Publications

 1. 1998
 2. Dingjan, GM., Maas, A., Nawijn, MC., Smit, L., Voerman, JSA., Grosveld, F., & Hendriks, RW. (1998). Severe B cell deficiency and disrupted splenic architecture in transgenic mice expressing the E41K mutated form of Bruton's tyrosine kinase. EMBO Journal, 17(18), 5309-5320.
 3. Ramakers, J., Voerman, G., & Zwart, R. (Eds.) (1998). Illusies van Den Uyl? In J. Ramakers, G. Voerman, & R. Zwart (Eds.), Illusies van Den Uyl?: De spreiding van kennis, macht en inkomen (pp. 1-7). Amsterdam: Het Spinhuis.
 4. Ramakers, J., Voerman, G., & Zwart, R. (Eds.) (1998). Illusies van Den Uyl? De spreiding van kennis, macht en inkomen. Amsterdam: Het Spinhuis.
 5. Voerman, G. (1998). Distributing electronic folders: the digital electoral campaign of 1998 in the Netherlands. 1-17. Paper presented at Horizon 1999: Conference on Communication, Utrecht, Netherlands.
 6. Voerman, G., & De Graaf, J. D. (1998). De websites van de Nederlandse politieke partijen, 1994-1998. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1997 (pp. 238-269). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 7. Voerman, G. (1998). Voorwoord. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1997 (pp. 1). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 8. Voerman, G. (Ed.) (1998). Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1997. (Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 9. de Boer, B., Lucardie, A., Noomen, I., & Voerman, G. (1998). Kroniek 1997: overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 1997. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1997 (pp. 13-90). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 10. Lucardie, A., & Voerman, G. (1998). Amateurs and professional activists: green party organisation in the Netherlands. Paper presented at Joint sessions of Workshop of Consortium for political research, Warwick, United Kingdom.
 11. Voerman, G. (1998). Das Gespenst des Kommunismus: eine verblassende Erscheinung. Gegenwart und Vergan­genheit des Kommunismus in den Niederlanden. In P. Moreau, M. Lazar, & G. Hirscher (Eds.), Der Kommunismus in Westeuropa (pp. 498-523). Landsberg am Lech: Olzog.
 12. Voerman, G. (1998). Die Unterordnung der KPH unter Moskau 1929/30. In H. Weber (Ed.), Jahrbuch für Historische Kommunismusforschung (pp. 36-50). Berlijn: Akademie Verlag.
 13. Voerman, G. (1998). From Lenin's comrades in arms to 'Dutch donkeys': the Communist Party in the Netherlands and the Comintern in the 1920's . In T. Rees, & A. Thorpe (Eds.), International communism and the Communist International 1919-1943 (pp. 127-142). Manchester.
 14. Voerman, G. (1998). From Van Hogendorp and Thorbecke to Bolkestein and Van Mierlo. Dutch political liberalism and its historiography. In H. G. Fleck, J. Frölich, & B. C. Padtberg (Eds.), Jahrbuch zur Liberalismus-Forschung (pp. 195 - 246). Baden-Baden: Nomos.
 15. te Velde, H. (1998). Haast in de politiek: De stijl van Den Uyl en de opkomst van Van Agt. In J. Ramakers, G. Voerman, & R. Zwart (Eds.), Illusies van Den Uyl: De spreiding van kennis, macht en inkomen (pp. 8-24). Amsterdam: Het Spinhuis.
 16. Thomson, R. (1998). Het partijmandaat. In G. Voerman, & A. P. M. Lucardie (Eds.), Jaarboek 1997 Documentatie Centrum Nederlandse Politieke Partijen (pp. 153 - 179)
 17. Ramakers, J., & Zwart, R. (1998). Illusies van Den Uyl? In J. Ramakers, G. Voerman, & R. Zwart (Eds.), Illusies van Den Uyl: De spreiding van kennis, macht en inkomen (pp. 1-7). Amsterdam: Het Spinhuis.
 18. Voerman, G. (1998). Inleiding. In I. Lipschits (Ed.), Verkiezingsprogramma's 1998 : verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 6 mei 1998: bijeengebr. door het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen ; en van een reg. voorz. door I. Lipschits (pp. x-xii). Groningen: DNPP / SDU.
 19. Voerman, G. (1998). Mannoury, Gerrit. In P. J. Meertens (Ed.), Biografisch woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland (Vol. VII, pp. 137-141). Amsterdam: IISG.
 20. Buelens, J., & Lucardie, A. (1998). Ook nieuwe partijen worden oud. In G. Voerman, & A. P. M. Lucardie (Eds.), Jaarboek 1997 Documentatie Centrum Nederlandse Politieke Partijen (pp. 118 - 152)
 21. Voerman, G. (1998). Socialistische Partij. In E. M. Habben Jansen, & H. Ramkema (Eds.), Verkiezingsgids 1998 (pp. 77 - 79). Amsterdam: Instituut voor Publiek en Politiek.
 22. Stolwijk, L., & Voerman, G. (1998). Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. In E. M. Habben Jansen, & H. Ramkema (Eds.), Verkiezingsgids 1998 (pp. 46-49). Amsterdam: Instituut voor Publiek en Politiek.