Publication

Teachers' strategies in providing opportunities for second language development

Schuitemaker-King, J., 2012, Groningen: s.n.. 191 p.

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)Academic

Copy link to clipboard

Documents

  • Jennifer Schuitemaker-King
Dit proefschrift maakt deel uit van een grootschalig longitudinaal onderzoek naar de effectiviteit van tweetalig onderwijs in Nederland. Een deel van het project onderzocht het niveau van Engels bij leerlingen. Deze studie is het andere deel van dit project en onderzoekt de taal van de leraren gedurende lessen aan diezelfde leerlingen. De lessen werden gefilmd in drie onderwijssituaties: instructie bij vaklessen in tweetalig onderwijs, instructie bij extra lessen Engels in tweetalig onderwijs en instructie bij Engelse lessen in regulier onderwijs. Het doel was om het gebruik van didactische strategieën die leerlingen mogelijkheden bieden tot taalontwikkeling te analyseren. De onderzoeksgegevens hebben betrekking op vijf strategieën; gebruik van Nederlands (L1) en Engels (L2) bij het presenteren van de inhoud en tijdens de interactie, aanpassingen in de taal van de leraar, vraagvorm tijdens interactie en corrigerende feedback aan leerlingen. De studie vergelijkt de drie onderwijssituaties en trekt conclusies over het verschil in aantal en typen strategieën. Resultaten laten zien dat de onderwijssituatie een rol speelt in de mate van gebruik van Nederlands of Engels door leraren. De leraren die extra lessen Engels geven, spreken het meeste L2. Leraren van vaklessen spreken veel in L2 en leraren in regulier onderwijs het minste. Leraren die extra lessen Engels gaven, tonen een groter aantal aanpassingen en open vragen dan leraren in de andere twee situaties. Een variëteit van didactische strategieën om taalontwikkeling te stimuleren komt in alle drie situaties voor waarbij het type en aantal corrigerende feedback afhankelijk blijkt van de onderwijssituatie.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Supervisors/Advisors
Award date19-Apr-2012
Place of PublicationGroningen
Publisher
Publication statusPublished - 2012

    Keywords

  • Proefschriften (vorm), Leerkrachten, Taalonderwijs, Tweedetaalverwerving, taaldidactiek

Download statistics

No data available

ID: 2441157