Publications

 1. 1993
 2. Voerman, G. (1993). Rome of Dordt? Over de bloedgroepen in het CDA. Paper presented at Van Schaepman tot Brinkman. De hergroepering van de christelijk geïnspireerde politieke partijen ARP, CHU en KVP in het CDA: continuïteit of discontinuïteit, Nijmegen, Netherlands.
 3. Hajema, K., van Schuur, W., & Voerman, G. (1993). Het CDA-middenkader opnieuw bekeken: drie bloedgroepen of één gemeenschap?. Paper presented at Congres voor de Nederlandse Kring voor de Wetenschap der Politiek, Soesterberg, Netherlands.
 4. Voerman, G. (1993). Labour between continuity and change: a triptych of Social Democracy in the Netherlands 1945-1992. Paper presented at Conference of the Research Group of the Left in Europe, Paris, France.
 5. Koole, R. (1993). De ondergang van de sociaal-democratie? de PvdA in vergelijkend en historisch perspectief. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1992 (pp. 73-98). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 6. Lucardie, A., Voerman, G., & van Schuur, W. H. (1993). Groen in gradaties: een vergelijking tussen de leden van Groen Links en De Groenen. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1992 (pp. 186-210). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 7. Voerman, G. (Ed.) (1993). Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1992. (Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 8. Voerman, G. (1993). Jaarverslag 1992 DNPP. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1992 (pp. 3-12). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 9. Kossmann, E. H. (1993). Kenmerken van het Nederlandse liberalisme. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1992 (pp. 222-239). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 10. Lucardie, A., Noomen, I., & Voerman, G. (1993). Kroniek 1992: overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 1992. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1992 (pp. 13-52). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 11. Noomen, I., & Voerman, G. (1993). Perestrojka avant-la-lettre: de CPN en de hervormingen van Gorbatsjov. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1992 (pp. 99-118). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 12. Lucardie, A., & Ten Napel, H-M. (1993). Van confessioneel naar liberaal-conservatief? de ontwikkelingen van het CDA vergeleken met christen-democratische partijen elders in Europa . In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1992 (pp. 53-72). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 13. Voerman, G. (1993). Voorwoord. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1992 (pp. 1). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 14. Voerman, G. (1993). De la confiance à la crise: la gauche aux Pays-Bas depuis les années soixante-dix. In J-M. De Waele, & P. Delwit (Eds.), La gauche face aux mutations en Europe (pp. 67-84). Bruxelles: Université de Bruxelles.
 15. Voerman, G. (1993). (Buitengewone) algemene vergaderingen en congressen van de PSP. In P. Denekamp, B. Freriks, & G. Voerman (Eds.), Sporen van pacifistisch socialisme: bibliografie en bronnen betreffende de PSP (pp. 194 - 196). Amsterdam / Groningen: Stichting Beheer IISG / DNPP.
 16. Voerman, G. (1993). Cort van der Linden, P.W.A. In G. A. van der List, & P. G. C. van Schie (Eds.), Van Thorbecke tot Telders: hoofdpersonen uit de geschiedenis van het Nederlandse liberalisme vóór 1940 (pp. 112-124). Assen: Koninklijke Van Gorcum.
 17. Voerman, G. (1993). De leden en kiezers van de PSP. In P. Denekamp, B. Freriks, & G. Voerman (Eds.), Sporen van pacifistisch socialisme: bibliografie en bronnen betreffende de PSP (pp. 197 - 215). Amsterdam / Groningen: Stichting Beheer IISG / DNPP.
 18. Voerman, G. (1993). De tweede jeugd van het communisme in Groningen. In G. Voerman (Ed.), Tussen Moskou en Finsterwolde: Over de geschiedenis van het communisme in Oost-Groningen (pp. 103-126). Veenkoloniaal Museum, DNPP, Uitgeverij Meinders.
 19. Hajema, K., van Schuur, W., & Voerman, G. (1993). Drie bloedgroepen of een drie-eenheid? het CDA-middenkaderonderzoek uit 1979 opnieuw geanalyseerd. In K. van Kersbergen, A. P. M. Lucardie, & H-M. ten Napel (Eds.), Geloven in macht: De christen-democratie in Nederland (pp. 97-115). Amsterdam: Het Spinhuis.
 20. Voerman, G. (1993). From confidence to crisis - the Left in The Netherlands since the Sixties. In P. Delwit, & JM. DeWaele (Eds.), Left facing changes in Europe (pp. 67 - 84). BRUSSELS: Brussels University Press.
 21. Denekamp, P., Freriks, B., & Voerman, G. (1993). Inleiding. In P. Denekamp, B. Freriks, & G. Voerman (Eds.), Sporen van pacifistisch socialisme: bibliografie en bronnen betreffende de PSP (pp. 7). Amsterdam / Groningen: Stichting Beheer IISG / DNPP.
 22. Voerman, G. (1993). Premature Perestroika: the Dutch Communist Party and Gorbachev. In D. S. Bell (Ed.), Western European Communists and the Collapse of Communism (pp. 157 - 171). Oxford: Berg Publishers.
 23. Denekamp, P., Freriks, B., & Voerman, G. (Eds.) (1993). Sporen van pacifis­tisch socia­lisme: Biblio­grafie en bronnen betref­fende de PSP. Amsterdam / Groningen: Stichting Beheer IISG / DNPP.
 24. Voerman, G., De Jonge, E., & van der Veen, H. (Eds.) (1993). Tussen Moskou en Finsterwolde: over de geschiedenis van het communisme in Oost-Groningen. Scheemda: Veenkoloniaal Museum, DNPP, Uitgeverij Meinders.