan het licht. Hanna Zimmerman hoopt op 12 november 2007 te promoveren op de publicatie en analyse van deze textielvondsten. Zimmerman beschrijft in de eerste hoofdstukken van haar proefschrift de omstandigheden waarin de textielfragmenten werden gevonden, hoe ze werden bewaard en gedocumenteerd. Zij analyseert de weefsels, de naai- en breitechnieken en de soorten kleding. Op basis daarvan schetst zij een beeld van de veranderingen in de textielproductie en de ontwikkeling van de mode. vondsten brachten vooral gegevens aan het licht over de kleding van de gewone burger, waarvan tot nu toe niet veel bekend is. Ze bestaan hoofdzakelijk uit afval van kleermakers en naaisters die versleten kleding hergebruikten. De kleding was van eenvoudige stof, maar vakkundig gemaakt. Ook is een aantal complete kinderkledingstukken gevonden. Op het gebied van breiwerk zijn interessante ontdekkigen gedaan. In het laatste hoofdstuk legt Zimmerman verbanden tussen de textielvondsten en de sociaal-economische omstandigheden van de 16e eeuw
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
Supervisors/Advisors
Award date12-Nov-2007
Place of Publication[S.l.]
Publisher
Print ISBNs9789077957080
Publication statusPublished - 2007

ID: 1645866