Publication

Studies on pharmaceutical markets

Reber, K. C., 2013, Groningen: University of Groningen, SOM research school. 168 p.

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)

Copy link to clipboard

Documents

  • Katrin Christiane Reber
Het economische, maatschappelijke en politieke belang van de gezondheidszorg in het algemeen en van de farmaceutische markt in het bijzonder wordt algemeen erkend. Dit blijkt onder meer uit het deel van het bruto nationaal product dat door veel landen wordt besteed aan de gezondheidszorg. Omdat ontwikkelde economieën in toenemende mate geconfronteerd worden met financiële beperkingen, vergrijzing en technologische verandering, zijn er voor de gezondheidszorg kostenverlagende maatregelen nodig. Tegelijkertijd dient het kwaliteitsniveau van de zorg gelijk te blijven of, liever nog, te verbeteren. De farmaceutische industrie heeft een voortrekkersrol in de ontwikkeling en de marketing van nieuwe medische behandelingen. De grote hoeveelheid geld die de industrie uitgeeft aan de promotie van haar producten, maar ook de manier waarop ze marketing bedrijft zijn echter voortdurend onderhevig aan kritiek, zowel vanuit de maatschappij als van academici. De farmaceutische markt is een complex systeem dat voortdurend in ontwikkeling is: nieuwe medicijnen worden op de markt gebracht, gezondheidsrisico’s worden opnieuw beoordeeld, wettelijke richtlijnen veranderen en zorgkosten blijven stijgen. De uitdagingen die hieruit voortvloeien hebben als inspiratiebron gediend voor de vier studies die in dit proefschrift zijn opgenomen. De vier studies richten zich op drie centrale thema’s, te weten: Hoe kunnen zelfstandige apotheken hun verkoopresultaten op peil houden in een continu veranderende zorgmarkt? Wat beïnvloedt de effectiviteit van de communicatie van veiligheidsrisico’s voor bestaande medicijnen, zodat een juist gebruik van deze medicijnen kan worden gegarandeerd? Wat draagt ertoe bij dat nieuwe medicijnen snel door de markt worden geadopteerd en wanneer en hoe kunnen promotiemiddelen hierbij efficiënt worden ingezet? Met deze studies willen we bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe en relevante kennis op het terrein van de gezondheidszorg en aan de bevordering van interdisciplinair onderzoek tussen marketingwetenschappers en medische academici. Hieronder vatten we de belangrijkste conclusies van de vier studies samen.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Supervisors/Advisors
Award date7-Feb-2013
Place of PublicationGroningen
Publisher
Print ISBNs9789036759823
Electronic ISBNs9789036759953
Publication statusPublished - 2013

    Keywords

  • Proefschriften (vorm), Economische aspecten, Onvolledige concurrentie, Marktregulatie, maatschappelijke gezondheidszorg: algemeen, farmaceutica, farmacie

Download statistics

No data available

ID: 2349823