Publications

 1. 2001
 2. Koole, R. (2001). Interne partijdemocratie. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2000 (pp. 41-59). (Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 3. Voerman, G. (Ed.) (2001). Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2000. (Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 4. Voerman, G. (2001). Jaarverslag 2000 DNPP. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2000 (pp. 211-220). (Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 5. de Boer, B., Lucardie, A., Noomen, I., & Voerman, G. (2001). Kroniek 2000: overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 2000. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2000 (pp. 141-210). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 6. Lucardie, A. (2001). Representatie zonder partijen: De vergeten alternatieven. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2000 (pp. 75-100). (Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 7. te Velde, H., & Voerman, G. (2001). Ten geleide. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2000 (pp. 3-7). (Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 8. Voerman, G. (2001). Voorwoord. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2000 Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 9. Voerman, G. (2001). Jaarverslag DNPP 2000. Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 10. Voerman, G., & Lucardie, A. (2001). Liberalisme met een rode rand? De ideologie van de Democraten. In J. Veldhuizen (Ed.), D66: een blijvend appèl: 35 jaar werken aan vernieuwing (pp. 108-111). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 11. Daalder, H., Noomen, I., Schuur, M. L., & Voerman, G. (2001). Overzichtswerken en handboeken. In Compendium voor politiek en samenleving in Nederland (pp. 1-12). Alphen aan den Rijn.
 12. Lucardie, A., & Voerman, G. (2001). Party Foundations in the Netherlands. In K-H. Nassmacher (Ed.), Foundations for democracy: approaches to comparative political finance: essays in honour of Herbert E. Alexander (pp. 321-337). Baden-Baden: Nomos.