Publication

Sick Leave Management Beyond Return to Work

Flach, P. A., 2014, Groningen: s.n.. 144 p.

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)Academic

Copy link to clipboard

Documents

Verzuimbegeleiding voorbij de terugkeer naar werk De begeleiding van medewerkers die vanwege ziekte hun werk verzuimen is een belangrijke taak voor de bedrijfsarts. Een eenzijdige focus op snelle terugkeer naar werk brengt het risico met zich mee dat zieke medewerkers hervatten voordat ze voldoende hersteld zijn. Dit kan zich uiten in een niet duurzame werkhervatting, of in verminderd functioneren in het werk na de werkhervatting. Dit is tot nu toe weinig onderzocht. Een andere nog weinig onderzochte ongunstige uitkomst is baanverlies tijdens het verzuim. Dit proefschrift richt zich op vier verschillende uitkomstmaten van verzuimbegeleiding, zoals duur tot aan werkhervatting, baanverlies tijdens verzuim, de duurzaamheid van de werkhervatting en het functioneren na werkhervatting, en de factoren die daarmee geassocieerd zijn. Daarbij is gebruik gemaakt van gegevens zoals die door bedrijfsartsen en werkgevers routinematig worden vastgelegd. Psychische klachten gaan vaker dan andere klachten samen met langdurig verzuim, een grotere kans op baanverlies tijdens verzuim en minder functioneren in het jaar na de werkhervatting, maar psychische klachten komen niet vaker terug dan andere klachten. Een gebrek aan ondersteuning door de leidinggevende kan samengaan met een grotere kans op baanverlies en op nieuw verzuim door dezelfde diagnose. Medewerkers die zichzelf als gezond beschouwen geven aan dat hun functioneren in het werk na werkhervatting ook beter is. Duurzame inzetbaarheid na langdurig verzuim is niet vanzelfsprekend. Met het oog op een verouderende beroepsbevolking, waarin steeds meer mensen een chronische aandoening zullen hebben, moeten bedrijfsartsen hun aandacht verleggen van begeleiding naar werkhervatting naar het verbeteren van duurzame inzetbaarheid
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Supervisors/Advisors
Award date8-Jan-2014
Place of PublicationGroningen
Publisher
Print ISBNs9789036767873
Publication statusPublished - 2014

    Keywords

  • Preventieve geneeskunde, Proefschriften (vorm), Integratie, Herstel, Nazorg, Ziekteverzuim, arbeidsgeneeskunde, bedrijfsgeneeskunde

Download statistics

No data available

ID: 2329335