Publication

Sexuality and limb amputation: Perspectives of patients, partners and professionals

Verschuren, J. E. A., 2013, Groningen: Drukkerij Leen NV, Hasselt. 199 p.

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)

Copy link to clipboard

Documents

  • Jesse Elisabeth Anna Verschuren
Taboe op seksualiteit en amputatie doorbreken Hulpverleners moeten tijdens het revalidatieproces meer aandacht hebben voor mogelijke seksuele problemen van patiënten met een arm- of beenamputatie en hun partners. Een brochure mag daarbij geen vervanging zijn van een gesprek over seksualiteit. Dat stelt Jesse Verschuren in haar promotieonderzoek. Zij concludeert dat er nog te vaak een taboe rust op seksualiteit en een lichamelijke beperking. Verschuren stelt voorop dat er weinig wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar de seksuele beleving van mensen met een arm- of beenamputatie. Het weinige onderzoek dat er is, is bovendien sterk verouderd. Om een beeld te krijgen van de aard van eventuele problemen, nam ze daarom eerst interviews af met mensen die een amputatie hebben ondergaan, en met hun partners. Daarna zette ze een grootschalig vragenlijstonderzoek op. Van de driehonderd deelnemers gaf meer dan de helft (56%) aan dat zij seksuele problemen ondervonden. Of seksuele problemen voorkomen na een amputatie, blijkt samen te hangen met geslacht (mannen ondervinden meer problemen dan vrouwen), lichaamsbeeld, recentheid van de amputatie en met de kwaliteit van iemands relatie. De respondenten gaven aan dat seksualiteit tijdens de revalidatieperiode niet ter sprake was gekomen, terwijl zij wel graag hadden willen weten hoe de amputatie hun seksuele leven zou kunnen beïnvloeden. Verschuren verrichtte tot slot onderzoek onder hulpverleners. Die blijken het moeilijk te vinden om seksualiteit ter sprake te brengen. De bespreking van seksualiteit moet daarom volgens Verschuren een prominentere plaats op de agenda krijgen, zowel in het teamoverleg als in het gesprek met de patiënt.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
Supervisors/Advisors
  • Geertzen, Jan, Supervisor
  • Dijkstra, Ubele Pieter, Supervisor, External person
  • Enzlin, P., Supervisor, External person
  • Dekker, Rienk, Co-supervisor
Award date20-Nov-2013
Place of PublicationGroningen
Publisher
Print ISBNs9789036764704
Publication statusPublished - 2013

    Keywords

  • Proefschriften (vorm), Hulpverlening, Seksuele problemen, Fantoombelevingen, Ledematen, Amputatie, Seksualiteit, seksuologie (psychologie), seksuologie (geneeskunde)

Download statistics

No data available

ID: 14588417