Publication

Swifterbant stones: the Neolithic stone and flint industry at Swifterbant (the Netherlands)

Devriendt, I. I. J. A. L. M., 2013, Groningen: s.n.. 362 p.

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)

Copy link to clipboard

Documents

  • Izabel Ivan Jeanne Alain Lieve Marita Devriendt
Dit archeologisch onderzoek richt zich op de natuurstenen en vuursteen artefacten van de vindplaats Swifterbant. De aandacht gaat voornamelijk uit naar de neolithische bewoningsfase aan dit prehistorisch krekensysteem (ca. 4000 – 4300 v. Chr.) waar archeologische vondsten en andere bewoningsporen op verschillende oeverwallen en rivierduinen zijn aangetroffen. Na uitvoerige opgravingen in de jaren 1960 tot 1980 heeft het Nieuwe Swifterbant project (vanaf 2004) een nieuw elan gegeven aan het onderzoek naar deze vindplaats die zijn naam gaf aan een prehistorische cultuur, de Swifterbant cultuur. Het belang van deze vindplaats is dat ook niet te onderschatten en verder onderzoek naar de lithische artefacten was hoognodig. Hoofdstuk 1 presenteert het onderzoek in het algemeen. De centrale probleemstelling wordt afgelijnd, net als de onderzoekscontext, –doelstellingen en –vragen. Hoofdstuk 2 geeft enerzijds algemene informatie over de Swifterbant cultuur en anderzijds een gedetailleerd overzicht van de opgravings- en onderzoeksgeschiedenis van de vindplaats zelf. In hoofdstuk 3 neemt de analyse een aanvang met de presentatie van de methodologie en de beperkingen van het onderzoek. Hoofdstuk 4 is gericht op de natuurstenen artefacten. Onderzoeksaspecten zoals werktuigmorfologie, grondstofgebruik en –toegang, technologische productiesequenties en werktuigfuncties komen aan bod. Hoofdstuk 5 richt zich op dezelfde aspecten maar dan voor de vuurstenen artefacten. Hoofdstuk 6 brengt alle informatie tezamen. Hier worden ook andere Swifterbant vindplaatsen die relevant zijn voor dit onderzoek besproken. Uiteindelijk worden alle aspecten van de verschillende vindplaatsen bij elkaar gebracht in een chronologisch overzicht per onderwerp. Ook de algemene conclusies over de natuur- en vuursteenindustrie te Swifterbant komen aan bod.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Supervisors/Advisors
Award date4-Nov-2013
Place of PublicationGroningen
Publisher
Publication statusPublished - 2013

    Keywords

  • Proefschriften (vorm), Swifterbant, Artefacten (archeologie), Vuursteen, pre- en protohistorische archeologie

Download statistics

No data available

ID: 14423734