Publications

 1. 2006
 2. Voerman, G. (2006). 'Een Unie, niet een partij': over de partijcultuur van de Christelijk-Historische Unie. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2005 (pp. 206 - 218). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 3. Van Biezen, I., Katz, R. S., Mackerras, M., Fallend, F., De Winter, L., Dumont, P., ... Katz, R. S. (2006). Political data in 2005. European Journal of Political Research, 45(7-8), 1023-1301. https://doi.org/10.1111/j.1475-6765.2006.00653.x
 4. Lucardie, A. P. M., & van Schuur, W. H. (2006). Vergrijst GroenLinks? Een vergelijkende analyse van de politieke opvattingen van leden van Groenlinks in 1992 en 2002. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2005 (pp. 144-153). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 5. Voermans, NC., Drost, G., van Kampen, A., Gabreels-Festen, AA., Lammens, M., Hamel, BC., ... van Engelen, BG. (2006). Recurrent neuropathy associated with Ehlers-Danlos syndrome. Journal of Neurology, 253(5), 670-671. https://doi.org/10.1007/s00415-005-0056-0
 6. Ankersmit, F. R. (2006). Analytische politieke geschiedenis. In G. Voerman, & D-J. Wolffram (Eds.), Kossmann Instituut. Benaderingen van de geschiedenis van politiek (pp. 55 - 61). Groningen: Kossmann Instituut, Rijksuniversiteit Groningen.
 7. Renders, J. W. (2006). De biografische methode. In G. Voerman, & D-J. Wolffram (Eds.), Kossmann Instituut, Benaderingen van de geschiedenis van politiek (pp. 39 - 42). Groningen: Kossmann Instituut, Rijksuniversiteit Groningen.
 8. Voerman, G. (2006). De Nederlandse politiek 2000-2005. In Parlement en kiezer: - Editie 2000-2005 (83 ed., pp. 203-242). (Parlement en kiezer : jaarboekje; Vol. 83). Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer.
 9. de Jong, J. (2006). De veranderende rol van de openbare ruimte in de negentiende en de eerste helft van de twintigste eeuw. In G. Voerman, & D-J. Wolffram (Eds.), Kossmann Instituut, Benaderingen van de geschiedenis van politiek (pp. 28 - 31). Groningen: Kossmann Instituut, Rijksuniversiteit Groningen.
 10. Lucardie, A., & Voerman, G. (2006). Eccentric yet powerful: the position of the liberals in the Dutch party system. In The dividing line between success and failure: a comparison of liberalism in the Netherlands and Germany in the 19th and 20th centuries (pp. 121-143). Berlin-Münster etc.: Lit Verlag.
 11. Ankersmit, F. R. (2006). Ernst Kossmann (31 januari 1922-8 november 2003). In G. Voerman, & D-J. Wolffram (Eds.), Kossmann Instituut. Benaderingen van de geschiedenis van politiek (pp. 70 - 76). Groningen: Kossmann Instituut, Rijksuniversiteit Groningen.
 12. Megens, C. M. (2006). Globalisering en internationalisering. Over het belang van de internationale politieke cultuur. In G. Voerman, & D-J. Wolffram (Eds.), Kossmann Instituut, Benaderingen van de geschiedenis van politiek (pp. 50 - 54). Groningen: Kossmann Instituut, Rijksuniversiteit Groningen.
 13. Voerman, G. (2006). Het einde van de linkse 'maakbaarheidspolitiek'. In R. Boxem, & B. Volkers (Eds.), Jubileumboek XIVe Lustrum GHD Ubbo Emmius 1936-2006 Groningen: GHB Ubbo Emmius.
 14. Bosscher, D. F. J. (2006). Het Kossmann Instituut en de geschiedenis van politiek. In G. Voerman, & D-J. Wolffram (Eds.), Kossmann Instituut, Benaderingen van de geschiedenis van politiek (pp. 9 - 15). Groningen: Kossmann Instituut, Rijksuniversiteit Groningen.
 15. Voerman, G. (2006). Jaarverslag DNPP 2005. Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 16. Voerman, G., & Wolffram, D. J. (Eds.) (2006). Kossmann Instituut. Benaderingen van de geschiedenis van politiek. Groningen: Kossmann Instituut, Rijksuniversiteit Groningen.
 17. Hippe, J., Kroeze, R., Lucardie, A., Voerman, G., & van der Walle, N. (2006). Kroniek 2005: overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 2005. In G. Voerman (Ed.), DNPP Jaarboek 2005 (pp. 14-98). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 18. Wolffram, D. J. (2006). Onze belastingcenten. Een pleidooi voor beleidsgeschiedenis. In G. Voerman, & D-J. Wolffram (Eds.), Kossmann Instituut, Benaderingen van de geschiedenis van politiek (pp. 62 - 67). Groningen: Kossmann Instituut, Rijksuniversiteit Groningen.
 19. Voerman, G. (2006). Partijcultuur in Nederland: naar nieuwe invalshoeken in de studie van de politieke partij. In G. Voerman, & D. J. Wolffram (Eds.), Benaderingen van de geschiedenis van politiek (pp. 43-49). Groningen: Kossmann Instituut, Rijksuniversiteit Groningen.
 20. Voerman, G. (Author). (2006). Politiek compendium. Web publication/site, Leiden: Parlementair Documentatie Centrum, Universiteit Leiden . Retrieved from http://www.politiekcompendium.nl/
 21. Koopmans, J. W. (2006). Politiek en pers in de vroegmoderne tijd. In G. Voerman, & D-J. Wolffram (Eds.), Kossmann Instituut, Benaderingen van de geschiedenis van politiek (pp. 23 - 27). Groningen: Kossmann Instituut, Rijksuniversiteit Groningen.
 22. van Nijf, O. M. (2006). Politiek in de polis. In G. Voerman, & D-J. Wolffram (Eds.), Kossmann Instituut, Benaderingen van de geschiedenis van politiek (pp. 16 - 22). Groningen: Kossmann Instituut, Rijksuniversiteit Groningen.
 23. Voerman, G., & Boogers, M. (2006). Rekrutering door politieke partijen bij gemeenteraadsverkiezingen: problemen en perspectieven. Rijksuniversiteit Groningen/Universiteit van Tilburg.
 24. Voerman, G., & Cunha, C. (2006). The digitalization of the West European party systems. In A-V. Anttiroiko, & M. Mälkiä (Eds.), Encyclopedia of Digital Government (Vol. I (A-D), pp. 387-400). Hershey - London - Melbourne - Singapore: Idea Group Publishing.
 25. van Schie, P., & Voerman, G. (Eds.) (2006). The dividing line between success and failure: a comparison of liberalism in the Netherlands and Germany in the 19th and 20th centuries. (Politik: Forschung und Wissenschaft; Vol. 13). Berlin- Münster etc.: Lit Verlag.
 26. Wijfjes, H. B. M. (2006). Vorm of vent? Mediatisering in de politieke geschiedenis. In G. Voerman, & D-J. Wolffram (Eds.), Kossmann Instituut, Benaderingen van de geschiedenis van politiek (pp. 32 - 38). Groningen: Kossmann Instituut, Rijksuniversiteit Groningen.