Publications

 1. 2007
 2. Voerman, G., & Lucardie, A. (2007). De sociaal-democratisering van de SP. In R. Cuperus, & F. Becker (Eds.), De verloren slag: de PvdA en de verloren verkiezingen van 2006 (pp. 139-164). Amsterdam: Mets & Schilt / Wiarda Beckmanstichting.
 3. Lucardie, A., Marchand, A., & Voerman, G. (2007). Frictie in de fractie. In E. van der Hout, A. Lucardie, G. Voerman, & W. van der Woude (Eds.), Representatie, fractiediscipline en financiering: drie onderzoeken rondom het advies over een nieuw kiesstelsel (pp. 59 - 168). [2] Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 4. van der Hout, E., Lucardie, A., Marchand, A., Voerman, G., & van der Woude, W. (2007). Representatie, fractiediscipline en financiering. Drie onderzoeken rondom het advies over een nieuw kiesstelsel. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 5. Lucardie, A., & Voerman, G. (2007). The List Pim Fortuyn and the Government: a love-hate relationship. In P. Poirier, & P. Delwit (Eds.), Extrême droite et pouvoir en Europe: The extreme right parties and power in Europe (pp. 247-263). Brussel: Université de Bruxelles.
 6. Voerman, G. (2007). "Breek het recht van de sterkste": over de sp en haar toenadering tot het christendom. In G. Harinck (Ed.), Strijd om de ziel: Christendom en communisme in de twintigste eeuw (pp. 37-44). Amsterdam: Vrije Universiteit.
 7. Voerman, G. (2007). De ontstuitbare opmars van het private in de politiek. In H. Renders, & G. Voerman (Eds.), Privé in de politieke biografie (pp. 15-23). Amsterdam: Boom / Biografie Instituut.
 8. Bosch, M. (2007). Het persoonlijke is politiek: dilemma’s van gelijke behandeling in de biografie’. In H. Renders, & G. Voerman (Eds.), Privé in de politieke biografie Amsterdam: Boom.
 9. Boogers, M., Lucardie, A., & Voerman, G. (2007). Lokale politieke groeperingen: Belangenbehartiging, protest en lokalisme. Groningen/Tilburg: Rijksuniversiteit Groningen/Universiteit van Tilburg.
 10. Lucardie, A., & Voerman, G. (2007). Op weg naar de verkiezingen: partijprogramma's en de selectie van kandidaten. In K. Aarts, H. van der Kolk, & M. Rosema (Eds.), Een verdeeld electoraat. De Tweede Kamerverkiezingen van 2006 (pp. 74-96). Utrecht: Het Spectrum.
 11. De Baets, A. H. M. (2007). Postume privacy en reputatie. In J. W. Renders, & G. Voerman (Eds.), Privé in de politieke biografie (pp. 108 - 123). Amsterdam: Boom.
 12. Renders, J. W., & Voerman, G. (Eds.) (2007). Privé in de politieke biografie. Amsterdam: Boom / Biografie Instituut.
 13. Renders, J. W. (2007). Privé in de politieke biografie. In J. W. Renders, & G. Voerman (Eds.), Privé in de politieke biografie (pp. 7 - 13). Amsterdam: Boom / Biografie Instituut.
 14. Voerman, G. (2007). Proletarian competition: the Amsterdam bureau and its German counterpart 1919-1920. In Jahrbuch für historische Kommunismusforschung (pp. 201-220). Berlin: Aufbau.
 15. van Os, R. G., Hagemann, C. P. M., Jankowski, N. W., & Voerman, G. (2007). The Netherlands: party and candidate websites during the 2004 European Parliament election campaign. In R. Kluver (Ed.), The internet and national elections: a comparative study of web campaigning (pp. 43-59). (Routledge research in political communication; Vol. 2). London - New York: Routledge.