Publications

 1. 2002
 2. Daalder, H. (Author), van Rheenen, D. (Author), Gosman, J. G. (Author), & Voerman, G. (Author). (2002). Algemene bronnen. Web publication/site, Alphen aan den Rijn: Samsom. Retrieved from http://www.politiekcompendium.nl/
 3. Daalder, H., van Rheenen, D., Gosman, J. G., & Voerman, G. (2002). Algemene bronnen en hulpmiddelen. In H. Daalder (Ed.), Compedium voor politiek en samenleving in Nederland (pp. 1-17). Alphen aan den Rijn: Samsom.
 4. Boogers, M., & Voerman, G. (2002). Enquête politiek & Internet: Resultaten van een online-enquête onder bezoekers vanpolitieke websites tijdens de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 mei 2002. Paper presented at Politicologen-etmaal, georganiseerd door de Nederlandse Kring voor Wetenschap der Politiek, Noordwijkerhout, Netherlands.
 5. Voerman, G., van Delden, M., Druiven, H., den Hollander, F., & Keyzer, A. (2002). Archipol: IWI-project. Het archiveren van websites van Nederlandse politieke partijen. Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 6. Voerman, G. (2002). Christlich und demokratisch: Die Parteikultur des CDA. Paper presented at Christendemokratische Positionen in den Niederlanden, der Bundesrepublik Deutschland und Europa, Nijmegen, Netherlands.
 7. Voerman, G., & Lucardie, A. (2002). De partij los van maatschappij? Over politieke participatie en politieke partijen. In P. van Schie (Ed.), Het democratisch tekort: interpretaties en remedies (pp. 109-128). Den Haag: Prof.Mr. B.M. Teldersstichting.
 8. Voerman, G., & Siepe, L. (2002). Fré Meis (1921-1992): handelsreiziger in revoluties. Zutphen: Walburg Pers.
 9. Voerman, G. (Ed.) (2002). Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2001. (Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 10. Voerman, G. (2002). Partijvernieuwing in Nederland. Paper presented at XII Politicologencongres 'Democratie in partijen: realiteit of illusie', Leuven, Belgium.
 11. Voerman, G. (Producer), Habben Jansen, E. (Producer), & van Bruggen, A. (Producer). (2002). Verkiezingsaffiches in Nederland. Web publication/site, Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Retrieved from http://www.verkiezingsaffiches.nl/
 12. Habben Jansen, H. M., Rankema, H., & Voerman, G. (2002). Verkiezingsgids 2002. Amsterdam: Instituut voor Publiek en Politiek.