Publications

  1. 2012
  2. Voerman, G. (2012). Over de toekomst van de politieke partij. Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
  3. Voerman, G., & Lucardie, A. (2012). Der lange Weg zu Groenlinks. Vier kleine linke Parteien und die Entstehung der niederländische Grünen 1989/90. In D. Hellema, F. Wielenga, & M. Wilp (Eds.), Radikalismus und politische Reformen; Beiträge zur Deutschen und Niederländischen Geschichte in den 1970er Jahren (pp. 81-106). Münster: Waxmann Verlag.
  4. Voerman, G. (2012). Du maoïsme à la social-démocratie. In J. M. de Waele, & D. L. Seiler (Eds.), Les partis de la gauche anticapitaliste en Europe (pp. 108-124). Parijs: Economica.
  5. Voerman, G. (2012). Jaarverslag 2010 DNPP. Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
  6. Voerman, G., & Pijpelink, M. (2012). Spin in het politieke web. Informatie professional, 16(9), 18-21.
  7. Voerman, G. (2012). Zonder partij? Invloed van Pim Fortuyn op het Nederlandse partijwezen. In J. Schinkelshoek, & C. Rotteveel Mansveld (Eds.), De erfenis van Fortuyn. De parlementaire en politieke nalatenschap van Pim Fortuyn (pp. 13-15). (Montesquieu-reeks; No. 1). Den Haag: Montesquieu Instituut.