Publications

 1. 2010
 2. Lucardie, A., & Voerman, G. (2010). Inleiding. In A. Lucardie, & G. Voerman (Eds.), Van de straat naar de staat?: GroenLinks 1990-2010 (pp. 7-11). Amsterdam: Boom.
 3. Lucardie, A., & Pennings, P. (2010). Van groen en rood naar groen en paars? De programmatische ontwikkeling van GroenLinks. In A. Lucardie, & G. Voerman (Eds.), Van de straat naar de staat?: GroenLinks 1990-2010 (pp. 149-162). Amsterdam: Boom.
 4. Voerman, G., & Boogers, M. (2010). Het eigen karakter van lokale politieke groeperingen. Res Publica, 52(2 (April-June)), 263-265.
 5. Voerman, G., van den Braak, B., & van Balen, C. (2010). De Nederlandse eurocommissarissen. Amsterdam: Boom.
 6. Voerman, G. (2010). Een europscepticus in Brussel? Frits Bolkestein, lid van de Europese Commissie (1999-2004). In G. Voerman, & B. Braak, van den (Eds.), De Nederlandse eurocommissarissen (pp. 261-293). Amsterdam: Boom.
 7. Hippe, J., & Voerman, G. (2010). Inleiding. In J. Hippe, & G. Voerman (Eds.), Van de marge naar de macht: De ChristenUnie 2000-2010 (pp. 7-10). Amsterdam: Boom.
 8. Voerman, G. (2010). Van de marge naar de macht: De ChristenUnie (2000-2010). In G. Voerman, & J. Hippe (Eds.), Van de marge naar de macht: De ChristenUnie 2000-2010 (pp. 91-132). Amsterdam: Boom.
 9. van Holsteyn, J., Pellikaan, H., & Voerman, G. (Eds.) (2010). Bundel partijprogramma's. Den Haag: Montesquieu Instituut.
 10. Voerman, G. (2010). Communisten, pacifistisch-socialisten, radicalen en progressieve christenen. De voorlopers van GroenLinks. In A. Lucardie, & G. Voerman (Eds.), Van de straat naar de staat?: GroenLinks 1990-2010 (pp. 227-229). Amsterdam: Boom.
 11. Voerman, G., van den Braak, B., & Harteveld, N. (2010). De Nederlandse eurocommissaris (1958-2010). In G. Voerman, B. V. D. Braak, & C. V. Baalen (Eds.), De Nederlandse eurocommissarissen (pp. 325-338). Amsterdam: Boom.
 12. Lucardie, A. P. M., & Voerman, G. (2010). De toekomst van GroenLinks. In A. Lucardie, & G. Voerman (Eds.), Van de straat naar de staat?: GroenLinks 1990-2010 (pp. 217-226). Amsterdam: Boom.
 13. van Schuur, H., & Voerman, G. (2010). Democracy in retreat? Decline in political party membership: the case of The Netherlands. In B. Wejnert (Ed.), Democratic Paths and Trends. Research in Political Sociology (pp. 25-51). (Research in Political Sociology; Vol. 18). Bingley (UK): Emerald Group Publishing Limited. https://doi.org/10.1108/S0895-9935(2010)0000018006
 14. Voerman, G. (2010). Dubbele nationaliteiten. De Sovjet-Unie als het politieke vaderland van de Nederlandse communisten. In M. Broersma, & J. W. Koopmans (Eds.), Identiteitspolitiek. Media en de constructie van gemeenschapsgevoel (pp. 125 - 136). Hilversum: Uitgeverij Verloren.
 15. Voerman, G. (2010). Een fusie in drie bedrijven: De moeizame totstandkoming van GroenLinks. In A. Lucardie, & G. Voerman (Eds.), Van de straat naar de staat?: GroenLinks 1999-2010 (pp. 229-332). Amsterdam: Boom.
 16. Voerman, G., & Boogers, M. (2010). Geen kandidaat voor de raad? Het rekruteringsvermogen van de politieke partijen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006. In A. E. Bronner (Ed.), Ontwikkelingen in het marktonderzoek. Jaarboek 2010 MarktOnderzoekAssociatie Haarlem: De Vrieseborch.
 17. Voerman, G. (2010). Jaarverslag DNPP 2008. Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 18. Voerman, G. (2010). Jaarverslag DNPP 2009. Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 19. Lucardie, A. P. M., & van Schuur, H. (2010). Meer vertrouwen in de staat dan in de straat? Een vergelijkende analyse van de opvattingen en achtergronden van de leden van GroenLinks in 1992, 2002, en 2010. In A. P. M. Lucardie, & G. Voerman (Eds.), Van de straat naar de staat? GroenLinks 1990-2010 (pp. 163 - 176). Amsterdam: Boom.
 20. Harryvan, A. G., & van der Harst, J. (2010). Poortwachter van de Unie. Hans van den Broek, lid van de Europese Commissie (1993-1999). In G. Voerman, B. van den Braak, & C. van Baalen (Eds.), De Nederlandse eurocommissarissen (pp. 235-259). Amsterdam: Boom.
 21. Voerman, G., & Hippe, J. (2010). Reformatorisch Staatkundig Verbond? Over de samenwerking tussen SGP, GPV en RPF (1975-2000). In J. Hippe, & G. Voerman (Eds.), Van de marge naar de macht: De Christenunie 2000-2010 (pp. 40-71). Amsterdam: Boom.
 22. Lucardie, A. P. M., & van Schuur, H. (2010). Samen op weg naar het politieke midden? Het middenkader van de ChristenUnie in 2000 en 2009. In J. Hippe, G. Voerman, & J. Hippe (Eds.), Van de marge naar de macht. De ChristenUnie 2000-2010 (pp. 157 - 173). Amsterdam: Boom.
 23. Voerman, G., & Hippe, J. (2010). Slotbeschouwing. In G. Voerman, & J. Hippe (Eds.), Van de marge naar de macht: De ChristenUnie 2000-2010 (pp. 217-226). Amsterdam: Boom.
 24. Voerman, G., van den Braak, B., & van Baalen, C. (2010). Ten geleide. In De Nederlandse eurocommissarissen (pp. 7-8). Amsterdam: Boom.
 25. Rooyen van, J., & Voerman, G. (2010). The role of European political parties to broaden the EU's legitimacy. In F. Beaufort, & P. Schie, van (Eds.), Democracy in Europe: Of the people, by the people, for the people? (pp. 99-111). Den Haag: Prof.Mr. B.M. Teldersstichting.
 26. Voerman, G., & van Dijk, E. (2010). Van paria tot gerespecteerd parlementariër: Marcus Bakker (1923-2009). In C. van Baalen (Ed.), Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2010. Waarheidsvinding en waarheidsbeleving (pp. 145-148). (Jaarboek Parlementaire Geschiedenis). Amsterdam: Boom.
 27. Voerman, G. (2010). Von Maoismus zur Sozialdemokratie: über die Anpassungsfähigkeit der Sozialistischen Partei in den Niederlanden. In K. Jaeger, & B. Meyer (Eds.), Jahrbuch für Historische Kommunismusforschung (pp. 93-108). Berlin: Akademie Verlag.