Publications

  1. 1992
  2. van der Knoop, J., Lucardie, A., van Schuur, H., & Voerman, G. (1992). De ideologische vormgevers van Groen Links: voorlopig verslag van een enquête onder de leden van het congres van Groen Links op 13 en 14 december 1991. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1991 (pp. 168-191). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
  3. Nieboer, M., & Lucardie, A. (1992). 'Aanschuren tegen het CDA' of aansluiten bij klein links? De geschiedenis van de Evangelische Volkspartij. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1991 (pp. 149-167). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
  4. Lucardie, A., Voerman, G., & van Schuur, W. H. (1992). Different shades of green: a comparison between members of GroenLinks and De Groenen. Paper presented at Workshop 'Green Politics: A Scientific Challenge', Nijmegen, Netherlands. https://doi.org/10.1080/09644019308414063
  5. Voerman, G. (1992). From confidence to crisis: the Left in The Netherlands since the 1970's. Paper presented at La gauche face aux mutations en Europe, Brussels, Belgium.
  6. Voerman, G. (1992). Hendrik Lodewijk Temme, (bekend als Hendrik Lodewijk Drucker). In Biografisch woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland (Vol. V, pp. 287-290). Amsterdam: IISG.
  7. Lucardie, P., Nieboer, M., & Noomen, I. (1992). Kroniek 1991: Overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 1991. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1991 (pp. 14-61). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
  8. Voerman, G. (1992). Partijfusies in Nederland: een verkennend seismologisch onderzoek. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1991 (pp. 123-148). Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
  9. Voerman, G. (1992). Politieke partijen en belangengroepen. In J. W. van Deth, & J. C. P. M. Vis (Eds.), Burger en politiek (pp. 77-92). Leiden: Stenfert Kroese.