Publications

 1. 2008
 2. Voerman, G. (2008). "The politician strikes back": De weblogs van Nederlandse politici. Paper presented at Politicologenetmaal, Nijmegen, Netherlands.
 3. Voerman, G. (2008). "The politician strikes back": Political blogs as a means of becoming less independent on the media. In H. Wijfjes (Ed.), Mediatization of politics in history (pp. 115-136). Leuven - Paris - Walpole, MA: Peeters.
 4. Voerman, G. (2008). Veranderde omgeving. De Banier, 87(9), 12-13.
 5. Voermans, N. C., van Alfen, N., Drost, G., Ginjaar, H. B., & Willemsen, M. A. A. P. (2008). Thought ripples on muscle waves: Recognition of rippling muscle disease. Neuropediatrics, 39(2), 116-118. https://doi.org/10.1055/s-2008-1081466
 6. Voerman, G., & Boogers, M. (2008). Het rekruteringsvermogen van de politieke partijen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006: een onderzoeksverslag. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2006 (pp. 175-194). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 7. Voerman, G. (Ed.) (2008). Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2006. (Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen ). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 8. Lucardie, A., Bredwold, M., Voerman, G., & van der Walle, N. (2008). Kroniek 2006: overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 2006. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2006 (pp. 15-104). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 9. Lucardie, A. (2008). Twee in, dertien uit: electoraal succes en falen van nieuwe partijen in 2006. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2006 (pp. 154-174). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 10. van Schie, P., & Voerman, G. (Eds.) (2008). Zestig jaar VVD. Meppel: Boom.
 11. Lucardie, A., & Voerman, G. (2008). Amateurs and Professional Activists: De Groenen and GroenLinks in the Netherlands. In E. Gene Frankland, A. Lucardie, & B. Rihoux (Eds.), Green Parties in Transition: the End of Grass-roots Democracy? (pp. 157-174). Farnham and Burlington VT: Ashgate Publishing.
 12. Voerman, G. (2008). Communist zonder partij: Gerrit Mannoury (1867-1956). In R. van Raak, & S. van der Velden (Eds.), Socialisten: Mensen achter de idealen (pp. 61-67). Soesterberg: Uitgeverij Aspekt.
 13. Voerman, G., de Beaufort, F., & van Schie, P. (2008). De bijdrage van de VVD aan de vormgeving van Nederland: verworvenheden, tekortkomingen en toekomst. In G. Voerman, & P. van Schie (Eds.), Zestig jaar VVD (pp. 165-175). Meppel: Boom.
 14. Lucardie, P. (2008). De positie van de VVD in het Nederlandse partijstelsel: Invloedrijk maar excentrisch? In G. Voerman, & P. van Schie (Eds.), Zestig jaar VVD (pp. 13-26). Meppel: Boom.
 15. Voerman, G., & van Rooyen, E. (2008). Het einde van een tijdperk? De PvdA en het verlangen naar Europese partijvorming. In F. Becker, M. Hurenkamp, & M. Sie Dhian Ho (Eds.), Het ongemak over Europa: WBS jaarboek 2008 (pp. 146-164). Amsterdam: Mets & Schilt.
 16. Voerman, G. (2008). Inleiding. In G. Voerman, & P. van der Schie (Eds.), Zestig jaar VVD (pp. 9-12). Meppel: Boom.
 17. Voerman, G. (Ed.) (2008). Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2005. (Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 18. Voerman, G. (2008). Jaarverslag DNPP 2006. Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 19. Voerman, G. (2008). Jaarverslag DNPP 2007. Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 20. Davis, R., Owen, D., Taras, D., Ward, S., Boas, T., McAllister, I., ... Schweitzer, E. (2008). Making a Difference: a Comparative View of the Role of the Internet in Election Politics. Lanham: Lexington Books.
 21. Voerman, G., & Boogers, M. (2008). Netherlands: digital campaigning in the 2002 and 2003 parliamentary elections. In S. Ward, D. Owen, R. Davies, & D. Terras (Eds.), Making a difference: A Comparative View of the Role of the Internet in Election Politics (pp. 197-215). Lanham - Boulder - New York: Lexington Books.
 22. Voerman, G. (2008). The disappearance of communism in the Netherlands. In U. Backes, & P. Moreau (Eds.), Communist and post-communist parties in Europe (pp. 15-38). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
 23. Voerman, G., & Dijk, E. (2008). Van kiesvereniging tot moderne politieke partij: de ontwikkeling van de organisatie en cultuur van de VVD. In G. Voerman, & P. van Schie (Eds.), Zestig jaar VVD (pp. 93-135). Boom.
 24. Voerman, G. (2008). Voorwoord. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2005 Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 25. Voerman, G. (2008). Voorwoord. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2006 Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 26. Voerman, G. (2008). Voorwoord. In M. ten Hooven, & R. de Jong (Eds.), Geschiedenis van de Christelijk-Historische Unie 1908-1980 (pp. 9-12). Meppel: Boom.
 27. van Wijk, R. (2008). Vreedzame coëxistentie? Het Medisch Comité Nederland-Vietnam en de CPN (1968-1975). In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2006 (pp. 223-242). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 28. Voerman, G. (2008). Weblog and the Personalization of Politics. Paper presented at Politics: Web 2.0, London, United Kingdom.