Publications

 1. 1995
 2. Voerman, G. (1995). Some observations on the relationship between the CPN and the Societ Union, 1917-1989. Paper presented at International Scientific Conference 'Russia and Holland - 300 years cooperation', Moscow, Russian Federation.
 3. Voerman, G. (1995). A feared friend: The Dutch and the Soviet Union during the Second World War. Paper presented at Conference on the 50th anniversary of the end of the Second World War, Murmansk, Russian Federation.
 4. Lucardie, A. (1995). Binnenkomers en buitenstaanders: een onderzoek naar partijen die in 1994 hun entree in de Tweede Kamer trachtten te maken. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1994 (pp. 123-148). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 5. Lucardie, A. P. M., & van Schuur, W. H. (1995). Groene top en rode basis? De wet van May toegepast op GroenLinks: een onderzoeksnotitie. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1994 (pp. 261-269). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 6. Voerman, G. (Ed.) (1995). Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1994. (Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 7. Voerman, G. (1995). Jaarverslag 1994 DNPP. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1994 (pp. 3-13). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 8. Hippe, J., Lucardie, A., & Voerman, G. (1995). Kroniek 1994: overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 1994. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1994 (pp. 14-91). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 9. Ankersmit, F. (1995). Politieke partijen in het tijdperk van de onbedoelde gevolgen. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1994 (pp. 207-236). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 10. Voerman, G. (1995). Voorwoord. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1994 (pp. 1). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 11. Voerman, G. (1995). Baltus Hendrik Pekelharing. In Biografisch woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland (Vol. VI, pp. 167-171). Amsterdam: IISG.
 12. Voerman, G. (1995). De coming men van de CPN: Goulooze, De Groot en de Komintern (1929-1930). In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1994 (pp. 237-261). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 13. Voerman, G. (1995). De tweede jeugd van het liberalisme: VVD en D66, 1967-1994. In Het Liberalisme in Groningen (pp. 73 - 100). Groningen: Liberaal Archief Groningen, Mr H.S. Siebers en ir A. Voet Sichting.
 14. Voerman, G. (1995). De vrijzinnige partijen tijdens het Interbellum. In Het Liberalisme in Groningen (pp. 27-50). Groningen: Liberaal Archief Groningen, Mr H.S. Siebers en ir A. Voet Sichting.
 15. Voerman, G. (1995). From Lenin's comrades in arms to 'Dutch donkeys': The CPN and the Comintern in the 1920's. Paper presented at 3rd Medlicott Symposium on the Communist International, Exeter, United Kingdom.
 16. Lucardie, A. P. M., van der Knoop, J., Schuur, W. V., & Voerman, G. (1995). Greening the reds or reddening the greens? the case of the Green Left in the Netherlands. In W. Rüdig (Ed.), Green Politics Three (pp. 90-111). Edinburgh: Edinburgh University Press.
 17. Voerman, G. (Ed.) (1995). Het Liberalisme in Groningen. Groningen: Liberaal Archief Groningen, Mr H.S. Siebers en ir A. Voet Sichting.
 18. Voerman, G. (1995). Om de vrijzinnig-democratische erfenis: de verhouding tussen liberalen en socialisten in de jaren 1945-1952. In P. van Schie (Ed.), Tussen polarisatie en paars: De 100-jarige verhouding tussen liberalen en socialisten in Nederland (pp. 83-95). Kampen.
 19. Voerman, G. (1995). Slot. In Het Liberalisme in Groningen (pp. 101-102). Groningen: Liberaal Archief Groningen, Mr H.S. Siebers en ir A. Voet Sichting.
 20. Voerman, G. (1995). The Netherlands: losing colours, turning green. In D. Richardson, & C. Rootes (Eds.), The green challenge: the development of green parties in Europe (pp. 109-127). London - New York: Routledge.
 21. Voerman, G. (1995). Verkiezingsuitslagen (1919-1994). In Het Liberalisme in Groningen (pp. 103-104). Groningen: Liberaal Archief Groningen, Mr H.S. Siebers en ir A. Voet Sichting.